Andhra Pradesh State Development Planning Society
Planning Department, Government of Andhra Pradesh

Home

Realtime Automatic Weather Stations Data (Hourly)
District Mandal Location Basin Subbasin Date & Last Updated Cumm_Rainfall(mm)
Kurnool Rudravaram Rudravaram Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 6.75
East Godavari Mummidivaram Mummidivaram Lower Godavari Lower Godavari - G10 22/09/2020 17:00 6.5
Kadapa Vempalle Vempalli_ARG Pennar Papagni 22/09/2020 17:00 6.25
Visakhapatnam Visakhapatnam(R) Swahanthra Nagar_Park_ARG B/W God & Mah Mathurvada 22/09/2020 17:00 5.5
Kurnool Kosigi Belagallu Up_Pennar Krishna Tungabhadra - K8 22/09/2020 17:00 4.5
Kurnool Yemmiganur MPUPSchool_Venkatapuram_ARG Up_Pennar Krishna Tungabhadra - K8 22/09/2020 17:00 4.25
East Godavari Thallarevu Thallarevu Lower Godavari Lower Godavari - G10 22/09/2020 17:00 3.75
Anantapur Guntakal Patha Kothachervu Pennar Middle Pennar Part-II 22/09/2020 17:00 3.75
East Godavari Rampachodavaram Rampachodavaram Lower Godavari Sethapallivagu 22/09/2020 17:00 3.25
Kurnool Yemmiganur Muncipaloffice_Pump Hous_ARG Up_Pennar Krishna Tungabhadra - K8 22/09/2020 17:00 3.0
Krishna Vatsavai Vatsavai_ARG Lower Krishna Munneru - K12 22/09/2020 17:00 2.75
Kurnool Pedda Kadalur Pedda Kadalur Up_Pennar Krishna Tungabhadra - K8 22/09/2020 17:00 2.5
Kurnool Kosigi Kosigi Up_Pennar Krishna Tungabhadra - K8 22/09/2020 17:00 2.5
Kurnool Mantralayam Sugur_ARG - - 22/09/2020 17:00 2.5
Kurnool Kowthalam Karani_ARG Up_Pennar Krishna Tungabhadra - K8 22/09/2020 16:00 2.5
Anantapur Guntakal L.p.No:108/87_MunicipalLayout_ARG Up_Pennar Krishna Vedavathi - K9 22/09/2020 17:00 2.5
Visakhapatnam Araku Valley Ninnimamidivalasa_ARG B/W God & Mah Gosthani 22/09/2020 17:00 2.5
West Godavari Devarapalle Chinnayagudem Lower Godavari Yerrakalva 22/09/2020 17:00 2.25
Prakasam Chimakurthi NagaraPanchyat_Office_ARG Pennar Minor Drainages b/w Musi & Gundlakamma 22/09/2020 17:00 2.25
Kurnool Mahanandi Gajulapalle Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 2.25
East Godavari Mummidivaram MPPSchool_Pallipalem_ARG Lower Godavari Lower Godavari - G10 22/09/2020 17:00 2.0
Prakasam Inkollu Idupulapadu_ARG Pennar Romperu 22/09/2020 17:00 2.0
Kurnool Pedda Kadalur H.Muravani Up_Pennar Krishna Tungabhadra - K8 22/09/2020 17:00 2.0
Prakasam Komarolu Reddi Cherla Pennar Sagileru 22/09/2020 17:00 1.75
Kadapa Kadapa Transco_Sankarapuram_ARG Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 1.75
Prakasam Santhanuthlapadu Santhanuthlapadu_ARG Pennar Minor Drainages b/w Musi & Gundlakamma 22/09/2020 17:00 1.5
West Godavari Gopalapuram Karicharlagudem Lower Godavari Yerrakalva 22/09/2020 17:00 1.5
Krishna Jaggayyapeta Garikapadu Lower Krishna Munneru - K12 22/09/2020 17:00 1.5
East Godavari Thallarevu Injaram Lower Godavari Lower Godavari - G10 22/09/2020 17:00 1.5
Chittoor Gudipala Gudipala B/W Pen & Kav Palar 22/09/2020 17:00 1.5
Prakasam Zarugumilli Zarugumilli Pennar Paleru (A) 22/09/2020 17:00 1.5
Krishna Kruthivennu Kruthivennu Lower Krishna Minor Drainages in Krishna Delta Joining Sea in Krishna District 22/09/2020 17:00 1.5
Krishna Reddigudem Rangapuram Lower Krishna Minor Drainages Falling in to Krishna 22/09/2020 17:00 1.5
Visakhapatnam Koyyuru Kakarapadu B/W God & Mah Yeleru 22/09/2020 17:00 1.5
East Godavari Mummidivaram MPPSchool_Somidevarapalem_ARG Lower Godavari Lower Godavari - G10 22/09/2020 17:00 1.5
Prakasam Markapur SVKP_College_ARG Pennar Gundlakamma 22/09/2020 17:00 1.5
Kurnool Pamulapadu Vanala_ARG Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 1.5
Kurnool Pedda Kadalur Nowlekal_ARG - - 22/09/2020 17:00 1.5
East Godavari Kajuluru Kajuluru_ARG Lower Godavari Lower Godavari - G10 22/09/2020 17:00 1.5
Krishna Vijayawada Urban Jandhyala_Municipal HighSchool_ARG Lower Krishna Minor Drainages Falling in to Krishna 22/09/2020 17:00 1.5
East Godavari Gollaprolu Gollaprolu_ARG B/W God & Mah Yeleru 22/09/2020 17:00 1.5
Krishna Vijayawada Urban A.K.T.P.M.C_HighSchool_ARG Lower Krishna Br of Krishna Joining Sea 22/09/2020 17:00 1.5
Kurnool Gudur K.Nagalapuram Up_Pennar Krishna Tungabhadra - K8 22/09/2020 17:00 1.25
Prakasam Chimakurthi Gurukula_School_ARG Pennar Minor Drainages b/w Musi & Gundlakamma 22/09/2020 17:00 1.25
Prakasam Chimakurthi GandhiNagar_ARG Pennar Minor Drainages b/w Musi & Gundlakamma 22/09/2020 17:00 1.25
Prakasam Chimakurthi Govt.Hospital_ARG Pennar Minor Drainages b/w Musi & Gundlakamma 22/09/2020 17:00 1.25
Prakasam Markapur Govt.Hospital_ARG Pennar Gundlakamma 22/09/2020 17:00 1.25
Krishna Vijayawada Rural Nunna Lower Krishna Minor Drainages Falling in to Krishna 22/09/2020 17:00 1.25
Guntur Nuzendla Nuzendla Pennar Gundlakamma 22/09/2020 17:00 1.25
Srikakulam Nandigam Nandigam B/W God & Mah Noupada Minor Drainages 22/09/2020 17:00 1.25
Prakasam Racherla Akaveedu Pennar Gundlakamma 22/09/2020 17:00 1.25
East Godavari Kapileswarapuram Kapileswarapuram_ARG B/W God & Mah Thandava 22/09/2020 17:00 1.25
Prakasam Chimakurthi Chimakurthi Pennar Minor Drainages b/w Musi & Gundlakamma 22/09/2020 17:00 1.25
Kurnool Yemmiganur ZPHSchool_SoganurRoad_ARG Up_Pennar Krishna Tungabhadra - K8 22/09/2020 17:00 1.25
Kurnool Kosigi Kamandoddi_ARG Up_Pennar Krishna Tungabhadra - K8 22/09/2020 17:00 1.0
Visakhapatnam Gangaraju Madugula GMadugula Lower Godavari Sabari - G12 22/09/2020 17:00 1.0
Visakhapatnam Gudem Kothaveedhi GKVeedi Lower Godavari Sabari - G12 22/09/2020 17:00 1.0
Krishna Vijayawada Urban Gunadala Lower krishna Minor Drainages in krishna delta joining sea in krishna disrict 22/09/2020 17:00 1.0
Krishna Kaikalur Pallevada Lower Krishna Minor Drainages in Krishna Delta Joining Sea in Krishna District 22/09/2020 17:00 1.0
Prakasam Santhanuthlapadu Santhanuthlapadu Pennar Minor Drainages b/w Musi & Gundlakamma 22/09/2020 17:00 1.0
Kurnool Sirvel Sirvel Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 1.0
Anantapur Atmakur Sanapa Pennar Tadakaleru 22/09/2020 17:00 1.0
Kurnool Yemmiganur Divamdinne_ARG - - 22/09/2020 17:00 1.0
Visakhapatnam Kasimkota Kannuripalem B/W God & Mah Sarada 22/09/2020 17:00 1.0
East Godavari Chintur Chanti Bridge Lower Godavari Sabari - G12 22/09/2020 17:00 1.0
Kurnool Gudur GandhiSchool_Sanjeeva nagar_ARG Upper Krishna Tingabhadra-K8 22/09/2020 17:00 0.75
Kurnool C Belagal Kothakota Up_Pennar Krishna Tungabhadra - K8 22/09/2020 17:00 0.75
East Godavari Mummidivaram MPPSchool_Karapachintalapudi_ARG Lower Godavari Lower Godavari - G10 22/09/2020 17:00 0.75
East Godavari Mummidivaram MPPSchool_Agraharam_ARG Lower Godavari Lower Godavari - G10 22/09/2020 17:00 0.75
East Godavari Mummidivaram MPPSchool_Kondepudivaripeta_ARG Lower Godavari Lower Godavari - G10 22/09/2020 16:00 0.75
Kurnool Allagadda MPPSchool_Gelivi Ramaiah Thota_ARG Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.75
Prakasam Markapur RDO_Office_ARG Pennar Gundlakamma 22/09/2020 16:00 0.75
Prakasam Kanigiri MRO_Office_ARG Pennar Paleru (A) 22/09/2020 17:00 0.75
Prakasam Chimakurthi Govt.HighSchool_ARG Pennar Minor Drainages b/w Musi & Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.75
East Godavari Tuni D. Polavaram B/W God & Mah Thandava 22/09/2020 16:00 0.75
West Godavari Mogalthur Mogalthur Lower Godavari Other Drainages Joining Sea in West Godavari 22/09/2020 17:00 0.75
West Godavari Velairpad Velairpad Lower Godavari Lower Godavari - G10 22/09/2020 17:00 0.75
Kurnool Devanakonda Gundlakonda Up_Pennar Krishna Tungabhadra - K8 22/09/2020 17:00 0.75
Kurnool Orvakal Kalvabugga Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.75
Kurnool Gudur Gudur Upper Krishna Tingabhadra-K8 22/09/2020 17:00 0.75
East Godavari Sankhavaram Sankhavaram B/W God & Mah Pampa 22/09/2020 17:00 0.75
West Godavari Mogalthur Kalipatnam Lower Godavari Other Drainages Joining Sea in West Godavari 22/09/2020 17:00 0.75
Prakasam Markapur Thipaipalem Pennar Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.75
East Godavari Pithapuram Pithapuram_ARG Lower Godavari Lower Godavari - G10 22/09/2020 17:00 0.75
East Godavari Ramachandrapuram Elementaryschool_Madhyakompalu_ARG Lower Godavari Lower Godavari - G10 22/09/2020 17:00 0.75
Kurnool Rudravaram Chilakaloor_ARG Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.5
Anantapur Rayadurg Pallepalli Up_Pennar Krishna Vedavathi - K9 22/09/2020 17:00 0.5
Krishna Vijayawada Urban K.L.Rao_Park_ARG Lower Krishna Br of Krishna Joining Sea 22/09/2020 17:00 0.5
Krishna Vijayawada Rural Housing_Board_Colony_ARG Lower Krishna Br of Krishna Joining Sea 22/09/2020 17:00 0.5
East Godavari Kakinada (Urban) Municipal_Corporation_ARG B/W God & Mah Yeleru 22/09/2020 17:00 0.5
Visakhapatnam Atchutapuram Atchutapuram_ARG B/W God & Mah Sarada 22/09/2020 17:00 0.5
Prakasam Racherla Racherla_ARG Pennar Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.5
Anantapur Gummagatta Galagala_ARG Up_Pennar Krishna Vedavathi - K9 22/09/2020 17:00 0.5
Anantapur Hindupur Chalivendala_ARG Pennar Upper Pennar 22/09/2020 17:00 0.5
Anantapur Kudair M.M_Hali_ARG Pennar Upper Pennar 22/09/2020 17:00 0.5
Anantapur Kanekal Bidurukontham_ARG Pennar Upper Pennar 22/09/2020 17:00 0.5
Anantapur Ramagiri Kuntimaddi_ARG Pennar Chitravathi 22/09/2020 17:00 0.5
East Godavari Pithapuram RRBHR_PlayGround_ARG B/W God & Mah Yeleru 22/09/2020 17:00 0.5
Kurnool Gudur UrduSchool_KodumurRoad_ARG Upper Krishna Tingabhadra-K8 22/09/2020 17:00 0.5
Kurnool Gudur MuncipalOffice_kurnoolRoad_ARG Upper Krishna Tingabhadra-K8 22/09/2020 17:00 0.5
Kurnool Gudur Govt.Hospital_ARG Upper Krishna Tingabhadra-K8 22/09/2020 17:00 0.5
Kurnool Gudur MROfficer_ARG Upper Krishna Tingabhadra-K8 22/09/2020 17:00 0.5
Kurnool Gudur BSNLOffice_MunagalaRoad_ARG Upper Krishna Tingabhadra-K8 22/09/2020 17:00 0.5
Kurnool Gudur PumpHouse_West BC Colony_ARG Upper Krishna Tingabhadra-K8 22/09/2020 17:00 0.5
Kurnool Gudur MarketYard_ARG Upper Krishna Tingabhadra-K8 22/09/2020 17:00 0.5
East Godavari Mandapeta 300KLWaterTank_ARG Lower Godavari Lower Godavari - G10 22/09/2020 17:00 0.5
East Godavari Mummidivaram Social Welfare_GurukulaSchool_ARG Lower Godavari Lower Godavari - G10 22/09/2020 17:00 0.5
Srikakulam Palasa MPUPSchool_Talabhadra_ARG B/W God & Mah Pundiminor Basin 22/09/2020 17:00 0.5
Srikakulam Palasa ChinabandamBus top_ARG B/W God & Mah Pundiminor Basin 22/09/2020 17:00 0.5
Srikakulam Palasa HousingOffice_ARG B/W God & Mah Pundiminor Basin 22/09/2020 17:00 0.5
Srikakulam Palasa MunicipalOpenSpace_ARG B/W God & Mah Pundiminor Basin 22/09/2020 17:00 0.5
Prakasam Podili T.Salluru_ARG Pennar Musi (A) 22/09/2020 17:00 0.5
Visakhapatnam Koyyuru Yerrinaidu Pakalu_ARG Lower Godavari Jillacalva 22/09/2020 17:00 0.5
Prakasam Markapur Z.P.H.School(Boys)Compound_ARG Pennar Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.5
Prakasam Giddaluru MarketYard_ARG Pennar Sagileru 22/09/2020 17:00 0.5
Kadapa Pendlimarri Chemala Penta_ARG Pennar Chitravathi 22/09/2020 17:00 0.5
Kadapa Porumamilla Harijanawada_ARG Pennar Cheyyeru 22/09/2020 17:00 0.5
Guntur Amaravathi Jupudi_ARG Lower Krishna Vogeru Vagu 22/09/2020 17:00 0.5
Guntur Chilakaluripet Govindapuram_ARG Pennar Romperu 22/09/2020 16:00 0.5
Kurnool Gadivemula Durvesi_ARG Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.5
Chittoor Kalakada Kalakada Pennar Cheyyeru 22/09/2020 16:00 0.5
Anantapur Bukkapatnam Bukkapatnam Pennar Chitravathi 22/09/2020 17:00 0.5
East Godavari Addateegala Addateegala B/W God & Mah Yeleru 22/09/2020 17:00 0.5
Srikakulam Tekkali Ravivalasa B/W God & Mah Noupada Minor Drainages 22/09/2020 17:00 0.5
Prakasam Podili Uppalapadu Pennar Musi (A) 22/09/2020 17:00 0.5
Visakhapatnam Makavarapalem Makavarapalem B/W God & Mah Varaha 22/09/2020 17:00 0.5
Srikakulam Mandasa Haripuram B/W God & Mah Mahendratanya 22/09/2020 17:00 0.5
East Godavari Kajuluru Aryavatam Lower Godavari Lower Godavari - G10 22/09/2020 17:00 0.5
East Godavari Routhulapudi Routhulapudi B/W God & Mah Pampa 22/09/2020 17:00 0.5
East Godavari Rajavommangi Rajavommangi B/W God & Mah Yeleru 22/09/2020 17:00 0.5
Kadapa Chennur Ramanapalle Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.5
Kadapa Chintha Kommadinne Utukur Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.5
West Godavari Chintalapudi Allipalli Lower Godavari Yerrakalva 22/09/2020 17:00 0.5
Prakasam Markapur Markapur_Rg Pennar Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.5
West Godavari Narasapuram Narsapuram_Rg Lower Godavari Yerrakalva 22/09/2020 17:00 0.5
Visakhapatnam Gajuwaka Old Gajuvaka Center_ARG B/W God & Mah Anakapalli 22/09/2020 17:00 0.5
Guntur Guntur Sarada_Colony_ARG Lower Krishna Vogeru Vagu 22/09/2020 17:00 0.5
East Godavari Rajahmundry(Urban) Water_Tank_office_ARG Lower Godavari Burdacalva 22/09/2020 17:00 0.5
Kurnool C Belagal Gundrevula Up_Pennar Krishna Tungabhadra - K8 22/09/2020 17:00 0.5
Kurnool Nandi Kotkur Konidela Up_Pennar Krishna Tungabhadra - K8 22/09/2020 17:00 0.5
Kurnool Orvakal Orvakal Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.5
Kurnool Chagalamarri Muthyalapadu Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.5
Anantapur Madakasira R Anantapuram Pennar Upper Pennar 22/09/2020 17:00 0.5
Kurnool Sanjamala Hothramandinne_ARG Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.5
Krishna Vijayawada Urban V.M.C_MainOffice_ARG Lower Krishna Br of Krishna Joining Sea 22/09/2020 17:00 0.25
West Godavari Gopalapuram Gopalapuram_ARG Lower Godavari Kovvada Calva 22/09/2020 17:00 0.25
East Godavari Chintur Chintur_ARG Lower Krishna Tammileru 22/09/2020 17:00 0.25
Krishna Bapulapad Bapulapad_ARG Lower Krishna Budameru 22/09/2020 17:00 0.25
Chittoor Rama Kuppam Rama_Kuppam_ARG B/W Pen & Kav Palar 22/09/2020 17:00 0.25
Kurnool Nandavaram Nandavaram_ARG Up_Pennar Krishna Tungabhadra - K8 22/09/2020 17:00 0.25
Prakasam Ballikuruva Ballikuruva_ARG Pennar Romperu 22/09/2020 17:00 0.25
Srikakulam Regidiamadalavalas Regidiamadalavalas_ARG B/W God & Mah Nagavali 22/09/2020 17:00 0.25
Srikakulam Palasa Palasa_ARG B/W God & Mah Pundiminor Basin 22/09/2020 17:00 0.25
Prakasam Ongole DR.B.R.Ambedkar Community Hall_ARG Pennar Minor Drainages b/w Musi & Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.25
East Godavari Kakinada (Rural) MROffice_Kakinada(R)_ARG B/W Godavari and Mahanadi Yeleru 22/09/2020 16:00 0.25
Prakasam Dornala Dornala_ARG Pennar Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.25
East Godavari Routhulapudi Routhulapudi_ARG B/W God & Mah Pampa 22/09/2020 17:00 0.25
Visakhapatnam Koyyuru Koyyuru_ARG B/W God & Mah Yeleru 22/09/2020 17:00 0.25
East Godavari Pithapuram Muncipal_Guest_House_ARG B/W God & Mah Yeleru 22/09/2020 17:00 0.25
East Godavari Pithapuram TownPoliceStation_ARG B/W God & Mah Yeleru 22/09/2020 17:00 0.25
East Godavari Pithapuram Chinnamamba_Park_ARG B/W God & Mah Yeleru 22/09/2020 17:00 0.25
East Godavari Samalkota Mahila_Sthrisakthi_Bhavan_ARG B/W God & Mah Yeleru 22/09/2020 17:00 0.25
East Godavari Peddapuram RajivGandhiM.U.PSchool_Nagampet_ARG B/W God & Mah Yeleru 22/09/2020 17:00 0.25
East Godavari Anaparthi MPPSchool_savaram colony_ARG Lower Godavari Jillacalva 22/09/2020 17:00 0.25
East Godavari Anaparthi GirlsHighSchool_ARG Lower Godavari Jillacalva 22/09/2020 17:00 0.25
Vizianagaram Salur AnganwadiCenter_P.N Boddavalasa_ARG B/W God & Mah Nagavali 22/09/2020 17:00 0.25
Kurnool Gudur ElementarySchool_East BC Colony_ARG Upper Krishna Tingabhadra-K8 22/09/2020 17:00 0.25
East Godavari Ramachandrapuram Municipalhighschool_Ch.SurannaNagar_ARG Lower Godavari Lower Godavari - G10 22/09/2020 17:00 0.25
Kurnool Atmakur Panchayathioffice_ARG Lower Krishna Lower Krishna - K7 22/09/2020 17:00 0.25
Kurnool Allagadda PanchayatOffice_ARG Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.25
Srikakulam Palasa Aganwadischool_ARG B/W God & Mah Pundiminor Basin 22/09/2020 17:00 0.25
Srikakulam Palasa Burial_Ground_Chakali Cheruvu_ARG B/W God & Mah Pundiminor Basin 22/09/2020 17:00 0.25
Srikakulam Ichchapuram Burial Ground_BahudaRiver_ARG B/W God & Mah Bahuda 22/09/2020 17:00 0.25
Srikakulam Ichchapuram MPUPSchool_Panja Street_ARG B/W God & Mah Bahuda 22/09/2020 17:00 0.25
Srikakulam Palasa FishMarket_ARG B/W God & Mah Pundiminor Basin 22/09/2020 17:00 0.25
Krishna Jaggayyapeta MunicipalOffice_ARG Lower Krishna Munneru - K12 22/09/2020 17:00 0.25
Krishna Jaggayyapeta Govt.GirlsHighSchool_Mittagudem_ARG Lower Krishna Munneru - K12 22/09/2020 17:00 0.25
Krishna Jaggayyapeta S.G.SCollege_Canteen_ARG Lower Krishna Munneru - K12 22/09/2020 17:00 0.25
Krishna Nandigama Z.P.HSchool_Anasagaram_ARG Lower Krishna Munneru - K12 22/09/2020 17:00 0.25
Krishna Nandigama CommunityHall_Hanumanthupalem_ARG Lower Krishna Munneru - K12 22/09/2020 17:00 0.25
West Godavari Bheemavaram ElementarySchool_YSR Colony_ARG Lower Godavari Other Drainages Joining Sea in West Godavari 22/09/2020 17:00 0.25
West Godavari Tadepalligudem Tadepalligudem_ARG Lower Godavari Other Drainages Joining Kolleru Lake 22/09/2020 17:00 0.25
Visakhapatnam Visakhapatnam(U) Madhavara_vuda layout_500kl_ARG B/W God & Mah Narvagedda 22/09/2020 17:00 0.25
West Godavari Kalla Kalla_ARG Lower Godavari Other Drainages Joining Sea in West Godavari 22/09/2020 17:00 0.25
Prakasam Markapur WaterWorksCompound_ARG Pennar Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.25
Prakasam Giddaluru GOVT.Hospital_ARG Pennar Sagileru 22/09/2020 17:00 0.25
Prakasam Giddaluru MPDO_Office_ARG Pennar Sagileru 22/09/2020 17:00 0.25
Prakasam Giddaluru SCGirlsHostel_ARG Pennar Sagileru 22/09/2020 17:00 0.25
Anantapur Guntakal L.p.No:663/85_MunicipalLayout_ARG Up_Pennar Krishna Vedavathi - K9 22/09/2020 17:00 0.25
Anantapur Kalyandrug Model_School_ARG Up_Pennar Krishna Vedavathi - K9 22/09/2020 17:00 0.25
Kadapa Vallur Vallur Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.25
Kurnool C Belagal C Belagal Up_Pennar Krishna Tungabhadra - K8 22/09/2020 17:00 0.25
Kurnool Pagidyala Pagidyala Lower Krishna Lower Krishna - K7 22/09/2020 17:00 0.25
Chittoor Pichatur Pichatur B/W Pen & Kav Arani 22/09/2020 17:00 0.25
Nellore Podlakur Podlakur Pennar Upputeru 22/09/2020 17:00 0.25
Prakasam Konakanamitla Konakanamitla Pennar Musi (A) 22/09/2020 17:00 0.25
West Godavari Penugonda Penugonda Lower Godavari Yerrakalva 22/09/2020 17:00 0.25
West Godavari Buttayagudem Buttayagudem Lower Godavari Yerrakalva 22/09/2020 17:00 0.25
East Godavari Chintur Sarvela Lower Godavari Sabari - G12 22/09/2020 15:00 0.25
Anantapur Penu Konda Maavaturu Pennar Chitravathi 22/09/2020 17:00 0.25
Anantapur Amarapuram Amarapuram Pennar Upper Pennar 22/09/2020 17:00 0.25
Anantapur Brahmasamudram Nagireddipally Up_Pennar Krishna Vedavathi - K9 22/09/2020 17:00 0.25
Anantapur Kanaganapalle Kanaganapalle Pennar Tadakaleru 22/09/2020 17:00 0.25
Anantapur Somandepalle Nallagondrayani Palli Pennar Chitravathi 22/09/2020 17:00 0.25
East Godavari Kapileswarapuram Angara Lower Godavari Lower Godavari - G10 22/09/2020 17:00 0.25
East Godavari Maredumilli Maredumilli Lower Godavari Sethapallivagu 22/09/2020 17:00 0.25
East Godavari Pedapudi G.Mamida Lower Godavari Drinages in GD 22/09/2020 17:00 0.25
Krishna Gudlavalleru Kavatavaram Lower Krishna Minor Drainages in Krishna Delta Joining Sea in Krishna District 22/09/2020 17:00 0.25
Krishna Vatsavai Lingala Lower Krishna Munneru - K12 22/09/2020 17:00 0.25
Srikakulam Hiramandalam Hiramandalam B/W God & Mah Vamsadara 22/09/2020 17:00 0.25
Srikakulam Santhabommali Santhabommali B/W God & Mah Noupada Minor Drainages 22/09/2020 17:00 0.25
Guntur Atchampet Challagariga Lower krishna krishna Basin in Guntur Disrict 22/09/2020 17:00 0.25
Guntur Vinukonda Enugupalem Pennar Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.25
Krishna Machilipatnam Pothireddipalem Lower Krishna Minor Drainages in Krishna Delta Joining Sea in Krishna District 22/09/2020 17:00 0.25
Krishna Musunuru Velpucherla Lower Krishna Tammileru 22/09/2020 17:00 0.25
Visakhapatnam Pedabayalu Pedabayalu Lower Godavari Sabari - G12 22/09/2020 17:00 0.25
Kurnool Kolimigundla Kolimigundla Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.25
Chittoor Punganur Punganur B/W Pen & Kav Palar 22/09/2020 17:00 0.25
Kadapa Vempalle Vempalle Pennar Papagni 22/09/2020 17:00 0.25
Srikakulam Palasa Palasa B/W God & Mah Pundiminor Basin 22/09/2020 17:00 0.25
East Godavari Kadiam Vemagiri Lower Godavari Lower Godavari - G10 22/09/2020 17:00 0.25
Prakasam Giddaluru Giddaluru Pennar Sagileru 22/09/2020 17:00 0.25
West Godavari Padavegi Pedavegi Lower Krishna Ramileru 22/09/2020 17:00 0.25
Krishna Bapulapad Kanumole Lower Krishna Minor Drainages in Krishna Delta Joining Sea in Krishna District 22/09/2020 17:00 0.25
Krishna Pamarru Pamarru Lower Krishna Minor Drainages in Krishna Delta Joining Sea in Krishna District 22/09/2020 17:00 0.25
Visakhapatnam Chintapalle Chintapalle Lower Godavari Sabari - G12 22/09/2020 17:00 0.25
Visakhapatnam Ravikamatham Ravikavatam B/W God & Mah Sarada 22/09/2020 17:00 0.25
Vizianagaram Kurupam Levidi B/W God & Mah Vamsadara 22/09/2020 17:00 0.25
East Godavari Biccavolu Biccavolu Lower Godavari Drinages in GD 22/09/2020 17:00 0.25
East Godavari Uppalaguptam Uppalaguptam Lower Godavari Lower Godavari - G10 22/09/2020 17:00 0.25
East Godavari Ainavilli Ainavilli Lower Godavari Lower Godavari - G10 22/09/2020 17:00 0.25
Visakhapatnam Devarapalle Devarapalle B/W God & Mah Sarada 22/09/2020 17:00 0.25
East Godavari Kothapeta Kothapeta Lower Godavari Lower Godavari - G10 22/09/2020 17:00 0.25
Guntur Bellamkonda Bellamkonda Lower Krishna K.Basin in Guntur Dt 22/09/2020 17:00 0.25
Guntur Veldurthi Veldurthi Lower Krishna Lower Krishna - K7 22/09/2020 17:00 0.25
East Godavari Pithapuram AgraharamPark_ARG B/W God & Mah Yeleru 22/09/2020 17:00 0.25
Kadapa Galiveedu Nooliveedu Pennar Papagni 22/09/2020 17:00 0.25
Kadapa Royachoti Madhavaram Pennar Cheyyeru 22/09/2020 17:00 0.25
Prakasam Bestavaripeta Moksha Gundam Pennar Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.25
Prakasam Kanigiri Nandana Marela Pennar Paleru (A) 22/09/2020 17:00 0.25
Prakasam Komarolu Taticherla Pennar Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.25
Prakasam Cumbum Yerrabalem Pennar Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.25
Prakasam Cumbum Ravipadu Pennar Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.25
Prakasam Racherla Anumalaveedu Pennar Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.25
Prakasam Yerragondapalem Kolukula Pennar Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.25
Visakhapatnam S Rayavaram S Rayavaram B/W God & Mah Varaha 22/09/2020 17:00 0.25
East Godavari Biccavolu Biccavolu Lower Godavari Drinages in GD 22/09/2020 17:00 0.25
East Godavari Devipatnam Dandangi Lower Godavari Sethapallivagu 22/09/2020 17:00 0.25
East Godavari Pedapudi Atchutapuratrayam B/W God & Mah Yeleru 22/09/2020 17:00 0.25
Guntur Nizampatnam Amudalapalli_RR Lower Krishna Minor Drainages Joining Direct to Sea in Guntur District 22/09/2020 17:00 0.25
Prakasam Chinaganjam Kadavakuduru Pennar Romperu 22/09/2020 17:00 0.25
West Godavari Polavaram Pattiseema Lower Godavari kovvadacalva 22/09/2020 17:00 0.25
Visakhapatnam Chintapalle Chintapalle_Rg Lower Godavari Sabari - G12 22/09/2020 17:00 0.25
Kurnool Kallur Kallur_ARG Up_Pennar Krishna Tungabhadra - K8 22/09/2020 17:00 0.25
Kurnool Nandi Kotkur Nandi Kotkur_ARG Up_Pennar Krishna Tungabhadra - K8 22/09/2020 17:00 0.25
Kadapa Kadapa Raju_Park_ARG Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.25
Kadapa Chintha Kommadinne Chintha_Kommadinne_ARG Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.25
Anantapur Yadiki Yadiki_ARG Pennar Chitravathi 22/09/2020 17:00 0.25
Visakhapatnam Gajuwaka Kurmannapalem_ARG B/W God & Mah Anakapalli 22/09/2020 17:00 0.25
Visakhapatnam Gajuwaka KBR_ARG B/W God & Mah Anakapalli 22/09/2020 17:00 0.25
Visakhapatnam Anakapalle Anakapalle_Jead_Water_Work_ARG B/W God & Mah Sarada 22/09/2020 17:00 0.25
Visakhapatnam Anakapalle Gandhinagar_ARG B/W God & Mah Sarada 22/09/2020 17:00 0.25
Visakhapatnam Anakapalle PhoolbaghReservoir_ARG B/W God & Mah Sarada 22/09/2020 17:00 0.25
Visakhapatnam Anakapalle Koppaka_BC Colony_ARG B/W God & Mah Sarada 22/09/2020 17:00 0.25
East Godavari Samalkota Samalkota_ARG B/W God & Mah Yeleru 22/09/2020 17:00 0.25
Visakhapatnam Pendurthi Chemalapalle_60_Kl_Elsr B/W God & Mah Narvagedda 22/09/2020 17:00 0.25
East Godavari Kakinada (Urban) MROffice_Kakinada(U)_ARG B/W God & Mah Yeleru 22/09/2020 17:00 0.25
Kurnool Adoni Ganekal Up_Pennar Krishna Tungabhadra - K8 22/09/2020 17:00 0.25
Kurnool Gadivemula Gani Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.25
Kurnool Gospadu Deebaguntla Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.25
Kurnool Kurnool G.Singavaram Up_Pennar Krishna Tungabhadra - K8 22/09/2020 17:00 0.25
Kurnool Banaganapalle Yagantipalle Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.25
Kurnool Midthur Chowtakur Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.25
Anantapur Gummagatta Bhupasamudram Up_Pennar Krishna Vedavathi - K9 22/09/2020 17:00 0.25
Anantapur Gummagatta Kalupuladoddi Up_Pennar Krishna Vedavathi - K9 22/09/2020 17:00 0.25
Anantapur Rayadurg Avuladatla Up_Pennar Krishna Vedavathi - K9 22/09/2020 17:00 0.25
Anantapur Roddam P.Roppala Pennar Upper Pennar 22/09/2020 17:00 0.25
Anantapur Amarapuram Hemavathi Pennar Upper Pennar 22/09/2020 16:00 0.25
Chittoor Kambhamvaripalle Gyarampalle Pennar Cheyyeru 22/09/2020 17:00 0.25
Visakhapatnam Nakkapalle Nakkapalle B/W God & Mah Thandava 22/09/2020 17:00 0.25
Visakhapatnam S Rayavaram Darlapudi B/W God & Mah Varaha 22/09/2020 17:00 0.25
Vizianagaram Vizianagaram Vizianagaram(A) B/W God & Mah Champavathi 22/09/2020 17:00 0.25
East Godavari Pamarru Sivala Lower Godavari Lower Godavari - G10 22/09/2020 17:00 0.25
East Godavari Rajanagaram Kalavacherla Lower Godavari Lower Godavari - G10 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Ananthasagaram Somasila Pennar Lower Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Peddapuram Peddapuram B/W God & Mah Yeleru 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Ananthasagaram Chilakala Marri Pennar Lower Pennar 22/09/2020 11:00 0.0
Srikakulam Ranastalam Pydibhimavaram B/W God & Mah Kandivalasagedda 22/09/2020 17:00 0.0
Srikakulam Kotabommali Nimmada B/W God & Mah Noupada Minor Drainages 22/09/2020 17:00 0.0
Srikakulam Kothuru Nivagam B/W God & Mah Vamsadara 22/09/2020 17:00 0.0
Srikakulam Laveru Laveru B/W God & Mah Peddagedda 22/09/2020 17:00 0.0
Srikakulam Palakonda Navagam B/W God & Mah Nagavali 22/09/2020 17:00 0.0
Srikakulam Rajam Boddam B/W God & Mah Nagavali 22/09/2020 17:00 0.0
Srikakulam Amadalavalasa Amadalavalasa(A) B/W God & Mah Vamsadara 22/09/2020 17:00 0.0
Srikakulam Seethampeta Seethampeta_ARS B/W God & Mah Nagavali 22/09/2020 17:00 0.0
Srikakulam Srikakulam Ragolu B/W God & Mah Vamsadara 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Sidhout Peddapalle Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Duvvur Ramapuram Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa S Mydukur Adireddipalle Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Kamalapuram Chinnachepalle Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Kondapuram Pottipadu Pennar Chitravathi 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Kondapuram Burujupalli Pennar Middle Pennar Part-II 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Lingala Ippatla Pennar Papagni 22/09/2020 16:00 0.0
Kadapa Muddanur Mangapatnam Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Muddanur Uppalur Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Obulavaripalle Yerraguntakota Pennar Cheyyeru 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Peddamudium Gundlakunta Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Peddamudium Diguva Kalvatala Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Pendlimarri Vemanapuram Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Porumamilla Akkalreddipalle Pennar Sagileru 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Kamalapuram Letapalle Pennar Papagni 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Pullampeta Vathalur Pennar Cheyyeru 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Thandur Gotur Pennar Papagni 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Veerapunayunipalle Indukur Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Obulavaripalle Gadela Pennar Cheyyeru 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Vontimitta Mantapampalle Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Veeraballe Sanipaya Pennar Cheyyeru 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Chapad Vedurur Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Kodavalur Padmanabhasatram Pennar Lower Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa B Kodur Payalakuntla Pennar Sagileru 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Mylavaram Talamanchi Patnam Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Pullampeta Rediypalle Pennar Cheyyeru 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari Bheemavaram Gollavanitippa Lower Godavari Other Drainages Joining Sea in West Godavari 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari Dwaraka Tirumala Pangidigudem Lower Godavari Gunderu 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari Dwaraka Tirumala I.S.Raghavapuram Lower Godavari Yerrakalva 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari Gopalapuram Chityala Lower Godavari Kovvada Calva 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari Lingapalem Rangapuram Lower Krishna Tammileru 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari Nallajerla Pothavaram Lower Godavari Yerrakalva 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari Narasapuram Thurputallu Lower Godavari Yerrakalva 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari Nidadavole Korumamidi Lower Godavari Yerrakalva 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari Ganapavaram Varadarajapuram Lower Godavari Other Drainages joining sea in westgodavari 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari Padavegi Vegivada Lower Krishna Ramileru 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari Polavaram Laxminarayana Devipeta Lower Godavari Kovvada Calva 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari T Narasapuram T Narasapuram Lower Godavari Yerrakalva 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari T Narasapuram Rajupothepalli Lower Krishna Ramileru 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari Tanuku Duvva Lower Godavari Other Drainages Joining Sea in West Godavari 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari Tadepalligudem Jaggannapeta Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari Bhimadole Pulla Lower Godavari Gunderu 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari Jeelugumilli Jeelugumilli Lower Godavari Yerrakalva 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari Penumantra Muruturu Lower Godavari Other Drainages Joining Sea in West Godavari 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Vinjamur Thamidapadu Pennar Manneru 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Addanki Kunkupadu Pennar Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Dornala Yeguva Cherlopalli Pennar Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Chadrasekarapuram Darsigunta Peta Pennar Manneru 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Chirala Ipurupalem Pennar Romperu 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Darsi Rajampalli Pennar Musi (A) 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Donakonda Rudrasamudram Pennar Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Dornala Peda Bommalapuram Pennar Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Konakanamitla Chinarikatla Pennar Musi (A) 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Konakanamitla Gotlagattu Pennar Musi (A) 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Korisapadu Ravinuthala Pennar Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Bestavaripeta Pitikayagulla Pennar Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Markapur Gajjalakonda Pennar Musi (A) 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Martur Konanki Pennar Romperu 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Naguluppalapadu B Nidamanuru Pennar Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Pamur Botlagudur Pennar Manneru 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Ardhaveedu Modinapuram Pennar Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Pedaaraveedu Chatlamitta Pennar Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Pedacherlopalle Pedaalavalapadu Pennar Paleru(A) 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Ponnaluru Cheruvukommupalem Pennar Paleru (A) 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Pullalacheruvu Yendra palli Pennar Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Pedaaraveedu Puchakayalapalli Pennar Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Ardhaveedu Nagulavaram Pennar Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Singarayakonda Pakala Pennar Paleru (A) 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Tangutur M Nidamalur Pennar Musi (A) 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Tarlapadu Umareddipalle Pennar Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Yerragondapalem Gollavidipi Pennar Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Yerragondapalem Ammanigudipadu Pennar Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Ongole Throvagunta Pennar Minor Drainages b/w Musi & Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Pedaaraveedu B.Cherlapali Pennar Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Ulavapadu Karedu Pennar Manneru 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Chadrasekarapuram Pedagogulapalli Pennar Paleru (A) 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Darsi Darsi(A) Pennar Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Kandukur Kandukuru(Tobacco) Pennar Paleru (A) 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Veligandla Rallapalli Pennar Paleru (A) 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Hanumanthunipadu Seetharampuram Pennar Paleru (A) 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Vuyyuru Vuyyuru(A) Lower Krishna Minor Drainages in Krishna Delta Joining Sea in Krishna District 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Ghantasala Ghantasala(A) Lower Krishna Minor Drainages in Krishna Delta Joining Sea in Krishna District 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Guntur Guntur(A) Lower Krishna K.Basin in Guntur Dt 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Gurazala Jangameswaram Lower Krishna Lower Krishna - K7 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Bapatla Bapatla(A) Lower Krishna Vogeru Vagu 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Amaravathi Amaravathi(A) Lower Krishna K.Basin in Guntur Dt 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Dachepalle Pondugula Lower Krishna K.Basin in Guntur Dt 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Rayavaram Chelluru Lower Godavari Lower Godavari - G10 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Peddapuram Rayabhupalapatnam Lower Godavari Jillacalva 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Pithapuram Kandarada B/W God & Mah Yeleru 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Nuzvid Meerjapuram Lower Krishna Budameru 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Vissannapet Putrela Lower Krishna Munneru - K12 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna A Konduru Cheemalapadu Lower Krishna Minor Drainages Falling in to Krishna 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna G Konduru Kuntamukkala Lower Krishna Minor Drainages Falling in to Krishna 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Kanchika Cherla Moguluru Lower Krishna Munneru - K12 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Unguturu Peda Avutapalle Lower Krishna Minor Drainages Falling in to Krishna 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Ponnur Mulukuduru Lower Krishna Vogeru Vagu 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Chilakaluripet Boppudi Lower Krishna Vogeru Vagu 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Thottambedu Pedda Kannali Pennar Swarnamukhi 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Buchinaidu Khandri Padamala B/W Pen & Kav Kalangi 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Satyavedu Irugulam B/W Pen & Kav Minor Draingaes between Arani & Kalangi 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Vijaya Puram Pannuru B/W Pen & Kav Arani 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Srirangarajapuram Katikapalli B/W Pen & Kav Palar 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Chandragiri Agarala Pennar Swarnamukhi 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Thavanampalle Aragonda B/W Pen & Kav Palar 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Gangavaram Pathikonda B/W Pen & Kav Palar 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Punganur Etavakili B/W Pen & Kav Palar 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Royachoti Masapet Pennar Cheyyeru 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Pedaaraveedu Sanikavaram Pennar Musi (A) 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Pedanandipadu Pedanandipadu Lower Krishna Vogeru Vagu 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna G Konduru Velagaleru Lower Krishna Minor Drainages Falling in to Krishna 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Roddam Pedamanturu Pennar Upper Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Roddam Kallukunta Pennar Upper Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Penumuru Kaligiri Pennar Swarnamukhi 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Kuppam Kangundi B/W Pen & Kav Palar 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Nagalapuram Suratpalle B/W Pen & Kav Arani 22/09/2020 09:00 0.0
Chittoor Nagalapuram Karani B/W Pen & Kav Minor Draingaes between Arani & Kalangi 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Nagari Sathravada B/W Pen & Kav Kushustali 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Kothapallee Ponnada(Nagalapalli) B/W God & Mah Yeleru 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Seethanagaram Mirthipadu Lower Godavari Burdacalva 22/09/2020 09:00 0.0
Guntur Karlapalem Ganapavaram Lower Krishna Vogeru Vagu 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Repalle Isukapalle Lower Krishna Minor Drainages Joining Direct to Sea in Guntur District 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Badvel Kongalaveedu Pennar Sagileru 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Badvel Totigari Palli Pennar Sagileru 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Kamalapuram Kamalapuram_RR Pennar Papagni 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Khajipet Yettur Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Kondapuram Sankepalle Pennar Middle Pennar Part-II 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa T sundupalle Balarasapalli Pennar Cheyyeru 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Kruthivennu Garisapudi Lower Krishna Minor Drainages in Krishna Delta Joining Sea in Krishna District 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Holagunda Marlamadiki Up_Pennar Krishna Vedavathi - K9 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Kurnool Puduru Up_Pennar Krishna Tungabhadra - K8 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Kurnool Bhudawarapupeta Up_Pennar Krishna Tungabhadra - K8 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Kurnool Dinnedevarapadu Up_Pennar Krishna Tungabhadra - K8 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Kurnool Pudur Up_Pennar Krishna Tungabhadra - K8 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Mantralayam Rampuram Up_Pennar Krishna Tungabhadra - K8 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Kavali Gouravaram Pennar Kandaleru 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Naidupeta Marlupalli Pennar Swarnamukhi 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Nellore Nellore Pennar Lower Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Sullurpeta Sullurpeta B/W Pen & Kav Kalangi 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Ongole Ulichi Pennar Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Ongole Mukthinutala Padu Pennar Minor Drainages b/w Musi & Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Tangutur Tangutur RR Pennar Musi (A) 22/09/2020 16:45 0.0
Prakasam Ulavapadu Manneti Kota Pennar Manneru 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Zarugumilli K.Bitragunta Pennar Paleru (A) 22/09/2020 17:00 0.0
Srikakulam Gara Booravilli B/W God & Mah Vamsadara 22/09/2020 17:00 0.0
Srikakulam Gara Gara B/W God & Mah Vamsadara 22/09/2020 17:00 0.0
Srikakulam Ichchapuram Boddabada B/W Godavari and Mahanadi Bahuda 22/09/2020 17:00 0.0
Srikakulam Ichchapuram Arakabadra B/W God & Mah Mahendratanya 22/09/2020 17:00 0.0
Srikakulam Laveru Tamada Village B/W God & Mah Peddagedda 22/09/2020 17:00 0.0
Srikakulam Pathapatnam Jaggilibonthu B/W God & Mah Vamsadara 22/09/2020 17:00 0.0
Vizianagaram Pusapatirega Alladapalem B/W God & Mah Kandivalasagedda 22/09/2020 17:00 0.0
Srikakulam Sompeta Bathupuram(Upper) B/W God & Mah Mahendratanya 22/09/2020 17:00 0.0
Srikakulam Sompeta Bathupuram(Lower) B/W God & Mah Mahendratanya 22/09/2020 17:00 0.0
Srikakulam Etcherla Tamminaidupeta( Kallepalli) B/W Godavari and Mahanadi Nagavali 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Visakhapatnam(R) Paradesipalem B/W God & Mah Anakapalli 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Paravada Thikkavari Palem B/W God & Mah Anakapalli 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam S Rayavaram Peddauppalam B/W God & Mah Varaha 22/09/2020 17:00 0.0
Vizianagaram Pusapatirega Kopperla B/W God & Mah Champavathi 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari Bheemavaram Nagidipalem Lower Godavari Minor Vagu Joining Godavari 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari Kovvur Madduru Lower Godavari Kovvada Calva 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Gannavaram Vijayawada Airport Lower Krishna Minor Drainages Falling in to Krishna 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Narasaraopeta Narasaraopeta_Rg Lower Krishna Vogeru Vagu 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari Chintalapudi Chintalapudi_Rg Lower Godavari Yerrakalva 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Nandyal Nandyal_Rg Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Bukkarayasamudram Rekulakunta Pennar Tadakaleru 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Hindupur Hindupur_RG Pennar Upper Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Nandigama Nandigama_Rg Lower Krishna Munneru - K12 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Araku Valley Araku_Rg Lower Godavari Sabari - G12 22/09/2020 17:00 0.0
Srikakulam Gara Kalingapatnam_Rg B/W God & Mah Vamsadara 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Chintha Kommadinne Utukur_RG Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Seetharamapuram Seetharampuram_Rg Pennar Manneru 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Mandapalle Arogyavaram_Rg Pennar Cheyyeru 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Renigunta Tirupathi_Airport_Rg Pennar Swarnamukhi 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Kadiri Kadiri_Rg Pennar Chitravathi 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Kallur Sri Damodaram Sanjeevaiah Circle_ARG Up_Pennar Krishna Tungabhadra - K8 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Kallur Ramalingeswar Nagar_ARG Up_Pennar Krishna Tungabhadra - K8 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Orvakal Orvakal_ARG Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Bethamcherla Bethamcherla_ARG Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Banaganapalle Banaganapalli_ARG Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Panyam Panyam_ARG Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Allagadda AllaGadda_ARG Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Chagalamarri Chagalamarri_ARG Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Kadapa Collectorate_Building Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Kadapa Govt_Boys_Degree_College Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Kadapa Silparamam_ARG Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Kadapa TeluguGanga_Project_Office_ARG Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Kadapa Govt_Womens_Polytechnic_College_ARG Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Kadapa Municipal Corporation_ARG Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Kadapa Agriculture_MarketYard_ARG Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Kadapa New Collectorate_Building_ARG Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Kadapa DMHO Office_waterTank_ARG Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Kadapa YSR_Circle_ARG Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Kadapa PathaKadapa_ARG Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Kadapa TirupathiRoad_YSR Circle_ARG Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa S Mydukur Mydukur_ARG Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Peddamudium Peddamudium_ARG Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Mylavaram Mylavaram_ARG Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Jammalamadugu Jammalamadugu_ARG Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Veerapunayunipalle Veerapunayunipalle_ARG Pennar Papagni 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Pendlimarri Pendlimarri_ARG Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Ramapuram Ramapuram_ARG Pennar Cheyyeru 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Sambepalle Sambepalle_ARG Pennar Cheyyeru 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Obulavaripalle Obulavaripalle_ARG Pennar Chitravathi 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Pullampeta Pullampeta_ARG Pennar Kunderu 22/09/2020 16:00 0.0
Visakhapatnam Pendurthi Zone-VI_Zonal_Office_ARG B/W God & Mah Narvagedda 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Simhadripuram Simhadripuram_ARG Pennar Papagni 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Visakhapatnam(U) Town_Service Reservoir_ARG B/W God & Mah Narvagedda 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Visakhapatnam(R) Revenue Park_ARG B/W God & Mah Mathurvada 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Anantapur Ambedkar_Bhavan_ARG Pennar Tadakaleru 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Visakhapatnam(U) Appughar Ushodaya Circle_ARG B/W God & Mah Mathurvada 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Visakhapatnam(U) Sewage-Pumping Station_ARG B/W God & Mah Narvagedda 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Visakhapatnam(U) Sewage_Treatment Plant_ARG B/W God & Mah Narvagedda 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Garladinne Garladinne_ARG Pennar Tadakaleru 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Atmakur Atmakur_ARG Pennar Tadakaleru 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Visakhapatnam(U) SrihariPuram_GOVT Hosipital_ARG B/W God & Mah Narvagedda 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Visakhapatnam(U) Malkapuram_GVMC School_ARG B/W God & Mah Narvagedda 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Vidapanakal Vidapanakal_ARG Up_Pennar Krishna Vedavathi - K9 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Gajuwaka Nathaikapalem_ARG B/W God & Mah Narvagedda 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Visakhapatnam(R) Rythu Bazar_ARG B/W God & Mah Narvagedda 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Pendurthi Vepagunta_Water Tank B/W God & Mah Narvagedda 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Rayadurg Rayadurg_ARG Up_Pennar Krishna Vedavathi - K9 22/09/2020 17:00 0.0
Vizianagaram Kothavalasa Utharaplli_GLSR_area_ARG B/W God & Mah Narvagedda 22/09/2020 17:00 0.0
Vizianagaram Lakkavarapukota Mallivedu_Pump House_ARG B/W God & Mah Gosthani 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Brahmasamudram Brahmasamudram_ARG Up_Pennar Krishna Vedavathi - K9 22/09/2020 17:00 0.0
Vizianagaram Srungavarapukota Krishnapuram_ARG B/W God & Mah Gosthani 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Pendurthi Pendurthy Zonal Office_ARG B/W God & Mah Narvagedda 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Pendurthi Pendurthi_SC,BC Colony_ARG B/W God & Mah Narvagedda 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Gudibanda Gudibanda_ARG Pennar Upper Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Visakhapatnam(R) ZPSchool_Dharapalem_ARG B/W God & Mah Mathurvada 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Visakhapatnam(R) Jail area_ARG B/W God & Mah Mathurvada 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Somandapalle Somandepalle_ARG Pennar Chitravathi 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Visakhapatnam(R) Mudasarlova Park_ARG B/W God & Mah Mathurvada 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Visakhapatnam(R) Vishaka Valley School_ARG B/W God & Mah Mathurvada 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Visakhapatnam(R) Kambala_Konda_ARG B/W God & Mah Mathurvada 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Visakhapatnam(R) Yendada_ARG B/W God & Mah Mathurvada 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Gandlapenta Gandlapenta_ARG Pennar Papagni 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Visakhapatnam(R) Jathara premisses_ARG B/W God & Mah Mathurvada 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Visakhapatnam(R) Madurawada_ZonalOffice_ARG B/W God & Mah Mathurvada 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Bheemunipatnam Kapuluppada_ARG B/W God & Mah Mathurvada 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Anandapuram Gambheeram_ARG B/W God & Mah Mathurvada 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Bheemunipatnam Zonal Office_Bheemili_ARG B/W God & Mah Gosthani 22/09/2020 16:00 0.0
Anantapur Putlur Putlur_ARG Pennar Middle Pennar Part-II 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Visakhapatnam(R) Zoo Premisses_ARG B/W God & Mah Mathurvada 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Visakhapatnam(U) Gavarapalem-E Seva Center_ARG B/W God & Mah Narvagedda 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Gajuwaka Sheelanagar Water tank_ARG B/W God & Mah Narvagedda 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Peddavadugur Peddavadugur_ARG Pennar Tadakaleru 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Gajuwaka Akkireddypalem_ARG B/W Godavari and Mahanadi Anakapalli 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Gajuwaka Mindi_Pump House_ARG B/W God & Mah Narvagedda 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Gajuwaka Venkateswara Swamy_Hillock_ARG B/W Godavari and Mahanadi Narvagedda 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Gajuwaka Vadlapudi_Filtration Plant_ARG B/W God & Mah Anakapalli 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Gajuwaka Duvvada_Sector-1_ARG B/W God & Mah Anakapalli 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Gajuwaka Phase ii_Kurmannapalem_ARG B/W God & Mah Narvagedda 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Pendurthi Sathivanipalem_ARG B/W God & Mah Narvagedda 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Pendurthi Narava Water Tank_ARG B/W God & Mah Narvagedda 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Pendurthi Kothapalem_Arg B/W God & Mah Narvagedda 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Pendurthi Padmanabhapuram_4000kl_ARG B/W God & Mah Narvagedda 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Pendurthi PadmanabhaNagar_ARG B/W God & Mah Narvagedda 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Pendurthi PWD_Pump_House_ARG B/W God & Mah Narvagedda 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Visakhapatnam(U) Port Stadium_ARG B/W God & Mah Narvagedda 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Visakhapatnam(U) Indoor Stadium_ARG B/W God & Mah Narvagedda 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Visakhapatnam(U) HLR_Pump House_ARG B/W God & Mah Mathurvada 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Visakhapatnam(U) Indiragandhi Park_ARG B/W God & Mah Narvagedda 22/09/2020 16:00 0.0
Visakhapatnam Gajuwaka Gopalareddy Nagar_ARG B/W God & Mah Anakapalli 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Pedagantyada SR-ii_Siddeswaram_ARG B/W God & Mah Anakapalli 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Pedagantyada Pedagantyada_ARG B/W Godavari and Mahanadi Anakapalli 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Pedagantyada HB Colony_WaterTank_ARG B/W Godavari and Mahanadi Anakapalli 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Gajuwaka LBS Nagar_ARG B/W God & Mah Anakapalli 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Gajuwaka Srinagar_ARG B/W God & Mah Anakapalli 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Paravada Aganampudi_BC Colony_ARG B/W God & Mah Anakapalli 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Gajuwaka Aganampudi Government Hospital_ARG B/W God & Mah Anakapalli 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Paravada Pinamadaka_ARG B/W God & Mah Anakapalli 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Paravada Lemarthy_ARG B/W God & Mah Anakapalli 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Paravada Pharmacity Colony_ARG B/W God & Mah Narvagedda 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Paravada Yeduruvanipalem_ARG B/W God & Mah Anakapalli 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Paravada Lankelapalem_ARG B/W God & Mah Sarada 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Gajuwaka Vedullanarava B/W God & Mah Anakapalli 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Sabbavaram Nanginarapadu_High School_Arg B/W God & Mah Narvagedda 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Gajuwaka Mangalapalem_ARG B/W God & Mah Narvagedda 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Gajuwaka Duvvada Sector-2_Watertank_ARG B/W God & Mah Anakapalli 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Nellore Municipal Office_Nellore_ARG Pennar Lower Pennar 22/09/2020 16:07 0.0
Guntur Edlapadu Edlapadu_ARG Lower Krishna Vogeru Vagu 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Paravada Desapatrunipalem_ARG B/W God & Mah Anakapalli 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Pedagantyada Madheenabagh_ARG B/W God & Mah Yeleru 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Chilakaluripet Chilakaluripet_ARG Lower Krishna Vogeru Vagu 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Nellore P.M.R.High_School_ARG Pennar Lower Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Pedagantyada Islampet_ARG B/W God & Mah Anakapalli 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Nellore Govt_ITI _College_ARG Pennar Lower Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Pedagantyada SriRamnagar_ARG B/W God & Mah Anakapalli 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Pedagantyada Elementry_School_Murbai_ARG B/W God & Mah Anakapalli 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Nadendla Nadendla_ARG Lower Krishna Vogeru Vagu 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Pedagantyada Elementry_School_Palavalasa_ARG B/W God & Mah Anakapalli 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Pedagantyada Elementry_School_Devada_ARG B/W God & Mah Anakapalli 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Nellore Magunta Layout_ARG Pennar Lower Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Gajuwaka 85_MLD_WTP_ARG B/W God & Mah Anakapalli 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Nellore IRCS Cancer Hospital_ARG Pennar Lower Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Nellore Buja Buja Nellore_MPP School_ARG Pennar Lower Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Anakapalle Laxminarayana Nagar_ARG B/W God & Mah Sarada 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Nellore Driver_Colony_ARG Pennar Lower Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Anakapalle Vijayaramarajupeta_ARG B/W God & Mah Sarada 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Anakapalle Woodpeta_ARG B/W God & Mah Sarada 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Nellore APTRANSCO-Telecom Division_ARG Pennar Lower Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Anakapalle Gavarapalem_ARG B/W God & Mah Sarada 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Anakapalle Kodur_ARG B/W God & Mah Sarada 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Guntur N.G.O_Colony_ARG Lower Krishna Vogeru Vagu 22/09/2020 16:00 0.0
Nellore Muthukur Muthukur_ARG Pennar Upputeru 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Anakapalle Konda Koppaka_ARG B/W God & Mah Sarada 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Guntur K.V.P_Colony_ARG Lower Krishna Vogeru Vagu 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Paravada Salapuvanipalem_ARG B/W God & Mah Sarada 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Guntur Nalalcherevu_ARG Lower krishna Vogeru Vagu 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Anakapalle Rajupalem_ARG B/W God & Mah Sarada 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Anakapalle Valluru_ARG B/W God & Mah Sarada 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Guntur Jalagam_Ramarao_MPL_School_ARG Lower Krishna Vogeru Vagu 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Anakapalle Yerukuvanpalem_ARG B/W God & Mah Sarada 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Paravada Thadi Village_40KL_Reservoir_ARG B/W God & Mah Sarada 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Guntur ESI_Hospital_ARG Lower Krishna Vogeru Vagu 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Paravada Thadi Village_10KL_Reservoir_ARG B/W God & Mah Sarada 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Kodavalur Kodavalur_ARG Pennar Lower Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Visakhapatnam(U) New Railaway Colony_ARG B/W God & Mah Narvagedda 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Guntur Gujjanagundla_Tank_ARG Lower Krishna Vogeru Vagu 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Visakhapatnam(R) Appana_Palem_ARG B/W God & Mah Narvagedda 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Tuni Tuni_ARG B/W God & Mah Thandava 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Visakhapatnam(R) Simhapuri Colony_ARG B/W God & Mah Narvagedda 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Guntur Gorantla_Panchyat Building_ARG Lower Krishna Vogeru Vagu 22/09/2020 16:00 0.0
Visakhapatnam Visakhapatnam(R) Adavivaram_200_KL_ELSR_ARG B/W God & Mah Narvagedda 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Anumasamudrampeta Anumasamudrampeta_ARG Pennar Lower Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Visakhapatnam(R) Prahaladapuram_ARG B/W God & Mah Narvagedda 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Thondangi Thondangi_ARG B/W God & Mah Pampa 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Pedakakani Pedakakani_ARG Lower Krishna Vogeru Vagu 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Visakhapatnam(R) TTD Kalyanamandapam_ARG B/W God & Mah Narvagedda 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Visakhapatnam(R) 600_KL_ELSR_ARG B/W God & Mah Narvagedda 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Kirlampudi Kirlampudi_ARG B/W Godavari and Mahanadi Yeleru 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Pendurthi Nalla_Quarry_150_KL_Elsr_ARG B/W God & Mah Narvagedda 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Kondapuram Kondapuram_ARG Pennar Manneru 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Pendurthi Ganesh Nagar_ARG B/W God & Mah Narvagedda 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Guntur N.T.R Manasa_Sarovaram_Park_ARG Lower Krishna Vogeru Vagu 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Kothapallee Kothapallee_ARG Lower Godavari Yerrakalva 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Pendurthi Old Pendurthy_150KL_ELSR_ARG B/W God & Mah Narvagedda 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam K Kotapadu K_Kotapadu_ARG B/W God & Mah Sarada 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Udayagiri Udayagiri_ARG Pennar Manneru 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Marripadu Marripadu_ARG Pennar Lower Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Rajahmundry(Urban) Public_Health_Office_ARG Lower Godavari Burdacalva 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Chejerla Chejerla_ARG Pennar Lower Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Visakhapatnam(U) Chavulamadhum BurialGround_ARG B/W God & Mah Narvagedda 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Pedapudi Pedapudi_ARG Lower Krishna Vogeru Vagu 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Visakhapatnam(R) ZP School_Madhurawada_ARG B/W God & Mah Mathurvada 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Sydapuram Molakalapundla_ARG Pennar Upputeru 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Pittalavanipalem Pittalavanipalem_ARG Lower krishna Vogeru Vagu 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Rayavaram Rayavaram_ARG Lower Godavari Drinages in GD 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Visakhapatnam(R) Vambay Colony_ARG B/W God & Mah Mathurvada 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Rajahmundry(Urban) Electrical_sub_station_ARG Lower Godavari Burdacalva 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Visakhapatnam(R) Madhurawada_ARG B/W God & Mah Mathurvada 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Visakhapatnam(R) Marikavalasa_350KL_Reservoir_ARG B/W God & Mah Mathurvada 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Duggirala Duggirala_ARG Lower Krishna Vogeru Vagu 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Visakhapatnam(R) Police Training Centre_ARG B/W God & Mah Mathurvada 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Alamuru Alamuru_ARG Lower Godavari Lower Godavari - G10 22/09/2020 12:00 0.0
Visakhapatnam Visakhapatnam(R) TulasiNagar Park_ARG B/W God & Mah Mathurvada 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Veerulapadu Alluru Lower Krishna Minor Drainages in Krishna Delta Joining Sea in Krishna District 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Vissannapet Korlamanda Lower Krishna Munneru - K12 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Unguturu Telaparolu Lower Krishna Minor Drainages in Krishna Delta Joining Sea in Krishna District 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Adoni Dibbanakal Up_Pennar Krishna Tungabhadra - K8 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Alur Mulagavelli Up_Pennar Krishna Tungabhadra - K8 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Banaganapalle Enakandla Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Banaganapalle Pasupula Pennar Middle Pennar Part-II 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Bandi Atmakur Ernapadu Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Dhone Jagadurthi Up_Pennar Krishna Tungabhadra - K8 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Chagalamarri Pedda Bodhanam Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Dhone kothapalle Up_Pennar Krishna Tungabhadra - K8 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Jupadu Bungalow Parumanchala Lower Krishna Lower Krishna - K7 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Koilkuntla Kalugotla Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Kolimigundla Chintalayapalli Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Kurnool Panchalingala Up_Pennar Krishna Tungabhadra - K8 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Nandavaram Nagaladinne Up_Pennar Krishna Tungabhadra - K8 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Nandi Kotkur Brahmanakotkur Up_Pennar Krishna Tungabhadra - K8 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Owk Gundlasingavaram Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Panyam Gonavaram Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Peapally Gudipadu Pennar Middle Pennar Part-II 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Peapally Racherla Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Rudravaram Yellavathula Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Rudravaram Alamur Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Sanjamala Perusomala Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Sanjamala Akumalla Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Tuggali Pendekallu Up_Pennar Krishna Tungabhadra - K8 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Yemmiganur Banavasi Up_Pennar Krishna Tungabhadra - K8 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Krishnagiri Kambalapadu Up_Pennar Krishna Tungabhadra - K8 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Nandyal Nandyala(A) Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Holagunda Neraniki Up_Pennar Krishna Vedavathi - K9 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Vinjamur Chakalakonda Pennar Lower Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Anumasamudrampeta Dubagunta Pennar Lower Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Venkatachalam Suruvepalle Pennar Upputeru 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Peddavadugur Medimakulapalle Pennar Middle Pennar Part-II 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Beluguppa Gangavaram Up_Pennar Krishna Vedavathi - K9 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Bukkapatnam Pamudurthi Pennar Chitravathi 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Chenne Kothapalle Kanumukkala Pennar Chitravathi 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Dharmavaram Obulnayinipally Pennar Chitravathi 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Garladinne Yerraguntla Pennar Tadakaleru 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Gudibanda Mandalapalli Pennar Upper Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Gudibanda Morubagal Pennar Upper Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Kambadur Nuthimadugu Pennar Middle Pennar Part-I 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Kanaganapalle Thogarakunta Pennar Tadakaleru 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Kudair Marutla Pennar Tadakaleru 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Kudair Korrakodu Pennar Middle Pennar Part-I 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Madakasira Govindapuram Pennar Upper Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Mudigubba Malakavemula Pennar Chitravathi 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Nallamada Pulagampalle Pennar Chitravathi 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Obuladevaracheruvu Kondakamarla Pennar Chitravathi 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Pamidi Pamidi Pennar Middle Pennar Part-II 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Penu Konda Gutturu Pennar Chitravathi 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Penu Konda Penukonda Pennar Chitravathi 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Putlur Maddipalli Pennar Middle Pennar Part-II 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Putlur Kondapuram Pennar Middle Pennar Part-II 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Raptadu Marur Pennar Chitravathi 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Raptadu Gandlaparthi Pennar Tadakaleru 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Guntakal Nagasamudram Pennar Tadakaleru 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Singanamala Tarimela Pennar Tadakaleru 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Tadimarri Dadithota Pennar Chitravathi 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Talupula Batrepalli Pennar Papagni 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Talupula Ganjivaripalle Pennar Papagni 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Tanakal Balasamudram Pennar Papagni 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Tanakal Chikatimanipalli Pennar Papagni 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Yadiki Nitturu Pennar Middle Pennar Part-II 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Bukkarayasamudram Rekulakunta Pennar Tadakaleru 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Chenne Kothapalle Nyamaddala Pennar Chitravathi 22/09/2020 16:00 0.0
Anantapur Kadiri Kadiri Pennar Chitravathi 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Kambadur Kadiridevarapalli Pennar Middle Pennar Part-I 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Tanakal Peddapalli Pennar Chitravathi 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Narpala B.Pappuru Pennar Tadakaleru 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Uravakonda Amidala Pennar Middle Pennar Part-I 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Somandepalle Chalakur Pennar Chitravathi 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Vakadu Konduru Pennar Swarnamukhi 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Peddathippasamudra Kandukuru Pennar Papagni 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Baireddi Palle Lakkanapalle B/W Pen & Kav Palar 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Thavanampalle Pipally B/W Pen & Kav Palar 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Bangarupalem Ragimanipenta B/W Pen & Kav Palar 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Chandragiri Gangudupalle Pennar Swarnamukhi 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Chittoor Reddigunta B/W Pen & Kav Palar 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Chowdepalle Kagithi B/W Pen & Kav Palar 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Gangadhara Nellore Tungundram B/W Pen & Kav Palar 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Gudipala Ramapuram B/W Pen & Kav Palar 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Gudipala Cheelapalle B/W Pen & Kav Palar 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Chittoor Bnrpeta B/W Pen & Kav Palar 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Kalakada Yerrakotapalle Pennar Cheyyeru 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Kambhamvaripalle Nuthanakalva Pennar Cheyyeru 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Karvetinagar Katherapalle B/W Pen & Kav Kushustali 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Kurabalakota Mudivedu Pennar Papagni 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Mandapalle Chinnathippa Samudram Pennar Cheyyeru 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Mandapalle Valasapalle Pennar Cheyyeru 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Pakala Vallivedu Pennar Swarnamukhi 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Pedda Panjani Muthukur B/W Pen & Kav Palar 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Pedda Panjani Rayalapeta B/W Pen & Kav Palar 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Peddathippasamudra Varikasuvupalli Pennar Papagni 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Pileru Talupula Pennar Cheyyeru 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Ramachndrapuram Rayal Cheruvu Pennar Swarnamukhi 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Sodam Reddivaripalli Pennar Cheyyeru 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Somala Kanduru Pennar Cheyyeru 22/09/2020 16:00 0.0
Chittoor Srikalahasti Vampalle Pennar Upputeru 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Thamballapalle Kannemadugu Pennar Papagni 22/09/2020 16:00 0.0
Chittoor Thavanampalle Kattakindapalle B/W Pen & Kav Palar 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Thottambedu Chiyyavaram Pennar Swarnamukhi 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Vadamalapeta Alimelu Manga Puram B/W Pen & Kav Arani 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Venkatagiri Kota Thota Kanuma B/W Pen & Kav Palar 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Venkatagiri Kota Suddala Kuppam B/W Pen & Kav Palar 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Mulakalacheruvu Cowdasamuram Pennar Papagni 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Pileru Shivaramapuram B/W Pen & Kav Palar 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Santhi Puram Kalumala Doddi B/W Pen & Kav Palar 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor B Kothakota Kotavooru Pennar Papagni 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Palamaner Kolamasana Palle B/W Pen & Kav Palar 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Yerpedu Mungalapalem B/W Pen & Kav Arani 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Tirupati Urban Tirupathi Pennar Swarnamukhi 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Varikuntapadu Peddareddipalle Pennar Manneru 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Indukurpet Koruturu Pennar Lower Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Kaligiri Ayyapareddypalem Pennar Kandaleru 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Thotapalligudur Koduru Pennar Upputeru 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Duttalur Narrawada Pennar Manneru 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Muthukur Pantapalem Pennar Upputeru 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Ojili Arimanipadu Pennar Swarnamukhi 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Sydapuram Kommipadu Pennar Upputeru 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Dagadarthi Ithampadu Pennar Lower Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Gudur Mittathmakuru Pennar Upputeru 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Anumasamudrampeta Chouta Bheemavaram Pennar Lower Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Butchayyapeta Rajam B/W God & Mah Sarada 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Devarapalle Vechalam B/W God & Mah Sarada 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Kavali kavali(A) Pennar Kandaleru 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Nellore Nellore(A) Pennar Lower Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Madugula Gaadhirai B/W God & Mah Sarada 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Narsipatnam Bhaligattam B/W God & Mah Varaha 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Ravikamatham Kothakota B/W God & Mah Varaha 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Anakapalle Anakapalle(A) B/W God & Mah Sarada 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Bheemunipatnam Kapuluppada B/W God & Mah Mathurvada 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Chintapalle Chintapalle_ARS Lower Godavari Sabari - G12 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Yelamanchili Kokkira Palli B/W God & Mah Sarada 22/09/2020 17:00 0.0
Vizianagaram Bondapalle Nelivada B/W God & Mah Gosthani 22/09/2020 17:00 0.0
Vizianagaram Bhogapuram Kongavanipalem - - 22/09/2020 17:00 0.0
Vizianagaram Denkada Modhavalasa B/W God & Mah Champavathi 22/09/2020 17:00 0.0
Vizianagaram Kothavalasa Kantakapalle B/W God & Mah Gosthani 22/09/2020 17:00 0.0
Vizianagaram Badangi Pinapenki B/W God & Mah Nagavali 22/09/2020 17:00 0.0
Vizianagaram Pusapatirega Govindapuram B/W God & Mah Kandivalasagedda 22/09/2020 17:00 0.0
Vizianagaram Srungavarapukota Dharmavaram B/W God & Mah Gosthani 22/09/2020 17:00 0.0
Vizianagaram Kurupam Rastakuntabai B/W God & Mah Nagavali 22/09/2020 17:00 0.0
Vizianagaram Denkada Akkivaram B/W God & Mah Champavathi 22/09/2020 17:00 0.0
Vizianagaram Seethanagaram Burja B/W God & Mah Nagavali 22/09/2020 17:00 0.0
Vizianagaram Jiyyamma Valasa Jiyyamma Valasa B/W God & Mah Gosthani 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Sankhavaram Seethampeta B/W God & Mah Suddagedda 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Kadiam Muramanda Lower Godavari Lower Godavari - G10 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Kirlampudi Velanka B/W God & Mah Yeleru 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Korukonda Gadala Lower Godavari Burdacalva 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Prathipadu Uttarakanchi B/W God & Mah Suddagedda 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Rajanagaram Nandarada Lower Godavari Burdacalva 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Rajanagaram Srikrishnapatnam Lower Godavari Jillacalva 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Ananthasagaram Revuru Pennar Lower Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Rangampeta G. Donthamuru Lower Godavari Jillacalva 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Seethanagaram Muggaulla Lower Godavari Burdacalva 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Allavaram Bendamurulanka Lower Godavari Lower Godavari - G10 22/09/2020 13:30 0.0
Kadapa Lakkireddipalle Lakkireddipalle Pennar Cheyyeru 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Lingala Lingala Pennar Papagni 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Muddanur Muddanur Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Mylavaram Torrivemula Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Nandalur Nandalur Pennar Cheyyeru 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Obulavaripalle Korlakunta Pennar Cheyyeru 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Peddamudium Nemalladinne Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Penagaluru Khambalakunta Pennar Cheyyeru 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Pendlimarri Pendlimarri Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Pulivendla Pulivendla Pennar Papagni 22/09/2020 12:24 0.0
Kadapa Pullampeta Puthanavaripalle Pennar Cheyyeru 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Raju Palem Raju Palem Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Ramapuram Ramapuram Pennar Cheyyeru 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Sambepalle Devapatla Pennar Cheyyeru 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Sidhout Sidhout Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Sriavadhuthakasinayana Varikuntla Pennar Sagileru 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa T Sundupalle T Sundupalle Pennar Cheyyeru 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Veeraballe Veeraballe Pennar Cheyyeru 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Bandi Atmakur Bandiatmakuru Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Bethamcherla Bethamcherla Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Chagalamarri Chagalamarri Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Devanakonda Devanakonda Up_Pennar Krishna Tungabhadra - K8 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Dornipadu Dornipadu Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Gadivemula Gadivemula Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Gospadu Gospadu Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Halaharvi Halaharvi Up_Pennar Krishna Vedavathi - K9 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Holagunda Holagunda Upper Krishna Vedavathi-K9 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Jupadu Bungalow Jupadu Bungalow Lower Krishna Lower Krishna - K7 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Kowthalam Kowthalam Up_Pennar Krishna Tungabhadra - K8 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Krishnagiri Krishnagiri Up_Pennar Krishna Tungabhadra - K8 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Kurnool Kurnool Up_Pennar Krishna Tungabhadra - K8 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Mahanandi Mahanandi Pennar Kunderu 22/09/2020 16:22 0.0
Kurnool Midthur Midthur Lower Krishna Lower Krishna - K7 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Owk Owk Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Pamulapadu Pamulapadu Lower Krishna Lower Krishna - K7 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Peapally Peapally Up_Pennar Krishna Tungabhadra - K8 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Sanjamala Sanjamala Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Tuggali Tuggali Pennar Middle Pennar Part-II 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Uyyalawada Uyyalawada Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Veldurthi Veldurthi Up_Pennar Krishna Tungabhadra - K8 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Velgode Velgodu Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Gonegandla B.Agraharam Up_Pennar Krishna Tungabhadra - K8 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Kallur Ulindhakonda Up_Pennar Krishna Tungabhadra - K8 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor B Kothakota B Kothakota Pennar Papagni 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Baireddi Palle Baireddi Palle B/W Pen & Kav Palar 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Bangarupalem Bangarupalem B/W Pen & Kav Palar 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Buchinaidu Khandri Buchinaidu Khandri B/W Pen & Kav Kalangi 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Chinnagottigallu Chinnagottigallu Pennar Cheyyeru 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Chowdepalle Chowdepalle B/W Pen & Kav Palar 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Gangadhara Nellore Gangadhara Nellore B/W Pen & Kav Palar 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Gangavaram Gangavaram B/W Pen & Kav Palar 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Gudi Palle Gudi Palle B/W Pen & Kav Palar 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Irala Irala B/W Pen & Kav Palar 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor K V B Puram K V B Puram B/W Pen & Kav Kalangi 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Kambhamvaripalle Kambhamvaripalle Pennar Cheyyeru 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Kurabalakota Kurabalakota Pennar Cheyyeru 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Narayanavanam Aranyakandriga B/W Pen & Kav Arani 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Nimmanapalle Nimmanapalle Pennar Cheyyeru 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Nindra Nindra B/W Pen & Kav Arani 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Palasamudram Palasamudram B/W Pen & Kav Kushustali 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Peddathippasamudra Peddathippasamudra Pennar Papagni 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Peddamandyam Peddamandyam Pennar Papagni 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Pedda Panjani Pedda Panjani B/W Pen & Kav Palar 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Penumuru Penumuru Pennar Swarnamukhi 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Pileru Pileru Pennar Cheyyeru 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Pulicherla Pulicherla Pennar Cheyyeru 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Puthalapattu Puthalapattu B/W Pen & Kav Palar 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Ramachndrapuram Nadavaluru Swrnamukhi Nellore,Chittoor 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Satyavedu Satyavedu B/W Pen & Kav Minor Draingaes between Arani & Kalangi 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Somala Somala Pennar Cheyyeru 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Srikalahasti Srikalahasti Pennar Swarnamukhi 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Srirangarajapuram Sindurajapuram B/W PE and Kaveri Kushustali 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Thamballapalle Gopidinne Pennar Papagni 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Thavanampalle Thavanampalle B/W Pen & Kav Palar 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Renigunta Karakambadi Pennar Swarnamukhi 22/09/2020 10:10 0.0
Chittoor Vadamalapeta Vadamalapeta B/W Pen & Kav Arani 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Varadaiahpalem Varadaiahpalem B/W Pen & Kav Kalangi 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Veduru Kuppam Veduru Kuppam B/W Pen & Kav Kushustali 22/09/2020 15:00 0.0
Chittoor Venkatagiri Kota Venkatagiri Kota B/W Pen & Kav Palar 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Vijaya Puram Vijaya Puram B/W Pen & Kav Kushustali 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Yadamari Jodichintamanu B/W Pen & Kav Palar 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Yerpedu Yerpedu Pennar Swarnamukhi 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Yarravaripalem Yarravaripalem Pennar Cheyyeru 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Ananthasagaram Ananthasagaram Pennar Lower Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Balayapalle Balayapalle Pennar Upputeru 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Bogole Bogole Pennar Kandaleru 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Bucchireddipalem Bucchireddipalem Pennar Lower Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Chejerla Bodipadu Pennar Lower Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Chillakur Chillakur Pennar Upputeru 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Chittamur Kothagunta Pennar Swarnamukhi 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Dagadarthi Dagadarthi Pennar Lower Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Dakkili Dakkili Pennar Upputeru 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Doravarisatram Doravarisatram Pennar Swarnamukhi 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Indukurpet Jangamdoruvu Road Pennar Lower Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Jaladanki Jaladanki Pennar Kandaleru 22/09/2020 15:00 0.0
Nellore Kaligiri Kaligiri Pennar Lower Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Kaluvoya Kaluvoya Pennar Lower Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Kavali Kavali Pennar Kandaleru 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Kodavalur Gandavaram Pennar Lower Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Kondapuram Kondapuram Pennar Manneru 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Kota Vidyanagar Pennar Upputeru 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Kovur Kovur Pennar Lower Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Marripadu Marripadu Pennar Lower Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Nellore Nellore Pennar Lower Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Ojili Ojili Pennar Swarnamukhi 22/09/2020 16:00 0.0
Nellore Pellakur Chillakur Pennar Swarnamukhi 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Sangam Sangam Pennar Lower Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Seetharamapuram Seetharamapuram Pennar Manneru 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Sydapuram Sydapuram Pennar Upputeru 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Tada Tada B/W Pen & Kav Minor Drainages between Swarnamukhi & Kalangi 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Thotapalligudur Thotapalligudur Pennar Upputeru 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Vakadu Vakadu Pennar Swarnamukhi 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Varikuntapadu Varikuntapadu Pennar Manneru 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Venkatachalam Kasumur Pennar Upputeru 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Vidavalur Vidavalur Pennar Lower Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Vinjamur Vinjamur Pennar Lower Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Ardhaveedu Ardhaveedu Pennar Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Chadrasekarapuram Chadrasekarapuram Pennar Manneru 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Chinaganjam Chinaganjam Pennar Romperu 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Donakonda Donakonda Pennar Musi (A) 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Gudluru Gudluru Pennar Manneru 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Hanumanthunipadu Timmareddipalli Pennar Paleru (A) 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Janakavarampangulu Janakavarampangulu Pennar Romperu 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Karamchedu Karamchedu Pennar Romperu 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Komarolu Komarolu Pennar Sagileru 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Kurichedu Kurichedu Pennar Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Lingasamudram Pentrala Pennar Manneru 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Maddipadu Maddipadu Pennar Minor Drainages b/w Musi & Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Marripudi Marripudi Pennar Musi (A) 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Mundlamuru Mundlamuru Pennar Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Naguluppalapadu Naguluppalapadu Pennar Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari Ganapavaram Pippara Lower Godavari Other Drainages Joining Sea in West Godavari 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari Jeelugumilli JeeluguMilli Lower Godavari Yerrakalva 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari Kalla Jakkaram Lower Godavari Other Drainages joining sea in westgodavari 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari Kovvur Kovvur Lower Godavari Kovvada Calva 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari Lingapalem Dharmajigudem Lower Krishna Tammileru 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari Nidamarru Bhuvanapalli Lower Godavari Other Drainages Joining Sea in West Godavari 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari Palacole Palacole Lower Godavari Other Drainages Joining Sea in West Godavari 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari Palakoderu Mogallu Lower Godavari Other Drainages Joining Sea in West Godavari 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari Pedapadu Kalaparru Lower Krishna Tammileru 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari Pentapadu Prathipadu Lower Godavari Other Drainages joining kolleru lake 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari Penumantra Penumantra Lower Godavari Other Drainages joining sea in westgodavari 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari Peravali Peravali Lower Godavari Yerrakalva 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari Poduru Poduru Lower Godavari Other Drainages Joining Sea in West Godavari 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari Polavaram Polavaram Lower Godavari Minor Vagu Joining Godavari 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari T Narasapuram Sri Rama Varam Lower Godavari Yerrakalva 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari Thallapudi Thallapudi Lower Godavari Kovvada Calva 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari Undi Undi Lower Godavari Other Drainages joining sea in westgodavari 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari Undrajavaram Undrajavaram Lower Godavari Yerrakalva 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Pamur Pamur Pennar Manneru 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Pedaaraveedu Pedaaraveedu Pennar Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Pedacherlopalle Pedacherlopalle Pennar Paleru (A) 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Ponnaluru Ponnaluru Pennar Paleru (A) 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Pullalacheruvu Pullalacheruvu Pennar Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Racherla Anumalpalle Pennar Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Santhamaguluru Kommalapadu Lower Krishna Vogeru Vagu 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Singarayakonda Singarayakonda Pennar Paleru (A) 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Tarlapadu Tarlapadu Pennar Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Thallur Thallur Pennar Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Tripuranthakam Tripuranthakam Pennar Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Ulavapadu Ulavapadu Pennar Manneru 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Veligandla Veligandla Pennar Paleru (A) 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Vetapalem Vetapalem Pennar Romperu 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Voletivaripalem Voletivaripalem Pennar Manneru 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Yeddanapudi Yeddanapudi Pennar Romperu 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari Achanta Achanta Lower Godavari Yerrakalva 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari Akiveedu Akiveedu Lower Godavari Other Drainages joining sea in westgodavari 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari Attili Attili Lower Godavari Other Drainages joining sea in westgodavari 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari Chagallu Chagallu Lower Godavari Kovvada Calva 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari Denduluru Denduluru Lower Krishna Ramileru 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari Devarapalle Yernagudem Lower Godavari Kovvada Calva 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari Dwaraka Tirumala Gundugolanukunta Lower Godavari Gunderu 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari Unguturu Narayanapuram Lower Godavari Other Drainages Joining Kolleru Lake 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari Veeravasaram Veeravasaram Lower Godavari Other Drainages joining sea in westgodavari 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari Yelamanchili Kaza Lower Godavari Yerrakalva 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari Kukunoor Kukunoor Lower Godavari Lower Godavari - G10 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Kunavaram Kondaigudem Lower Godavari Lower Godavari - G10 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Agali Agali Pennar Upper Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Talupula Talupula Pennar Papagni 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Bathalapalle Bathalapalle Pennar Chitravathi 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Bommanahal Bommanahal Upper Krishna Vedavathi-K9 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Bukkarayasamudram Venkatapur Pennar Tadakaleru 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Chenne Kothapalle Chenne Kothapalle Pennar Chitravathi 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Chilamathur Chilamathur Pennar Chitravathi 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur D Hirchal D Hirchal Up_Pennar Krishna Vedavathi - K9 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Gandlapenta Gajulavaripalli Pennar Papagni 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Gorantla Gorantla Pennar Chitravathi 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Gummagatta Gummagatta Up_Pennar Krishna Vedavathi - K9 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Kambadur Kambadur Pennar Middle Pennar Part-I 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Kothacheruvu Kothacheruvu Pennar Chitravathi 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Kudair Kudair Pennar Tadakaleru 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Kunurpi Kunurpi Upper Krishna Vedavathi-K9 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Lepakshi Lepakshi Pennar Upper Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Madakasira Madakasira Pennar Upper Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Peddavadugur Midthur Pennar Middle Pennar Part-II 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Nallacheruvu Nallacheruvu Pennar Chitravathi 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Nallamada NSG palli Pennar Chitravathi 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Nambulipulikunta Nambulipulikunta Pennar Papagni 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Narpala Narpala Pennar Tadakaleru 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Obuladevaracheruvu Obuladevaracheruvu Pennar Chitravathi 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Parigi Parigi Pennar Upper Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Peddapappur Peddapappur Pennar Middle Pennar Part-II 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Putlur Komatikondla Pennar Chitravathi 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Raptadu Hampapuram Pennar Tadakaleru 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Rayadurg Udegolam Up_Pennar Krishna Vedavathi - K9 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Roddam Roddam Pennar Upper Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Rolla Rolla Pennar Upper Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Settur Settur Up_Pennar Krishna Vedavathi - K9 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Singanamala Singanamala Pennar Tadakaleru 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Tadimarri Tadimarri Pennar Chitravathi 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Tanakal Tanakal Pennar Chitravathi 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Hindupur Thumukunta Pennar Upper Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Vajrakarur Vajrakarur Pennar Middle Pennar Part-II 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Vidapanakal Malapuram Up_Pennar Krishna Vedavathi - K9 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Pamidi Yeddulapalli Pennar Middle Pennar Part-II 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Yellanur Yellanur Pennar Chitravathi 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Kanigiri GuravajiPeta Pennar Paleru(A) 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Tripuranthakam Dupadu Pennar Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Tarlapadu Mekalavaripalli Pennar Musi (A) 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Pullalacheruvu Mutukula Pennar Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Allagadda Ahobilam Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Kallur Chinnatekur Upper Krishna Tingabhadra-K8 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Peapally Jaladurgam Pennar Middle Pennar Part-II 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Tuggali Jonnagiri Pennar Middle Pennar Part-II 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Veldurthi Kalugotla Up_Pennar Krishna Tungabhadra - K8 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Mantralayam Mantralayam Upper Krishna Tungabadra K8 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Chippagiri Nagaradona Up_Pennar Krishna Vedavathi - K9 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Banaganapalle Palukur Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Amruthalur Amruthalur Lower Krishna Vogeru Vagu 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Bhattiprolu Bhattiprolu Lower Krishna K.Basin in Guntur Dt 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Cherukupalle Kavuru Lower Krishna Minor Drainages Joining Direct to Sea in Guntur District 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Duggirala Duggirala Lower Krishna K.Basin in Guntur Dt 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Karlapalem Buddam Lower Krishna Vogeru Vagu 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Kollipara Kollipara Lower Krishna K.Basin in Guntur Dt 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Kollur Kollur Lower Krishna K.Basin in Guntur Dt 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Nagaram Nagaram Lower Krishna Minor Drainages Joining Direct to Sea in Guntur District 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Nizampatnam Amudalapalli Lower Krishna Minor Drainages Joining Direct to Sea in Guntur District 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Pittalavanipalem Khajipalem Lower Krishna Vogeru Vagu 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Tsundur Tsundur Lower Krishna Vogeru Vagu 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Vemuru Vemuru Lower Krishna Minor Drainages Joining Direct to Sea in Guntur District 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Bollapalle Gandiganumala Pennar Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Kuppam Mallanur B/W Pen & Kav Palar 22/09/2020 16:00 0.0
Chittoor Vayalpadu(Valmikipuram) Nagarimadugu Pennar Cheyyeru 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Yerpedu Pallam Pennar Swarnamukhi 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Somala Peddaupparapalle B/W Pen & Kav Palar 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor K V B Puram Ragigunta B/W Pen & Kav Kalangi 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Mylavaram Dhodium Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Mulakalacheruvu Mulakalacheruvu Pennar Papagni 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Alamuru Choppela LowerGodavariG10 West Godavari 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Ambajipeta Ambajipeta Lower Godavari Lower Godavari - G10 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Ambajipeta Mukkamula Lower Godavari Lower Godavari - G10 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Atreyapuram Atreyapuram Lower Godavari Lower Godavari - G10 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Gangavaram Gangavaram Lower Godavari Burdacalva 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Gandepalle Gandepalle Lower Godavari Burdacalva 22/09/2020 16:00 0.0
East Godavari Gollaprolu Chebrolu B/W God & Mah Suddagedda 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari I Polavaram I Polavaram Lower Godavari Lower Godavari - G10 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Kakinada (Rural) Kakinada (Rural) B/W God & Mah Yeleru 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Karapa Karapa Lower Godavari Drinages in GD 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Kotananduru Kotananduru B/W God & Mah Thandava 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Kothapallee Vakatippa B/W God & Mah Yeleru 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Mandapeta Mandapeta Lower Godavari Lower Godavari - G10 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari P Gannavaram P Gannavaram Lower Godavari Lower Godavari - G10 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Rajahmundry(Rural) Dowleswaram Lower Godavari Burdacalva 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Rangampeta Rangampeta Lower Godavari Jillacalva 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Ravulapalem Ethakota Lower Godavari Lower Godavari - G10 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Sakhinetipalle Sakhinetipalle Lower Godavari Yerrakalva 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Samalkota Samalkota B/W God & Mah Yeleru 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Seethanagaram Purushottapatnam Lower Godavari Burdacalva 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Thondangi Krishnapuram B/W God & Mah Pampa 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Tuni Chamavaram B/W God & Mah Thandava 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Gannavaram Gannavaram Lower Krishna Minor Drainages Falling in to Krishna 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Kankipadu Kankipadu Lower Krishna Minor Drainages in Krishna Delta Joining Sea in Krishna District 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Agiripalle Agiripalle Lower Krishna Minor Drainages Falling in to Krishna 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Vuyyuru Vuyyuru Lower Krishna Minor Drainages in Krishna Delta Joining Sea in Krishna District 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Movva Movva Lower Krishna Minor Drainages in Krishna Delta Joining Sea in Krishna District 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Avanigada Avanigadda Lower Krishna Br of Krishna Joining Sea 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Bantumilli Bantumilli Lower Krishna Minor Drainages in Krishna Delta Joining Sea in Krishna District 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Bapulapad Hanumanjunction Lower Krishna Budameru 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Chandarlapadu Chandarlapadu Lower Krishna Munneru - K12 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Chatrai Chatrai Lower Krishna Tammileru 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna G Konduru Konduru Lower Krishna Minor Drainages Falling in to Krishna 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Gampalagudem Gampalagudem Lower Krishna Munneru - K12 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Ghantasala Ghantasala Lower Krishna Minor Drainages in Krishna Delta Joining Sea in Krishna District 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Gudur Tarakaturu Lower Krishna Minor Drainages in Krishna Delta Joining Sea in Krishna District 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Kaikalur Kaikalur Lower Krishna Minor Drainages in Krishna Delta Joining Sea in Krishna District 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Kalidindi Venkatapuram Lower krishna Minor Drainages in krishna delta joining sea in krishna disrict 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Kanchika Cherla Kanchika Cherla Lower Krishna Br of Krishna Joining Sea 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Mandavalli Perikegudem Lower Krishna Minor Drainages in Krishna Delta Joining Sea in Krishna District 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Mopidevi Mopidevi Lower Krishna Br of Krishna Joining Sea 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Mudinapalle Mudinapalle Lower Krishna Minor Drainages in Krishna Delta Joining Sea in Krishna District 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Musunuru Musunuru Lower Krishna Tammileru 22/09/2020 16:00 0.0
Krishna Mylaram Mylavaram Lower Krishna Minor Drainages Falling in to Krishna 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Nagayalanka Nagayalanka Lower krishna krishna 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Nandivada Nandivada Lower Krishna Minor Drainages in Krishna Delta Joining Sea in Krishna District 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Pamidimukkala Pamidimukkala Lower Krishna Minor Drainages in Krishna Delta Joining Sea in Krishna District 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Pedana Pedana Lower Krishna Minor Drainages in Krishna Delta Joining Sea in Krishna District 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Pedaparupudi Pedaparupudi Lower Krishna Minor Drainages in Krishna Delta Joining Sea in Krishna District 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Penuganchiprolu Penuganchiprolu Lower Krishna Munneru - K12 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Tiruvuru Tiruvuru Lower Krishna Munneru - K12 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Veerulapadu Veerulapadu Lower Krishna Munneru - K12 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Ibrahimpatnam Ibrahimpatnam Lower Krishna Br of Krishna Joining Sea 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Vissannapet Vissannapet Lower Krishna Munneru - K12 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Nellipaka Buttaigudem Lower Godavari Sabari - G12 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Chintur Yerrampeta Lower Godavari Sabari - G12 22/09/2020 17:00 0.0
Vizianagaram Jami Jami B/W God & Mah Gosthani 22/09/2020 17:00 0.0
Vizianagaram Vepada Vepada B/W God & Mah Gosthani 22/09/2020 17:00 0.0
Vizianagaram Bondapalle Kanimeraka B/W God & Mah Champavathi 22/09/2020 17:00 0.0
Vizianagaram Cheepurupalle Cheepurupalle B/W God & Mah Kandivalasagedda 22/09/2020 17:00 0.0
Vizianagaram Jiyyamma Valasa Pedamerangi B/W God & Mah Nagavali 22/09/2020 17:00 0.0
Vizianagaram Merakamudidam Garbham B/W God & Mah Champavathi 22/09/2020 17:00 0.0
Vizianagaram Garugubilli Garugubilli B/W God & Mah Nagavali 22/09/2020 17:00 0.0
Vizianagaram Komarada Komarada B/W God & Mah Nagavali 22/09/2020 17:00 0.0
Vizianagaram Salur Salur B/W God & Mah Nagavali 22/09/2020 17:00 0.0
Vizianagaram Seethanagaram Appyyapeta B/W God & Mah Nagavali 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Butchayyapeta Vaddadi B/W God & Mah Sarada 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Sabbavaram Sabbavaram B/W God & Mah Narvagedda 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari Jeelugumilli P.Narayanapuram Lower Godavari Yerrakalva 22/09/2020 17:00 0.0
Srikakulam Rajam Rajam B/W God & Mah Nagavali 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Balayapalle Gollagunta Pennar Upputeru 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Chillakur Chinthavaram Pennar Upputeru 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Kondapuram Gottigundala Pennar Manneru 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Marripadu D.C.Palle Pennar Lower Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Rapur Gonupalle Pennar Upputeru 22/09/2020 17:00 0.0
Srikakulam Vangara Vangara B/W God & Mah Nagavali 22/09/2020 17:00 0.0
Srikakulam Amadalavalasa Amadalavalasa B/W God & Mah Vamsadara 22/09/2020 17:00 0.0
Srikakulam Bhamini Bhamini B/W God & Mah Vamsadara 22/09/2020 17:00 0.0
Srikakulam Burja Kolluvalsa B/W God & Mah Vamsadara 22/09/2020 17:00 0.0
Srikakulam Laxminarasampet Kovilam B/W God & Mah Vamsadara 22/09/2020 17:00 0.0
Srikakulam Meliaputti Meliaputti B/W God & Mah Vamsadara 22/09/2020 17:00 0.0
Srikakulam Polaki Polaki B/W God & Mah Noupada Minor Drainages 22/09/2020 17:00 0.0
Srikakulam Ponduru Ponduru B/W God & Mah Nagavali 22/09/2020 17:00 0.0
Srikakulam Regidiamadalavalas Gollapadu B/W God & Mah Nagavali 22/09/2020 17:00 0.0
Srikakulam Srikakulam Srikakulam B/W God & Mah Vamsadara 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Kodur Settigunta Pennar Cheyyeru 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Ongole Devarampadu Pennar Minor Drainages b/w Musi & Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Bollapalle Garikapadu Pennar Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Chebrole Vadlamudi Lower Krishna K.Basin in Guntur Dt 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Chilakaluripet Kavuru Lower Krishna Vogeru Vagu 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Dachepalle Srinagar Lower Krishna K.Basin in Guntur Dt 22/09/2020 16:00 0.0
Guntur Durgi Mutukuru Lower Krishna Lower Krishna - K7 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Karempudi Narmalapadu Lower Krishna Lower Krishna - K7 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Kollur Potharlanka(Thippakatala) Lower Krishna K.Basin in Guntur Dt 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Macherla Koppunuru Lower Krishna Lower Krishna - K7 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Macherla Vijayapuri South(U) Lower Krishna Lower Krishna - K7 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Mangalagiri Nuthakki Lower Krishna K.Basin in Guntur Dt 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Nizampatnam Kuchinapudi Lower Krishna Minor Drainages Joining Direct to Sea in Guntur District 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Repalle Mruthyunjayapalem Lower krishna krishna Basin in Guntur Disrict 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Rompicherla Vipparla Lower Krishna Vogeru Vagu 22/09/2020 09:00 0.0
Guntur Sattenapalle Dhulipalla Lower Krishna K.Basin in Guntur Dt 22/09/2020 13:00 0.0
Nellore Doravarisatram Tallampadu B/W Pen & Kav Kalangi 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Thullur Ananthavaram Lower Krishna K.Basin in Guntur Dt 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Agiripalle Vattigudipadu Lower Krishna Budameru 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Bapulapad Madicherla Lower Krishna Tammileru 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Challapalle Puritigadda Lower Krishna Br of Krishna Joining Sea 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Chandarlapadu Chintalapadu Lower Krishna Munneru - K12 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Chatrai Kotapadu Lower Krishna Tammileru 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Chatrai Polavaram Lower Krishna Tammileru 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Gampalagudem Utukuru Lower Krishna Munneru - K12 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Rapur Rapur Pennar Upputeru 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Ibrahimpatnam Kathavaram Lower Krishna Br of Krishna Joining Sea 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Kankipadu Madduru Lower Krishna Branches of River Krishna joining Sea 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Machilipatnam Chinnapuram Lower Krishna Minor Drainages in Krishna Delta Joining Sea in Krishna District 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Gudur Kondagunta Pennar Upputeru 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Movva Kaza Lower Krishna Minor Drainages in Krishna Delta Joining Sea in Krishna District 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Mudinapalle Kothapalli Lower Krishna Minor Drainages in Krishna Delta Joining Sea in Krishna District 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Musunuru Ramanakkapeta Lower Krishna Tammileru 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Nagayalanka Bhavadevarapalle Lower Krishna Br of Krishna Joining Sea 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Pamarru Nemmaluru Lower Krishna Minor Drainages in Krishna Delta Joining Sea in Krishna District 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Reddigudem Mutchinapalle Lower Krishna Munneru - K12 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Tiruvuru Chintalapadu Lower Krishna Munneru - K12 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Vatsavai Kambhampadu Lower Krishna Munneru - K12 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Krosuru Krosuru Lower Krishna K.Basin in Guntur Dt 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Phirangipuram Phirangipuram Lower Krishna Vogeru Vagu 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Kurnool Dinnedevarapadu Up_Pennar Krishna Tungabhadra - K8 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Pellakur Pennepally Pennar Swarnamukhi 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Bethamcherla Cement Nagar Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Chandragiri Chandragiri Pennar Swarnamukhi 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Vontimitta Vontimitta Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Sullurpeta Mannarpolur B/W Pen & Kav Kalangi 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Rompicherla Bommaiahgari Palli Pennar Cheyyeru 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Nandyal Nandyal Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Banaganapalle Banaganapalle Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Gudur Gudur Pennar Upputeru 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Kadapa Kadapatown Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Koilkuntla Koilkuntla Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Manubolu Manubolu Pennar Upputeru 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Vayalpadu(Valmikipuram) Vayalpadu Pennar Cheyyeru 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Muthukur Brahmadevam Pennar Upputeru 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Gurramkonda Gurramkonda Pennar Papagni 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Allagadda Allagadda Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Kamalapuram Kamalapuram Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Atmakur Atmakur Lower Krishna Lower Krishna - K7 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Mulakalacheruvu Burakayalkota Pennar Papagni 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Yerraguntla Yerraguntla Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Allur Allur Pennar Kandaleru 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Nandi Kotkur Bollavaram Up_Pennar Krishna Tungabhadra - K8 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Atmakur Nellorepalem Pennar Lower Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Udayagiri Udayagiri Pennar Manneru 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Mandapalle Mandapalle Pennar Cheyyeru 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Kondapuram Anantapuram Pennar Chitravathi 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Simhadripuram Balapanur Pennar Papagni 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Adoni Kallubavi Up_Pennar Krishna Tungabhadra - K8 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Chejerla Adurupalli Pennar Upputeru 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Palamaner Palamaner B/W Pen & Kav Palar 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Venkatagiri Venkatagiri Pennar Upputeru 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Devanakonda EeduladevanaBanda Upper Krishna Tingabhadra-K8 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam S Rayavaram Koruprolu B/W God & Mah Varaha 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Santhi Puram Santhi Puram B/W Pen & Kav Palar 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Kuppam Kuppam B/W Pen & Kav Palar 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Atchutapuram Atchutapuram B/W God & Mah Sarada 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Renigunta Renigunta Pennar Swarnamukhi 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Royachoti Surakhavandla Palle Pennar Cheyyeru 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Paravada Paravada B/W God & Mah Anakapalli 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Orvakal Nannur Up_Pennar Krishna Tungabhadra - K8 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Pedagantyada Gangavaram B/W God & Mah Anakapalli 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Gangadhara Nellore Vepanjeri B/W Pen & Kav Palar 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Gajuwaka Gajuwaka B/W God & Mah Anakapalli 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Srirangarajapuram Kothapalli B/W Pen & Kav Kushustali 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Rajampet Brahmanapalli Pennar Cheyyeru 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Kodur Gangarajupuram Pennar Cheyyeru 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Gajuwaka Navalwarf B/W God & Mah Mathurvada 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Nagari Nagari B/W Pen & Kav Kushustali 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Puttur Puttur B/W Pen & Kav Arani 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Srisailam Srisailam Dam Lower Krishna Lower Krishna - K7 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Visakhapatnam(U) Commonpoint B/W God & Mah Narvagedda 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Nagalapuram Nagalapuram B/W Pen & Kav Minor Draingaes between Arani & Kalangi 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Kasimkota Narasingabilly B/W God & Mah Sarada 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Tirupati Tirupathirural Pennar Swarnamukhi 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Nakkapalle Vempadu B/W God & Mah Thandava 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Chitvel Timmayagaripalle Pennar Cheyyeru 22/09/2020 16:00 0.0
Visakhapatnam Visakhapatnam(R) Dairyfarm(Arelova) B/W God & Mah Narvagedda 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Pakala Pakala Pennar Swarnamukhi 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Visakhapatnam(R) Simhachalam B/W God & Mah Narvagedda 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Porumamilla Porumamilla Pennar Sagileru 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Badvel Badvel Pennar Lower Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Pendurthi Akkireddipalem B/W Godavari and Mahanadi Narvagedda 22/09/2020 16:00 0.0
Visakhapatnam Anandapuram Gambheeram B/W God & Mah Gosthani 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa S Mydukur Mydukur Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Vizianagaram Vizianagaram Vizianagaram B/W God & Mah Champavathi 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Proddutur Rameswaram (R) Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Vizianagaram Bobbili Bobbili B/W God & Mah Nagavali 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Jammalamadugu Jammalamadugu Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Vizianagaram Parvathipuram Parvathipuram B/W God & Mah Nagavali 22/09/2020 17:00 0.0
Srikakulam Palakonda Palakonda B/W God & Mah Nagavali 22/09/2020 16:00 0.0
Srikakulam Pathapatnam Pathapatnam B/W God & Mah Vamsadara 22/09/2020 17:00 0.0
Srikakulam Ichchapuram Ichchapuram B/W God & Mah Bahuda 22/09/2020 17:00 0.0
Vizianagaram Garividi Garividi B/W God & Mah Champavathi 22/09/2020 17:00 0.0
Vizianagaram Kothavalasa Appannapalem(H/0 Datti) B/W God & Mah Narvagedda 22/09/2020 17:00 0.0
Vizianagaram Srungavarapukota Tenuboddavara B/W God & Mah Gosthani 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Araku Valley Araku Lower Godavari Sabari - G12 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Tadpatri Terannapalli Pennar Middle Pennar Part-II 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Dachepalle Nadikudi Lower Krishna K.Basin in Guntur Dt 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Bukkarayasamudram Bukkarayasamudram Pennar Tadakaleru 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Prathipadu Prathipadu B/W God & Mah Suddagedda 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Dharmavaram Dharmavaram Pennar Chitravathi 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Rajahmundry(Urban) Mallayyapeta Lower Godavari Burdacalva 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Kadiri Kuttagulla Pennar Chitravathi 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari Chagallu Brahmanagudem Lower Godavari Kovvada Calva 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Puttaparthi Kappalabanda Pennar Chitravathi 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari Gopalapuram Saggonda Lower Godavari Kovvada Calva 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Yerragondapalem Yerragondapalem Pennar Gundlakamma 22/09/2020 16:00 0.0
Guntur Mangalagiri Mangalagiri Lower Krishna K.Basin in Guntur Dt 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari Jangareddigudem Jangareddigudem Lower Godavari Yerrakalva 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Parigi Sevamandir Pennar Upper Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Dornala PeddaDornala Pennar Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari Chintalapudi Chintalapudi Lower Godavari Yerrakalva 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Gudibanda Jammalabanda Pennar Upper Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Markapur Darimadugu Pennar Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari Kamavarapukota Kamavarapukota Lower Godavari Yerrakalva 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Cumbum Cumbum Pennar Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Kalyandrug Kalyandrug Up_Pennar Krishna Vedavathi - K9 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari Eluru Eluru Lower Krishna Tammileru 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari Bhimadole Bhimadole Lower Krishna Ramileru 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Kanigiri Kanigiri Pennar Paleru (A) 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari Nallajerla Nallajerla Lower Godavari Yerrakalva 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari Tadepalligudem Tadepalle Lower Godavari Other Drainages Joining Kolleru Lake 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Kandukur Kandukur Pennar Manneru 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Ongole Ongole Pennar Minor Drainages b/w Musi & Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari Bheemavaram Bheemavaram Lower Godavari Other Drainages Joining Sea in West Godavari 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Guntakal Guntakal Up_Pennar Krishna Vedavathi - K9 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Maddipadu Gundlapalle Pennar Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Martur Martur Pennar Romperu 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Gooty Gooty Pennar Middle Pennar Part-II 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari Tanuku Tanuku Lower Godavari Yerrakalva 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Inkollu Inkollu Pennar Romperu 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Parchur Parchur Pennar Romperu 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Razole Sivakodu Lower Godavari Yerrakalva 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Vetapalem Desaipeta Pennar Romperu 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Amalapuram Amalapuram Lower Godavari Lower Godavari - G10 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Bapatla Bapatla Lower Krishna Vogeru Vagu 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Uravakonda Chinnamusturu Up_Pennar Krishna Vedavathi - K9 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Ramachandrapuram Ramachandrapuram Lower Godavari Lower Godavari - G10 22/09/2020 14:00 0.0
East Godavari Kakinada (Rural) Achampeta Road B/W God & Mah Yeleru 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Repalle Repalle Lower Krishna K.Basin in Guntur Dt 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Peddapuram Peddapuram B/W God & Mah Yeleru 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Tenali Tenali Lower Krishna Minor Drainages Joining Direct to Sea in Guntur District 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Guntur Guntur Lower Krishna K.Basin in Guntur Dt 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Thadepalle Thadepalle Lower Krishna K.Basin in Guntur Dt 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Tadikonda Tadikonda Lower Krishna K.Basin in Guntur Dt 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Edlapadu Marripalem Lower Krishna Vogeru Vagu 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Nuzvid Nuzvid Lower Krishna Budameru 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Nadendla Ganapavaram Lower Krishna Vogeru Vagu 22/09/2020 16:45 0.0
Krishna Gudivada Merakagudem Lower Krishna Minor Drainages in Krishna Delta Joining Sea in Krishna District 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Narasaraopeta Jonnalagadda Lower Krishna Vogeru Vagu 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Machilipatnam Machilipatnam Lower Krishna Minor Drainages in Krishna Delta Joining Sea in Krishna District 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Vinukonda Vinukonda Pennar Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Penamaluru Ganguru Lower Krishna Minor Drainages in krishna delta joining sea in krishna disrict 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Rentachintala Pasarlapadu Lower Krishna Lower Krishna - K7 22/09/2020 13:00 0.0
Krishna Ibrahimpatnam Kondapalli Lower Krishna Minor Drainages Falling in to Krishna 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Piduguralla Piduguralla Lower Krishna K.Basin in Guntur Dt 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna A Konduru Khambampadu Lower Krishna Munneru - K12 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Nandigama Chandapuram Lower Krishna Munneru - K12 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Jaggayyapeta Chilakallu Lower Krishna Munneru - K12 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Anakapalle Kothuru B/W God & Mah Sarada 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Payakaraopeta Payakaraopeta B/W God & Mah Thandava 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Anakapalle Anakapalle B/W God & Mah Sarada 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Ananthagiri Ananthagiri B/W God & Mah Gosthani 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Bheemunipatnam Bheemunipatnam B/W God & Mah Gosthani 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Kotauratla Kailashpatnam B/W God & Mah Varaha 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Chodavaram Chodavaram B/W God & Mah Sarada 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Narsipatnam Peda Boddepalle B/W God & Mah Varaha 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Cheedikada Cheedikada B/W God & Mah Sarada 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam K Kotapadu K Kotapadu B/W God & Mah Sarada 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Golugonda Golugonda B/W God & Mah Thandava 22/09/2020 17:00 0.0
Vizianagaram Lakkavarapukota L.Kota B/W God & Mah Gosthani 22/09/2020 17:00 0.0
Vizianagaram Gantyada Gantyada B/W God & Mah Gosthani 22/09/2020 17:00 0.0
Vizianagaram Gajapathinagaram Gajapathinagaram B/W God & Mah Champavathi 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Rolugunta Rolugunta B/W God & Mah Varaha 22/09/2020 17:00 0.0
Vizianagaram Denkada Denkada B/W God & Mah Champavathi 22/09/2020 17:00 0.0
Vizianagaram Pusapatirega Patha Kopperla B/W God & Mah Champavathi 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Madugula Madugula B/W God & Mah Sarada 22/09/2020 17:00 0.0
Srikakulam Ranastalam Garikipalem B/W God & Mah Peddagedda 22/09/2020 17:00 0.0
Srikakulam Laveru Budamuru B/W Godavari and Mahanadi Peddagadda 22/09/2020 17:00 0.0
Srikakulam Etcherla Etcherla B/W God & Mah Nagavali 22/09/2020 17:00 0.0
Vizianagaram Nellimarla Nellimarla B/W God & Mah Champavathi 22/09/2020 17:00 0.0
Srikakulam Gara Tulugu B/W God & Mah Vamsadara 22/09/2020 17:00 0.0
Vizianagaram Gurla Gurla B/W God & Mah Champavathi 22/09/2020 17:00 0.0
Srikakulam Narasannapeta Narasannapeta B/W God & Mah Noupada Minor Drainages 22/09/2020 17:00 0.0
Vizianagaram Dattirajeru Komatipalli B/W God & Mah Champavathi 22/09/2020 17:00 0.0
Vizianagaram Mentada Idhanavalasa B/W God & Mah Champavathi 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Hukumpeta Hukumpeta Lower Godavari Sabari - G12 22/09/2020 17:00 0.0
Srikakulam Jalumuru Jalumuru B/W God & Mah Noupada Minor Drainages 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Paderu Paderu Lower Godavari Sabari - G12 22/09/2020 17:00 0.0
Vizianagaram Ramabhadrapuram Ramabhadrapuram B/W God & Mah Nagavali 22/09/2020 17:00 0.0
Srikakulam Saravakota Saravakota B/W God & Mah Noupada Minor Drainages 22/09/2020 17:00 0.0
Vizianagaram Pachipenta Pachipenta B/W God & Mah Nagavali 22/09/2020 17:00 0.0
Vizianagaram Makkuva Makkuva B/W God & Mah Nagavali 22/09/2020 17:00 0.0
Srikakulam Kotabommali Kotabommali B/W God & Mah Noupada Minor Drainages 22/09/2020 17:00 0.0
Vizianagaram Kurupam Kurupam B/W God & Mah Nagavali 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Munchingiputtu Munchingiputtu Lower Godavari Sabari - G12 22/09/2020 14:00 0.0
Visakhapatnam Nathavaram Nathavaram B/W God & Mah Thandava 22/09/2020 17:00 0.0
Srikakulam Sompeta Korlam B/W God & Mah Mahendratanya 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Dumbriguda Dumbriguda Lower Godavari Sabari - G12 22/09/2020 17:00 0.0
Srikakulam Kanchili Ms Pally B/W Godavari and Mahanadi Mahendratanya 22/09/2020 17:00 0.0
Vizianagaram Balajipeta Chilakalapalle B/W God & Mah Nagavali 22/09/2020 17:00 0.0
Srikakulam Kaviti Rajapuram B/W God & Mah Bahuda 22/09/2020 17:00 0.0
Vizianagaram Therlam Therlam B/W God & Mah Nagavali 22/09/2020 17:00 0.0
Vizianagaram Badangi Gjarayunivalasa B/W God & Mah Champavathi 22/09/2020 17:00 0.0
Srikakulam Vajrapukothuru Vajrapukothuru B/W God & Mah Pundiminor Basin 22/09/2020 17:00 0.0
Srikakulam Seethampeta Seethampeta B/W God & Mah Nagavali 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Padmanabham Padmanabham B/W God & Mah Gosthani 22/09/2020 17:00 0.0
Srikakulam Kothuru Kothuru B/W Godavari and Mahanadi Vamsadara 22/09/2020 17:00 0.0
Srikakulam Sarubujjili Vijayarampuram B/W God & Mah Vamsadara 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Rambilli Rambilli B/W God & Mah Sarada 22/09/2020 17:00 0.0
Srikakulam Veeraghattam Veeraghattam B/W God & Mah Nagavali 22/09/2020 17:00 0.0
Srikakulam Santhakaviti Santhakaviti B/W God & Mah Nagavali 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Munagapaka Munagapaka B/W God & Mah Sarada 22/09/2020 17:00 0.0
Srikakulam Ganguvari Singadam G.Sigadam B/W God & Mah Nagavali 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Pithapuram Pithapuram B/W God & Mah Yeleru 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Biccavolu Komaripalem Lower Godavari Lower Godavari - G10 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Anaparthi Anaparthi Lower Godavari Jillacalva 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Katrenikona Katrenikona Lower Godavari Lower Godavari - G10 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Yeleswaram Yeleswaram B/W God & Mah Yeleru 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Jaggampeta Jaggampeta B/W God & Mah Yeleru 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Korukonda Jambupatnam Lower Godavari Burdacalva 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Allavaram Allavaram Lower Godavari Lower Godavari - G10 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Rajanagaram Rajanagaram Lower Godavari Burdacalva 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Mamidikuduru Nagaram Lower Godavari Lower Godavari - G10 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Malikipuram Malikipuram Lower Godavari Lower Godavari - G10 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari Koyyalagudem Gavaravaram Lower Godavari Yerrakalva 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Pedanandipadu Nagulapadu Lower Krishna Vogeru Vagu 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Prathipadu Prathipadu Lower Krishna Vogeru Vagu 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Kakumanu Kakumanu Lower Krishna Vogeru Vagu 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Vatticherukuru Vatticherukuru Lower Krishna Vogeru Vagu 22/09/2020 15:00 0.0
Guntur Sattenapalle Sattenapalle Lower Krishna K.Basin in Guntur Dt 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Atchampet Atchampet Lower Krishna K.Basin in Guntur Dt 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Amaravathi Amaravathi Lower Krishna K.Basin in Guntur Dt 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Rajupalem Rajupalem Lower Krishna Branches of River Krishna joining Sea 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Thullur Rayapudi Lower krishna krishna Basin in Guntur Disrict 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Machavaram Machavaram Lower Krishna K.Basin in Guntur Dt 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Nekarikallu Nekarikallu Lower krishna krishna Basin in Guntur Disrict 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Rompicherla Rompicherla Lower krishna Vogeru Vagu 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Chebrole Chebrole Lower Krishna Vogeru Vagu 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Ponnur Ponnur Lower krishna Vogeru Vagu 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Ipur Ipur Pennar Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Gurazala Gurazala Lower Krishna Lower Krishna - K7 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Nadendla Saatuluru Lower Krishna Vogeru Vagu 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Karempudi Karempudi Lower Krishna K.Basin in Guntur Dt 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Durgi Durgi Lower Krishna Lower Krishna - K7 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Bollapalle Bandlamodu Pennar Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Pedakakani Namburu Lower Krishna K.Basin in Guntur Dt 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Veerapunayunipalle Palagiri Pennar Papagni 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Vemula Vemula Pennar Papagni 22/09/2020 16:00 0.0
Prakasam Addanki Dharmavaram Pennar Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Thandur Maddur Pennar Papagni 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Tangutur Tangutur Pennar Paleru (A) 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Kothapatnam Kothapatnam Pennar Minor Drainages b/w Musi & Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Kodumur Kodumur Up_Pennar Krishna Tungabhadra - K8 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Pattikanda Pattikanda Up_Pennar Krishna Tungabhadra - K8 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Maddikera East Maddikera East Pennar Middle pennar part-II 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Alur Alur Upper Krishna Vedavathi-K9 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Aspari Aspari Up_Pennar Krishna Tungabhadra - K8 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa B Kodur Koduru Pennar Sagileru 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Brahmamgarimattam Brahmamgarimattam Pennar Sagileru 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Chaknayapet Chaknayapet Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Chapad Chapad Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Chinnamandem Chinnamandem Pennar Cheyyeru 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Duvvur Duvvur Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Galiveedu Galiveedu Pennar Papagni 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Gopavaram Chennavaram Pennar Lower Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Kalasapadu Kalasapadu Pennar Sagileru 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Khajipet Khajipet Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Madakasira APDDWAMA_Office_ARG Pennar Upper Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Madakasira Agriculture_Office_ARG Pennar Upper Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Hindupur Muncipal_Office_ARG Pennar Upper Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Hindupur R.T.O_Office_ARG Pennar Upper Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Hindupur Sardar vallabhbhai Patel Mpl U.P.School_ARG Pennar Upper Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Hindupur M.P.P School_Pochanpalli_ARG Pennar Upper Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Hindupur Muncipal_WaterTank_ARG Pennar Upper Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Hindupur MPDO_Office_ARG Pennar Upper Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Hindupur Z.P.H.School_Kotnur_ARG Pennar Upper Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Puttaparthi Muncipal_Office_ARG Pennar Chitravathi 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Puttaparthi Z.P.H.School_beedupalli_ARG Pennar Chitravathi 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Puttaparthi MRO_Office_ARG Pennar Chitravathi 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Puttaparthi FireStation_ARG Pennar Chitravathi 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Dharmavaram MarketYard_ARG Pennar Chitravathi 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Dharmavaram Muncipal Primary School_kottala_ARG Pennar Chitravathi 22/09/2020 11:00 0.0
Anantapur Dharmavaram K.H_DegreeCollege_ARG Pennar Chitravathi 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Dharmavaram Municipal Primary School_Giriraj Colony_ARG Pennar Chitravathi 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Dharmavaram Municipal Primary School_Chinnuru_ARG Pennar Chitravathi 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Dharmavaram M.G.ColonyTank_ARG Pennar Chitravathi 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Dharmavaram Municipal Primary School_Khethireddi colony_ARG Pennar Chitravathi 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Dharmavaram R&B_Building_ARG Pennar Chitravathi 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Dharmavaram Muncipal_Office_ARG Pennar Chitravathi 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Kadiri Municipal_Office_ARG Pennar Upper Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Kadiri Govt.Junior_College_ARG Pennar Upper Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Kadiri M.U.P urdu School_Shalipeta_ARG Pennar Upper Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Kadiri M.U.P School_Nagireddipalli_ARG Pennar Upper Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Mandapalle MRO_Office_ARG Pennar Cheyyeru 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Mandapalle CLRC_Building_ARG Pennar Cheyyeru 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Mandapalle Municipal_Office_ARG Pennar Cheyyeru 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Punganur Muncipal_Elementry_School_ARG B/W Pen & Kav Palar 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Punganur MarketYard_ARG B/W Pen & Kav Palar 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Gollaprolu Z.P.HighSchool_ARG B/W God & Mah Suddagedda 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Punganur Municipal_Office_ARG B/W Pen & Kav Palar 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Pithapuram Municipal_Office_ARG B/W God & Mah Yeleru 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Pithapuram RRPark_ARG B/W God & Mah Yeleru 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Palamaner ELSR_WaterTank_Compound_ARG B/W Pen & Kav Palar 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Palamaner Govt.Urdu_School_ARG B/W Pen & Kav Palar 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Pithapuram AKPM_HighSchool_ARG B/W God & Mah Yeleru 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Palamaner Junior_College_ARG B/W Pen & Kav Palar 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Palamaner Nagamangalam_PumpHouse_ARG B/W Pen & Kav Palar 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Palamaner Muncipal_Office_ARG B/W Pen & Kav Palar 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Pithapuram Lorry_Union_Office_ARG B/W God & Mah Yeleru 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Nagari RajivNagar_SubStation_ARG B/W Pen & Kav Kushustali 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Nagari E.T.P_Plant_ARG B/W Pen & Kav Kushustali 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Nagari Agriculture_MarketYard_ARG B/W Pen & Kav Kushustali 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Samalkota Muncipal_HighSchool_BatchuFoundation_ARG B/W God & Mah Yeleru 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Nagari Natham Kandriga_Substaion_ARG B/W Pen & Kav Kushustali 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Nagari Affortable_Housing_ARG B/W Pen & Kav Kushustali 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Nagari Pudupeta_SubStation_ARG B/W Pen & Kav Kushustali 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Nagari Summer_Storage_Tank_ARG B/W Pen & Kav Kushustali 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Puttur MPP_School_KKRK Puram_ARG B/W Pen & Kav Arani 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Samalkota GanapathiNagaram_WaterTank_ARG B/W God & Mah Yeleru 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Puttur MPP_School_K.M Agraharam_ARG B/W Pen & Kav Arani 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Puttur Rachapalem_ Anganwadi Center_ARG B/W Pen & Kav Arani 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Peddapuram Gandhi_MuncipalPark_ARG B/W God & Mah Yeleru 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Peddapuram Old_R.D.Office_ARG B/W God & Mah Yeleru 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Puttur AmaramKandriga_Anganwadi Center_ARG B/W Pen & Kav Arani 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Peddapuram A.P.S.R.T.C_WeeklyMarket_ARG B/W God & Mah Yeleru 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Puttur MPP_School_Cherlopalli_ARG B/W Pen & Kav Arani 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Peddapuram Sathabdi_MuncipalPark_ARG B/W God & Mah Yeleru 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Puttur MPP_School_Vinayakapuram_ARG B/W Pen & Kav Arani 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Puttur SubStation_Kalyanapuram_ARG B/W Pen & Kav Arani 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Yeleswaram ShirdiNagar_Park_ARG B/W God & Mah Yeleru 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Yeleswaram Saibabametta_WaterTank_ARG B/W God & Mah Yeleru 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Srikalahasti NTR_Park_Panagal Road_ARG Pennar Swarnamukhi 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Srikalahasti Old_MROOffice_ARG Pennar Swarnamukhi 22/09/2020 17:00 0.0
Vizianagaram Vizianagaram MuncipalOffice_ARG B/W God & Mah Champavathi 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Srikalahasti MuncipalOffice_ARG Pennar Swarnamukhi 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Peddapuram JawaharlalNehruMuncipalHighSchool_ARG B/W God & Mah Yeleru 22/09/2020 17:00 0.0
Vizianagaram Vizianagaram VT AgraharamELSR_ARG B/W God & Mah Champavathi 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Peddapuram VivekanandaMuncipalPrimarySchool_ARG B/W God & Mah Yeleru 22/09/2020 17:00 0.0
Vizianagaram Vizianagaram YouthHostel_Kanapaka_ARG B/W God & Mah Champavathi 22/09/2020 17:00 0.0
Vizianagaram Vizianagaram PanchayatOffice_ARG B/W God & Mah Champavathi 22/09/2020 17:00 0.0
Vizianagaram Vizianagaram MPPSchoolBit2_PB Colony_ARG B/W God & Mah Champavathi 22/09/2020 17:00 0.0
Vizianagaram Nellimarla KJBVSchoolMIMS_ARG B/W God & Mah Champavathi 22/09/2020 17:00 0.0
Vizianagaram Nellimarla NagaraPanchayatioffice_Naidu colony_ARG B/W God & Mah Champavathi 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Anaparthi SocialWelfarehostel_kothuru_ARG Lower Godavari Jillacalva 22/09/2020 17:00 0.0
Vizianagaram Nellimarla NagaraPanchayatioffice_Jarajapu Peta_ARG B/W God & Mah Champavathi 22/09/2020 17:00 0.0
Vizianagaram Nellimarla Putikapet_ARG B/W God & Mah Champavathi 22/09/2020 17:00 0.0
Vizianagaram Salur Pilotwaterscheme_Majjula peta_ARG B/W God & Mah Nagavali 22/09/2020 17:00 0.0
Vizianagaram Salur GovtSchool_Gumadam_ARG B/W God & Mah Nagavali 22/09/2020 17:00 0.0
Vizianagaram Salur GovtDegreecollege_Srinivas colony_ARG B/W God & Mah Nagavali 22/09/2020 17:00 0.0
Vizianagaram Bobbili VallabhaiMunicipalElementarySchool_ARG B/W God & Mah Nagavali 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Gudur ZPHighSchool_KodumurRoad_ARG Upper Krishna Tingabhadra-K8 22/09/2020 17:00 0.0
Vizianagaram Bobbili UrbanHealthCenter_Gollapalli_ARG B/W God & Mah Nagavali 22/09/2020 17:00 0.0
Vizianagaram Bobbili D.P.E.P.School_Maallampet_ARG B/W God & Mah Nagavali 22/09/2020 17:00 0.0
Vizianagaram Bobbili MDOffice_ARG B/W God & Mah Nagavali 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Peddapuram V.V.RamanaMurthyLayout_ARG B/W God & Mah Yeleru 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Peddapuram HFA-AHPApartments_ARG B/W God & Mah Yeleru 22/09/2020 16:00 0.0
Vizianagaram Parvathipuram MunicipalOffice_ARG B/W God & Mah Nagavali 22/09/2020 17:00 0.0
Vizianagaram Bobbili UrbanHealthCenter_ARG B/W God & Mah Nagavali 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Mandapeta HealthCenter_10th ward_ARG Lower Godavari Lower Godavari - G10 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Mandapeta Rajeev_GruhaKalpa_ARG Lower Godavari Lower Godavari - G10 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Mandapeta YsrPark_Guraja cheruuv_ARG Lower Godavari Lower Godavari - G10 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Adoni MuncipalElementarySchool_Hanuman Nagar_ARG Up_Pennar Krishna Tungabhadra - K8 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Ramachandrapuram MunicipalHighschool_Kothuru_ARG Lower Godavari Lower Godavari - G10 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Adoni MunicipalElementarySchool_Amaravathi Nagar_ARG Up_Pennar Krishna Tungabhadra - K8 22/09/2020 17:00 0.0
Srikakulam Srikakulam Govt.Womens_college_ARG B/W God & Mah Vamsadara 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Adoni Govt.GirlsHostel_ARG Up_Pennar Krishna Tungabhadra - K8 22/09/2020 13:00 0.0
Kurnool Adoni Muncipal Night Shelter_TGLColony_ARG Up_Pennar Krishna Tungabhadra - K8 22/09/2020 17:00 0.0
Srikakulam Srikakulam R&Bguesthouse_ARG B/W God & Mah Vamsadara 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Adoni M.U.PrimarySchool_ARG Up_Pennar Krishna Tungabhadra - K8 22/09/2020 17:00 0.0
Srikakulam Srikakulam Govtartcollege_ARG B/W God & Mah Vamsadara 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Amalapuram MuncipalOffice_ARG Lower Godavari Lower Godavari - G10 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Adoni Arts&ScienceCollege_ARG Up_Pennar Krishna Tungabhadra - K8 22/09/2020 17:00 0.0
Srikakulam Amadalavalasa MuncipalPrimarySchool_Timmapuram_ARG B/W God & Mah Vamsadara 22/09/2020 17:00 0.0
Srikakulam Amadalavalasa MuncipalGirlsHighSchool_Mettakkivalasa_ARG B/W God & Mah Vamsadara 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Nandi Kotkur JaiKisanPark_ARG Up_Pennar Krishna Tungabhadra - K8 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Nandi Kotkur Agrigold layout_PagidyalaRoad_ARG Up_Pennar Krishna Tungabhadra - K8 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Nandi Kotkur OHSRTank_ARG Up_Pennar Krishna Tungabhadra - K8 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Nandi Kotkur ByreddyNagar_Electrical Substation_ARG Up_Pennar Krishna Tungabhadra - K8 22/09/2020 17:00 0.0
Srikakulam Palakonda NagaraPanchayatoffice_ARG B/W God & Mah Nagavali 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Nandi Kotkur GOVT.Hospital_ARG Up_Pennar Krishna Tungabhadra - K8 22/09/2020 17:00 0.0
Srikakulam Rajam DolapetaOHSR_ARG B/W God & Mah Nagavali 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Atmakur M.R.Office_ARG Lower Krishna Lower Krishna - K7 22/09/2020 13:56 0.0
Srikakulam Rajam MainPumpHouseOHSR_ARG B/W God & Mah Nagavali 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Tuni RajaPark_ARG B/W God & Mah Thandava 22/09/2020 17:12 0.0
Srikakulam Rajam SaradhiOHSR_ARG B/W God & Mah Nagavali 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Tuni GanapathiNagarPark_ARG B/W God & Mah Thandava 22/09/2020 17:00 0.0
Srikakulam Rajam AnnapurnaRicemill_ARG B/W God & Mah Nagavali 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Nandyal TraficPolicestation_ARG Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Allagadda ZPH (Boys)School_PalasagaramRoad_ARG Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Srikakulam Amadalavalasa MuncipalHighSchool_Chintada_ARG B/W God & Mah Vamsadara 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Allagadda MPPSchool_Allagadda_ARG Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Allagadda OldBustandComplex_ARG Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Allagadda TeluguGangaColony_ARG Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Allagadda Marketyard_ARG Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Allagadda MPDOffice_ARG Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Srikakulam Palasa Burial_Ground_Mogilipadu_ARG B/W God & Mah Pundiminor Basin 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Allagadda MPPementrySchool_ Devarayapuramu_ ARG Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Allagadda MPPElementrySchool_Vivers Colony_ARG Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Allagadda MPPElementrySchool_Padakandla_ARG Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Srikakulam Ichchapuram GovtDegreCollege_ARG B/W God & Mah Bahuda 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Allagadda WaterTank_P.Chinthakunta_ARG Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Srikakulam Ichchapuram MPPSchool_A.S Peta_ARG B/W God & Mah Bahuda 22/09/2020 17:00 0.0
Srikakulam Ichchapuram SayyadhKhanCheruvu_ARG B/W God & Mah Bahuda 22/09/2020 17:00 0.0
Srikakulam Ichchapuram VegetableMarket_ARG B/W God & Mah Bahuda 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Yeleswaram MPPSchool_Lingavanipalem_ARG B/W God & Mah Yeleru 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari Kovvur MROffice_ARG Lower Godavari Kovvada Calva 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari Nidadavole Gandhinagarpark_ARG Lower Godavari Yerrakalva 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari Kovvur MunicipalOffice_ARG Lower Godavari Kovvada Calva 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari Kovvur Bridgepeta_ARG Lower Godavari Kovvada Calva 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari Kovvur HeadWaterWorks_ARG Lower Godavari Kovvada Calva 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari Kovvur Reservoir Site_AchyammaColony_ARG Lower Godavari Kovvada Calva 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari Kovvur RTO office_ARG Lower Godavari Kovvada Calva 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari Nidadavole Electrical Sub Station_Pangidi Road_ARG Lower Godavari Yerrakalva 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari Nidadavole Muncipaloffice_ARG Lower Godavari Yerrakalva 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari Nidadavole Waterworks_Yarnagudem_ARG Lower Godavari Yerrakalva 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Jaggayyapeta GurukulamSchool_Balsupadu Road_ARG Lower Krishna Munneru - K12 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Jaggayyapeta NSPPulichintalaProject_Kodad Road_ARG Lower Krishna Munneru - K12 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Jaggayyapeta Warehousing_Godowns_ARG Lower Krishna Munneru - K12 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari Tanuku MunicipalOffice_ARG Lower Godavari Yerrakalva 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Nandigama BabuJagjivanRaoFunctionHall_ARG Lower Krishna Munneru - K12 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari Tadepalligudem ElementarySchool_Juvvalapalem_ARG Lower Godavari Other Drainages Joining Kolleru Lake 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Nandigama ElementrySchool_Mukapati colony_ARG Lower Krishna Munneru - K12 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari Tadepalligudem MGHighSchool_Yagarlapalli_ARG Lower Godavari Other Drainages Joining Kolleru Lake 22/09/2020 12:00 0.0
West Godavari Tadepalligudem Agriculturaloffice_ARG Lower Godavari Other Drainages Joining Kolleru Lake 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Nandigama MunicipalOffice_ARG Lower Krishna Munneru - K12 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Nandigama M.P.ModalSchool_Kurugantivari Khandrika_ARG Lower Krishna Munneru - K12 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari Jangareddigudem R&BOffice_ARG Lower Godavari Yerrakalva 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari Jangareddigudem R.D.Office_ARG Lower Godavari Yerrakalva 22/09/2020 16:00 0.0
West Godavari Jangareddigudem MPPGirlsSchool_ARG Lower Godavari Yerrakalva 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Nuzvid R&BGuestHouse_ARG Lower Krishna Budameru 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Nuzvid MunicipalOffice_ARG Lower Krishna Budameru 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari Jangareddigudem NewMuncipalOffice_ARG Lower Godavari Yerrakalva 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Nuzvid ZPBoysHighSchool_ARG Lower Krishna Budameru 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Nuzvid VictoriaTownHall_Tiruvuru Road_ARG Lower Krishna Budameru 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Nuzvid RDOffice_ARG Lower Krishna Budameru 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Nuzvid Municipalitypumphouse_ARG Lower Krishna Budameru 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Nuzvid MarketYard_ARG Lower Krishna Budameru 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari Tadepalligudem VeterinaryHospital_Pathuru_ARG Lower Godavari Other Drainages Joining Kolleru Lake 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Gudivada MunicipalPark_Pedayerukapadu_ARG Lower Krishna Minor Drainages in Krishna Delta Joining Sea in Krishna District 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Gudivada MunicipalPark_Bethavolu_ARG Lower Krishna Minor Drainages in Krishna Delta Joining Sea in Krishna District 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Gudivada Bapayyachowk_ARG Lower Krishna Minor Drainages in Krishna Delta Joining Sea in Krishna District 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari Bheemavaram MuncipalOfficePremisses_28thward_ARG Lower Godavari Other Drainages Joining Sea in West Godavari 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Pedana MPPSchool_Indira Colony_ARG Lower Krishna Minor Drainages in Krishna Delta Joining Sea in Krishna District 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Pedana B.G.K_ZPHSchool_Kothapet_ARG Lower Krishna Minor Drainages in Krishna Delta Joining Sea in Krishna District 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari Bheemavaram Mpl.ElementarySchool_S.N.Puram_ARG Lower Godavari Other Drainages Joining Sea in West Godavari 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Pedana ZPH School_Thotamula_7th ward_ARG Lower Krishna Minor Drainages in Krishna Delta Joining Sea in Krishna District 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari Bheemavaram Mpl.HighSchool_Durgapuram_39th ward_ARG Lower Godavari Other Drainages Joining Sea in West Godavari 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Pedana AgricultureMarketYard_ARG Lower Krishna Minor Drainages in Krishna Delta Joining Sea in Krishna District 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari Bheemavaram ARKR_Mpl.HighSchool_4th ward_ARG Lower Godavari Other Drainages Joining Sea in West Godavari 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Pedana MuncipalOffice_ARG Lower Krishna Minor Drainages in Krishna Delta Joining Sea in Krishna District 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari Bheemavaram MPPSchool_Narasayyaagraharam_ARG Lower Godavari Other Drainages Joining Sea in West Godavari 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Machilipatnam MunicipalHighSchool_Bandarkota_ARG Lower Krishna Minor Drainages in Krishna Delta Joining Sea in Krishna District 22/09/2020 16:00 0.0
Krishna Machilipatnam ElementrySchool_Gilakaladhindi_ARG Lower Krishna Minor Drainages in Krishna Delta Joining Sea in Krishna District 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Machilipatnam MuncipalOffice_ARG Lower Krishna Minor Drainages in Krishna Delta Joining Sea in Krishna District 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Machilipatnam Z.PHighSchool_KaleKhan Peta_ARG Lower Krishna Minor Drainages in Krishna Delta Joining Sea in Krishna District 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Machilipatnam KonerCentrePark_ARG Lower Krishna Minor Drainages in Krishna Delta Joining Sea in Krishna District 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Machilipatnam MunicipalWaterWorkCompound_ARG Lower Krishna Minor Drainages in Krishna Delta Joining Sea in Krishna District 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Vuyyuru MunicipalOffice_ARG Lower Krishna Minor Drainages in Krishna Delta Joining Sea in Krishna District 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Vuyyuru MPPSchool_Lambadipet_ARG Lower Krishna Minor Drainages in Krishna Delta Joining Sea in Krishna District 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Vuyyuru MDOOffice_Srinivas College Rd_ARG Lower Krishna Minor Drainages in Krishna Delta Joining Sea in Krishna District 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Yelamanchili MPPSchool_Ayodhyapur colony_ARG B/W God & Mah Sarada 22/09/2020 16:00 0.0
Visakhapatnam Yelamanchili Ramarayudipalem_ARG B/W God & Mah Sarada 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Yelamanchili MPPE School_Kokkirapalli_ARG B/W God & Mah Sarada 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Yelamanchili AganawadiSchool_Peddapalli_ARG B/W God & Mah Sarada 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Yelamanchili Anganawadi School_Yerravaram_ARG B/W God & Mah Sarada 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Yelamanchili Near Durga Devi Temple_Penjeruvu_ARG B/W God & Mah Sarada 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Venkatagiri MunicpalOffice_ARG Pennar Upputeru 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Venkatagiri SummerStorageTank_ARG Pennar Upputeru 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Venkatagiri Boggulamitta_Ward No14_ARG Pennar Upputeru 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Venkatagiri MPPSchool_ARG Pennar Upputeru 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Venkatagiri Bangarupeta_WaterTank_ARG Pennar Upputeru 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Venkatagiri APTFColonyELSR_Ward No.8_ARG Pennar Upputeru 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Naidupeta Govt.DegreeCollege_ARG Pennar Swarnamukhi 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Naidupeta RDOOffice_ARG Pennar Swarnamukhi 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Naidupeta MPPSchool_Thummuru_MBR Colony_ARG Pennar Swarnamukhi 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Naidupeta MuncipalOffice_ARG Pennar Swarnamukhi 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Sullurpeta ChengalammaTemple_Substation_ARG B/W Pen & Kav Kalangi 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Sullurpeta MunicipalOffice_ARG B/W Pen & Kav Kalangi 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Narsipatnam MunicipalOffice_ARG B/W God & Mah Varaha 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Narsipatnam SocialWelfareBridgeSchool_ARG B/W God & Mah Varaha 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Narsipatnam R&BOffice_ARG B/W God & Mah Varaha 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Gudur G.S.Rayulu_MunicipalHighSchool_ARG Pennar Upputeru 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Narsipatnam OldPanchayatOffice_ARG B/W God & Mah Varaha 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari Palacole HeadWaterWorks_ARG Lower Godavari Other Drainages Joining Sea in West Godavari 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Narsipatnam Health&WelnessCenter_ARG B/W God & Mah Varaha 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Kavali MPP School_Arundathipalem_ARG Pennar Kandaleru 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Narsipatnam MPP School_ Joginadhunipalem_ARG B/W God & Mah Varaha 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Kavali Near_9thwardCRC Building_ARG Pennar Kandaleru 22/09/2020 14:00 0.0
Nellore Kavali Near_13thward_AgraharamWell_ARG Pennar Kandaleru 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Narsipatnam PanchayatOffice_Balighattam_ARG B/W God & Mah Varaha 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Kavali MunicipalOffice_ARG Pennar Kandaleru 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Atmakur AnganwadiSchool_Kolagani Satram_ARG Pennar Lower Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Narsipatnam MPDOOffice_ARG B/W God & Mah Varaha 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Atmakur WestHighSchool_Panta street_ARG Pennar Lower Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Atmakur AnganwadiSchool_Nagendrapuram_ARG Pennar Lower Pennar 22/09/2020 10:00 0.0
Visakhapatnam Narsipatnam MPPSchool_Krishnapuram_ARG B/W God & Mah Varaha 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Atmakur VeterinaryHospital_Nagendra Puram_ARG Pennar Lower Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Narsipatnam SolidWasteManagementPark_Balighattam_ARG B/W God & Mah Varaha 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Atmakur KasinayanaAshramama_ARG Pennar Lower Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Atmakur MuncipalCampusBuilding_ARG Pennar Lower Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Atmakur ZPPHighSchool_L.R Palli_ARG Pennar Lower Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Yelamanchili MPPElementarySchool_Teruvupalli_ARG B/W God & Mah Sarada 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Atmakur Govt.Hospital_ARG Pennar Lower Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Atmakur FireStationCompond_ARG Pennar Lower Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Yelamanchili ZPHSchool_Somalingapalem_ARG B/W God & Mah Sarada 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Atmakur Perareddypalli_HighSchool_ARG Pennar Lower Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Atmakur GurukulaSchool(Girls)_ARG Pennar Lower Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Badvel GurukulaSchool(Girls)_ARG Pennar Lower Pennar 22/09/2020 16:00 0.0
Kadapa Badvel MPPUrduSchool_DoodakulaVeedi_ARG Pennar Lower Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Badvel ZPGirlsHighSchool_ARG Pennar Lower Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Badvel ZPBoysHighSchool_ARG Pennar Lower Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Badvel Near_CSIChurch_ARG Pennar Lower Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Badvel 132K.V.SubStation_ARG Pennar Lower Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Badvel RTOOffice_ARG Pennar Lower Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Badvel TGPColony_ARG Pennar Lower Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Badvel MPPSchool_MangalaColony_ARG Pennar Lower Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Badvel MilkDairy_ARG Pennar Lower Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa S Mydukur MPPSchool_Gaddamvaripalli_ARG Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa S Mydukur MunicipalOffice_ARG Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa S Mydukur RCMSchoolr_ARG Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa S Mydukur DegreeCollege_ARG Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa S Mydukur MPPSchool_ARG Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa S Mydukur ElectricalOffice_ARG Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa S Mydukur MPPSchool_Venkatapuram_ARG Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa S Mydukur MPPSchool_Lingaladinne_ARG Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa S Mydukur MPPSchool_Kesilingayapalli_ARG Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa S Mydukur ZPHighSchool_Settivaripalli_ARG Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa S Mydukur MPPSchool_Yellampalli_ARG Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa S Mydukur TeluguGangaOffice_ARG Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Proddutur MuncipalOffice_ARG Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Jammalamadugu MuncipalOffice_JARG Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Jammalamadugu FireOffice_ARG Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Jammalamadugu RDOOffice_ARG Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Jammalamadugu Govt.DegreeCollege_ARG Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa yerraguntla NagaraPanchayatOffice_ARG Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa yerraguntla MarketYard_ARG Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Royachoti New_MunicipalOffice_ARG Pennar Cheyyeru 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Royachoti Old_MunicipalOffice_ARG Pennar Cheyyeru 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Royachoti 33/11K.V.SubStation_ARG Pennar Cheyyeru 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Royachoti MPUPSchool_Rayudu Colony_ARG Pennar Cheyyeru 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Royachoti Market Urdu School_Rayachoti_ARG Pennar Cheyyeru 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Royachoti Z.P. School_Masapeta_ARG Pennar Cheyyeru 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Pulivendla RTO office_ARG Pennar Papagni 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Pulivendla MRO Office_ARG Pennar Papagni 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Pulivendla Shilparamam_ARG Pennar Papagni 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Pulivendla Misamma Bunglow_ARG Pennar Papagni 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Pulivendla Old Dumping Yard_ARG Pennar Papagni 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Pulivendla Muncipal Office_ARG Pennar Papagni 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Pulivendla Ramanappa high school_ARG Pennar Papagni 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Pulivendla Vegetable market_ARG Pennar Papagni 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Pulivendla Rani thopula Park_ARG Pennar Papagni 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Pulivendla New Dumping yard_ARG Pennar Papagni 22/09/2020 16:00 0.0
Kadapa Pulivendla Y S R Statue_Kadiri ring road_ARG Pennar Papagni 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Pulivendla Y S R Statue_Kadapa ring road_ARG Pennar Papagni 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Mangalagiri SRM University Lower Krishna K.Basin in Guntur Dt 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Ravulapalem Ravulapalem_ARG Lower Godavari Lower Godavari - G10 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Visakhapatnam(R) BindraNagar Park_ARG B/W God & Mah Mathurvada 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Rajahmundry(Urban) Bsnl_office_ARG Lower Godavari Burdacalva 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Visakhapatnam(R) Yendada_Burial Ground_ARG B/W God & Mah Mathurvada 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Thullur Thullur_ARG Lower krishna Vogeru Vagu 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Kota Kota_ARG Pennar Upputeru 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Visakhapatnam(R) Marine_Police Station_ARG B/W God & Mah Mathurvada 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Visakhapatnam(R) SagarNagar_Ward Office_ARG B/W God & Mah Mathurvada 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Chittamur Chittamur_ARG Pennar Swarnamukhi 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Visakhapatnam(R) Jogavanipalem_750Kl_GLSR_ARG B/W God & Mah Mathurvada 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Korukonda Korukonda_ARG Lower Godavari Burdacalva 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari Pentapadu Pentapadu_ARG Lower Godavari Other Drainages Joining Sea in West Godavari 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Naidupeta Naidupeta_ARG Pennar Swarnamukhi 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari Unguturu Unguturu_ARG Lower Godavari Other Drainages Joining Kolleru Lake 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Visakhapatnam(U) Block 22_Pump House_RMB_ARG B/W God & Mah Narvagedda 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Seethanagaram Seethanagaram_ARG B/W God & Mah Yeleru 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Visakhapatnam(R) GVMC_PHC_Butchiraju palem_ARG B/W God & Mah Narvagedda 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari Nidamarru Nidamarru_ARG Lower Godavari Other Drainages Joining Sea in West Godavari 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Pendurthi Megadri Gedda Reservoir_ARG B/W God & Mah Narvagedda 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Dachepalle Dachepalle_ARG Lower Krishna Lower Krishna - K7 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari Ganapavaram Ganapavaram_ARG Lower Godavari Other Drainages Joining Sea in West Godavari 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Pendurthi Pendurthi_Police Station_ARG B/W God & Mah Narvagedda 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Pendurthi Nethaji Park_W.No_70_ARG B/W God & Mah Narvagedda 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Pendurthi Sram_sakthi_Nagar_ARG B/W God & Mah Narvagedda 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Muppalla Muppalla_ARG Lower Krishna Vogeru Vagu 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Pendurthi Venkatadri Nagar Park_W.No_70_ARG B/W God & Mah Narvagedda 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Renigunta Renigunta_ARG Pennar Swarnamukhi 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari Akiveedu Akiveedu_ARG Lower Godavari Other Drainages Joining Sea in West Godavari 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Visakhapatnam(U) M.R.O Office_Seethamma Dhara_ARG B/W God & Mah Narvagedda 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Visakhapatnam(U) HBColony GVMC School_ARG B/W God & Mah Mathurvada 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Visakhapatnam(U) MVP Circle_ARG B/W God & Mah Mathurvada 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Visakhapatnam(U) Peddavathair_Jalarpeta circle_ARG B/W God & Mah Mathurvada 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Narayanavanam Narayanavanam_ARG B/W Pen & Kav Arani 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Visakhapatnam(U) Vadapark_Signal_ARG B/W God & Mah Mathurvada 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari Eluru Head Water Works_Eluru_ARG Lower Krishna Tammileru 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari Pedapadu Pedapadu_ARG Lower Krishna Tammileru 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Srirangarajapuram Srirangarajapuram_ARG B/W Pen & Kav Kushustali 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Anandapuram Gosthani_Pump House_ARG B/W God & Mah Gosthani 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Visakhapatnam(R) Simhachalam Devasthanam_ARG B/W God & Mah Narvagedda 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Dakkili Theerthampadu_ARG Pennar Upputeru 22/09/2020 16:00 0.0
Nellore Doravarisatram Kalluru Kandhiriga_ARG Pennar Swarnamukhi 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Jaladanki Bramhanakraka_ARG Pennar Kandaleru 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Kaligiri Anathapuram_ARG Pennar Kandaleru 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Kaligiri Chinna Annaluru_ARG Pennar Cheyyeru 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Kaluvoya Chintala Athmakur_ARG Pennar Lower Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Kondapuram Isakadamerla_ARG Pennar Manneru 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Kondapuram Kommi_ARG Pennar Manneru 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Kota Siddavaram_ARG Pennar Upputeru 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Manubolu Kolanukuduru_ARG Pennar Upputeru 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Naidupeta Konetiraju Palem_ARG Pennar Swarnamukhi 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Nellore Devarapalem_ARG Pennar Lower Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Nellore Pedda Cherukuru_ARG Pennar Upputeru 22/09/2020 16:00 0.0
Nellore Nellore Southmopur_ARG Pennar Lower Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Pellakur Chembebudu_ARG Pennar Swarnamukhi 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Podlakur Ravula Yeruguntapalem_ARG Pennar Lower Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Podlakur Ammavaripalem_ARG Pennar Lower Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Podlakur Thatipatri_ARG Pennar Cheyyeru 22/09/2020 12:00 0.0
Nellore Rapur Akilivalasa_ARG Pennar Cheyyeru 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Sangam Marripadu_ARG Pennar Cheyyeru 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Sydapuram Kalichedu_ARG Pennar Upputeru 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Sydapuram Krishna Reddy Palem_ARG Pennar Upputeru 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Sydapuram Paluru_ARG Pennar Upputeru 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Thotapalligudur Salepeta_ARG Pennar Upputeru 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Udayagiri Thirumalapuram_ARG Pennar Manneru 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Varikuntapadu Isakapalle_ARG Pennar Manneru 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Venkatagiri Vardhana Pally_ARG Pennar Upputeru 22/09/2020 16:00 0.0
Nellore Vidavalur Kanchara Palem_ARG Pennar Manneru 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Vinjamur Gundemadakala_ARG Pennar Cheyyeru 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Vinjamur Janardhanapuram_ARG Pennar Manneru 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Addanki Sadhanagar_ARG Pennar Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Bestavaripeta Akkapalli_ARG Pennar Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Darsi East Veeraiah Palem_ARG Pennar Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Darsi Katta Singannapalem_ARG Pennar Musi (A) 22/09/2020 14:00 0.0
Prakasam Donakonda Vaddipadu_ARG Pennar Musi (A) 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Giddaluru Sanjeevara Rao Peta_ARG Pennar Sagileru 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Gudluru Chinna Latrapi_ARG Pennar Manneru 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Gudluru Ravur_ARG Pennar Manneru 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Hanumanthunipadu Nadhanavanam_ARG Pennar Paleru (A) 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Janakavarampangulu Nuzellapalli_ARG Pennar Romperu 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Kandukur Madanagopalapuram_ARG Pennar Manneru 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Kanigiri Balli Palli (Adda Road)_ARG Pennar Manneru 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Kanigiri Thalluru_ARG Pennar Paleru (A) 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Kanigiri Kalagatla_ARG Pennar Paleru (A) 22/09/2020 14:00 0.0
Prakasam Komarolu Rajupalem_ARG Pennar Sagileru 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Konakanamitla Bodapadu_ARG Pennar Musi (A) 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Konakanamitla Marripalem_ARG Pennar Musi (A) 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Kondapi Pelturu_ARG Pennar Musi (A) 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Kurichedu Avulamanda_ARG Pennar Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Lingasamudram V.R.Kota_ARG Pennar Manneru 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Maddipadu Gundlapalli_ARG Pennar Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Marripudi Sannamuru_ARG Pennar Musi (A) 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Mundlamuru Edara_ARG Pennar Gundlakamma 22/09/2020 16:00 0.0
Prakasam Mundlamuru Pedda Vullagallu_ARG Pennar Manneru 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Mundlamuru Vemulabanda_ARG Pennar Gundlakamma 22/09/2020 16:00 0.0
Prakasam Naguluppalapadu Mattigunta_ARG Pennar Gundlakamma 22/09/2020 14:00 0.0
Prakasam Ongole Yerajerla_ARG Pennar Minor Drainages b/w Musi & Gundlakamma 22/09/2020 15:00 0.0
Prakasam Pamur Dubagunta_ARG Pennar Sagileru 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Pamur Pabuluvaripalli_ARG Pennar Manneru 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Pedacherlopalle Pedda Erlapadu_ARG Pennar Paleru (A) 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Podili Annavaram_ARG Pennar Musi (A) 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Pullalacheruvu Siddannapalem_ARG Pennar Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Veligandla Moguluru_ARG Pennar Paleru (A) 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Voletivaripalem Pokuru_ARG Pennar Manneru 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Zarugumilli Kamepalle_ARG Pennar Paleru (A) 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Anakapalle Vooderu_ARG B/W God & Mah Yeleru 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Anandapuram Kanamam_ARG B/W God & Mah Mathurvada 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Ananthagiri Totavalsa_ARG B/W God & Mah Gosthani 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Chintapalle Pedabarada_ARG B/W God & Mah Yeleru 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Nakkapalle Mukundarajupeta_ARG B/W God & Mah Yeleru 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Nathavaram Cherlopalem_ARG Lower Godavari Jillacalva 22/09/2020 16:00 0.0
Vizianagaram Cheepurupalle Gatchalavalasa_ARG B/W God & Mah Nagavali 22/09/2020 16:00 0.0
Vizianagaram Gurla Pakeerukittali_ARG B/W God & Mah Champavathi 22/09/2020 16:00 0.0
Vizianagaram Gurla Tatipudi_ARG B/W God & Mah Champavathi 22/09/2020 17:00 0.0
Vizianagaram Salur Mokhasamamidipalle_ARG B/W God & Mah Nagavali 22/09/2020 17:00 0.0
Vizianagaram Therlam Punuvasa_ARG B/W God & Mah Nagavali 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Agali Aloudi_ARG Pennar Upper Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Piduguralla Piduguralla_ARG Lower Krishna K.Basin in Guntur Dt 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Piduguralla PWD_Colony_ARG Lower Krishna K.Basin in Guntur Dt 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Piduguralla Govt_WaterTank_ARG Lower Krishna K.Basin in Guntur Dt 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Piduguralla MPP School_Srinivasa Colony_ARG Lower Krishna K.Basin in Guntur Dt 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Piduguralla R&RCenterColony_Gramapanchayat_office_ARG Lower Krishna K.Basin in Guntur Dt 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Piduguralla Indiramma_Colony_ARG Lower Krishna K.Basin in Guntur Dt 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Sattenapalle MPP_Elementry School_ARG Lower Krishna K.Basin in Guntur Dt 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Sattenapalle Municipal_WaterWorksSite_ARG Lower Krishna K.Basin in Guntur Dt 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Sattenapalle Municipal_Communitte_Hall_ARG Lower Krishna K.Basin in Guntur Dt 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Sattenapalle Municipal_CommissionerOffice_ARG Lower Krishna K.Basin in Guntur Dt 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Mangalagiri R&B_Bungalow_ARG Lower Krishna K.Basin in Guntur Dt 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Mangalagiri Anganvadi_centre_ Ganapathi nagar_ARG Lower Krishna K.Basin in Guntur Dt 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Mangalagiri MPUP_School_(GR School)_ARG Lower Krishna K.Basin in Guntur Dt 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Tenali SatyanarayanaPark_Chinaravuru_ARG Lower Krishna Minor Drainages Joining Direct to Sea in Guntur District 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Tenali MarketYard_Chenchupeta_ARG Lower Krishna Minor Drainages Joining Direct to Sea in Guntur District 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Thadepalle Near_PoliceStation_ARG Lower Krishna K.Basin in Guntur Dt 22/09/2020 16:00 0.0
Guntur Thadepalle GovernmentSchool_Christianpet_ARG Lower Krishna K.Basin in Guntur Dt 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Thadepalle Vrudhaashramam_ARG Lower Krishna K.Basin in Guntur Dt 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Repalle IOWA_GirlsHighSchool_ARG Lower Krishna K.Basin in Guntur Dt 22/09/2020 17:12 0.0
Guntur Bapatla MuncipalOffice_ARG Lower Krishna Vogeru Vagu 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Bapatla ANGR_AgriculturalCollege_ARG Lower Krishna Vogeru Vagu 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Bapatla Salvation _ArmyHighSchool_ARG Lower Krishna Vogeru Vagu 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Bapatla Salvation_ArmyWilliambooth_Jr.College_ARG Lower Krishna Vogeru Vagu 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Ponnur Agriculture_MarketYard_ARG Lower krishna Vogeru Vagu 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Ponnur IndraGandhi_MunicipalComplex_ARG Lower krishna Vogeru Vagu 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Ponnur ElementarySchool_ARG Lower krishna Vogeru Vagu 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Ponnur Municipal_ElementarySchool_ARG Lower krishna Vogeru Vagu 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Ponnur CommunityHall_ARG Lower krishna Vogeru Vagu 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Chirala Govt.Hospital_ARG Pennar Romperu 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Chirala SummerStorage_TankPremises_ARG Pennar Romperu 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Chilakaluripet MarketYard_ARG Lower Krishna Vogeru Vagu 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Chilakaluripet RuthDichmannNagar_ARG Lower Krishna Vogeru Vagu 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Chilakaluripet SubRegistrar_Office_ARG Lower Krishna Vogeru Vagu 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Chilakaluripet Indore_Substation_ARG Lower Krishna Vogeru Vagu 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Addanki Nagarapanchyat_Office_ARG Pennar Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Addanki MarketYard_ARG Pennar Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Addanki Govt.Hospital_ARG Pennar Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Addanki Kondayakunta_ARG Pennar Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Addanki PoliceQuarters_ARG Pennar Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Addanki Govt.Polytechnic_College_ARG Pennar Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Vinukonda NavazKunta_WaterTank_ARG Pennar Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Vinukonda WaterTank_Building_ARG Pennar Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Vinukonda Checkvagu_ARG Pennar Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Markapur St.Anns_Convent_ARG Pennar Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Giddaluru SrisakthiBhavan_ARG Pennar Sagileru 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Giddaluru Anganvadi_School_ARG Pennar Sagileru 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Giddaluru vivekananda_College_ARG Pennar Sagileru 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Giddaluru Municipal_Office_ARG Pennar Sagileru 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Kanigiri NagaraPanchayat_Office_ARG Pennar Paleru (A) 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Kanigiri Fire_Office_ARG Pennar Paleru (A) 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Kanigiri Kasthuriba_School_ARG Pennar Paleru (A) 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Kanigiri MPP_School_ARG Pennar Paleru (A) 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Kanigiri APModel_School_ARG Pennar Paleru (A) 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Kanigiri PanchayatRaj_Office_ARG Pennar Paleru (A) 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Kanigiri Agriculture_MarketYard_ARG Pennar Paleru (A) 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Kanigiri Elementary_School_Kasireddinagar,_ARG Pennar Paleru (A) 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Kanigiri Tobocco_Board_ARG Pennar Paleru (A) 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Kanigiri Govt.DegreeCollege_ARG Pennar Paleru (A) 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Kanigiri PHC_Center_ARG Pennar Paleru (A) 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Rajampet R&B_Office_ARG Pennar Cheyyeru 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Kandukur RTA_Office_ARG Pennar Manneru 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Kandukur Govt.Polytechnic_College_ARG Pennar Manneru 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Kandukur MPP_School_Shameera Palem_ARG Pennar Manneru 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Kandukur MPP_School_Anandapuram_ARG Pennar Manneru 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Rajampet Sub_Station_KodurRoad_ARG Pennar Cheyyeru 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Kandukur MPP_School_Chuttugunta_ARG Pennar Manneru 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Rajampet RDO_Office_ARG Pennar Cheyyeru 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Kandukur Divivaripalem_Panchayat_Office_ARG Pennar Manneru 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Rajampet Govt.Jr.College_ARG Pennar Cheyyeru 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Kandukur MPP_School_Ganigunta_ARG Pennar Manneru 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Kandukur MPP_School_Adi Andhra Colony_ ARG Pennar Manneru 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Rajampet ZP_School_Mannur_ARG Pennar Cheyyeru 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Kandukur MPP_School_Sri Nagar Colony_ARG Pennar Manneru 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Rajampet Forest_Office_ARG Pennar Cheyyeru 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Kandukur MPP_School_CherloPalem_ARG Pennar Manneru 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Kandukur Muncipal_Office_ARG Pennar Manneru 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Kandukur FireStation_ARG Pennar Manneru 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Kandukur MPP_School_Venkatadri Palem_ARG Pennar Manneru 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Kandukur RTCBusDepot_ARG Pennar Manneru 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Kandukur MPP_School_Prakasam Colony _ARG Pennar Manneru 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Rajampet Muncipal_Office_ARG Pennar Cheyyeru 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Chimakurthi Hindu_Burialground_ARG Pennar Minor Drainages b/w Musi & Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Macherla Agriculture_MarketYard_ARG Lower Krishna Lower Krishna - K7 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Macherla Hindu_Burrialground_ARG Lower Krishna Lower Krishna - K7 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Gooty Muncipal_Office_ARG Pennar Middle Pennar Part-II 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Gooty JangalaColony_ElementarySchool_ARG Pennar Middle Pennar Part-II 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Gooty kota_Govt.HighSchool_ARG Pennar Middle Pennar Part-II 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Gooty R&B_Building_ARG Pennar Middle Pennar Part-II 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Gooty Kukkala_boyChildrens Park_ARG Pennar Middle Pennar Part-II 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Gooty RS-II_Municipal_Office_ARG Pennar Middle Pennar Part-II 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Gooty Substation_Industral_Estate_ARG Pennar Middle Pennar Part-II 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Gooty AgricultureYard_ARG Pennar Middle Pennar Part-II 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Pamidi MRO_Office_ARG Pennar Middle Pennar Part-II 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Pamidi NagaraPanchayat_Office_ARG Pennar Middle Pennar Part-II 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Pamidi ChaitanyaColonySchool_ARG Pennar Middle Pennar Part-II 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Pamidi Model_School_ARG Pennar Middle Pennar Part-II 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Pamidi Kasturiba_School_ARG Pennar Middle Pennar Part-II 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Guntakal L.P.No:555/86_MunicipalLayout_ARG Up_Pennar Krishna Vedavathi - K9 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Guntakal L.P.No:75/86_MunicipalLayout _ARG Up_Pennar Krishna Vedavathi - K9 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Guntakal IndirammaColony_ARG Up_Pennar Krishna Vedavathi - K9 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Guntakal SriRanga_TimberDepot_ARG Up_Pennar Krishna Vedavathi - K9 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Tadpatri Nandalapadu Municipal Pumping Station_ARG Pennar Middle Pennar Part-II 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Guntakal L.p.No:31/89_MunicipalLayout_ARG Up_Pennar Krishna Vedavathi - K9 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Guntakal L.p.No.5/2006_MunicipalLayout_ARG Up_Pennar Krishna Vedavathi - K9 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Guntakal L.p.No.207/91_MunicipalLayout_ARG Up_Pennar Krishna Vedavathi - K9 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Guntakal New_CompostYard_ARG Up_Pennar Krishna Vedavathi - K9 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Guntakal MarketYard_ARG Up_Pennar Krishna Vedavathi - K9 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Guntakal SKP_DegreeCollege_ARG Up_Pennar Krishna Vedavathi - K9 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Rayadurg EswarNagar_colony_ARG Up_Pennar Krishna Vedavathi - K9 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Rayadurg Natarajcolony_ARG Up_Pennar Krishna Vedavathi - K9 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Rayadurg Radhakrishna_Municipal _HighSchool_ARG Up_Pennar Krishna Vedavathi - K9 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Rayadurg Muncipal_PumpHouse_ARG Up_Pennar Krishna Vedavathi - K9 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Rayadurg Govt.Highschool_ARG Up_Pennar Krishna Vedavathi - K9 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Rayadurg Sri Endhi Primary school_ARG Up_Pennar Krishna Vedavathi - K9 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Rayadurg Govt.Girls_HighSchool_ARG Up_Pennar Krishna Vedavathi - K9 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Rayadurg Azad_Urdu_School_ARG Up_Pennar Krishna Vedavathi - K9 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Rayadurg Urdu_Elementary_School_ARG Up_Pennar Krishna Vedavathi - K9 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Rayadurg D.P.E.P_SchooI_ARG Up_Pennar Krishna Vedavathi - K9 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Rayadurg Vinayaka layout_santhi nagar_ARG Up_Pennar Krishna Vedavathi - K9 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Rayadurg D.P.E.P_Urdu_Elementary_SchooI_ARG Up_Pennar Krishna Vedavathi - K9 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Kalyandrug MPP School_Vidyanagar_ARG Up_Pennar Krishna Vedavathi - K9 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Kalyandrug Municipal_Office_ARG Up_Pennar Krishna Vedavathi - K9 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Macherla R&B_GuestHouse_ARG Lower Krishna Lower Krishna - K7 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Yadiki Nagarur_ARG Pennar Upper Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Yellanur Kalluru_ARG Pennar Chitravathi 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Yellanur Kuchivaripalli_ARG Pennar Upper Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Atlur Madapur_ARG Pennar Cheyyeru 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Brahmamgarimattam Chowdarivari Palli_ARG Pennar Chitravathi 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Brahmamgarimattam Palugurallapalle_ARG Pennar Sagileru 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Chaknayapet Rajupalle_ARG Pennar Chitravathi 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Chitvel Nagavaram_ARG Pennar Cheyyeru 22/09/2020 16:00 0.0
Kadapa Gopavaram Bhramhana Palli_ARG Pennar Cheyyeru 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Gopavaram Kalavapalli_ARG Pennar Cheyyeru 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Jammalamadugu Siregepalli_ARG Pennar Kunderu 22/09/2020 16:00 0.0
Kadapa Lakkireddipalle Kurnoothala Pennar Chitravathi 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Nandalur Chintakayala Palli_ARG Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Nandalur Pothapi_ARG Pennar Cheyyeru 22/09/2020 16:00 0.0
Kadapa Peddamudium Ulavapalli_ARG Pennar Chitravathi 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Simhadripuram Jangamreddipalle_ARG Pennar Chitravathi 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Thandur Buchupalle_ARG Pennar Chitravathi 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Thandur Udavagandla_ARG Pennar Chitravathi 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Vempalle Alavala Padu_ARG Pennar Chitravathi 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Amaravathi Lemalla_ARG Lower Krishna Vogeru Vagu 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Bellamkonda Chabdrajupalen_ARG Pennar Romperu 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Bellamkonda Papayapalem_ARG Pennar Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Bollapalle Ayyannapalem_ARG Pennar Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Bollapalle Remidicherla _ARG Lower Krishna Lower Krishna - K7 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Bollapalle Vellaturu_ARG Pennar Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Guntur Peddapalakalue_ARG Lower Krishna Vogeru Vagu 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Gurazala Pulipadu_ARG Lower Krishna Lower Krishna - K7 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Kakumanu Retur_ARG Lower Krishna Vogeru Vagu 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Nekarikallu Chagallu_ARG Pennar Romperu 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Nekarikallu Gundlapalli_ARG Lower Krishna Lower Krishna - K7 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Nuzendla Inavolu_ARG Pennar Sagileru 22/09/2020 16:00 0.0
Guntur Pedakurapadu Kambhampadu_ARG Pennar Romperu 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Piduguralla Brahanapalli_ARG Pennar Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Ponnur Jupudi_ARG Lower Krishna Vogeru Vagu 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Rentachintala Rentachintala_ARG Lower Krishna Lower Krishna - K7 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Rompicherla Bucchipapannapalem_ARG Lower Krishna Lower Krishna - K7 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Rompicherla Muthanapalli_ARG Pennar Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Sattenapalle Komerapudi_ARG Pennar Romperu 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Sattenapalle Rentapalla(Abburu)_ARG Lower Krishna K.Basin in Guntur Dt 22/09/2020 16:00 0.0
Guntur Tadikonda Bezathpuram_ARG Lower Krishna Vogeru Vagu 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Vatticherukuru Pulladigunta_ARG Lower Krishna Vogeru Vagu 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Vinukonda Neelagangavaram_ARG Pennar Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Pedana Chevendra_ARG Lower Krishna Minor Drainages in Krishna Delta Joining Sea in Krishna District 22/09/2020 09:00 0.0
Krishna Unguturu Nandamuru_ARG Lower Krishna Minor Drainages in Krishna Delta Joining Sea in Krishna District 22/09/2020 13:00 0.0
Krishna Veerulapadu Vellanki_ARG Lower Krishna Munneru - K12 22/09/2020 16:00 0.0
Kurnool Adoni Chinnapendekal_ARG Pennar Middle Pennar Part-II 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Alur Manekurthi_ARG Up_Pennar Krishna Tungabhadra - K8 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Aspari Nagarur_ARG Up_Pennar Krishna Vedavathi - K9 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Aspari Yatakallu_ARG Pennar Middle Pennar Part-II 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Banaganapalle Sankalapuram_ARG Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Bethamcherla Rangapuram_ARG Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool C Belagal Palukudoddi_ARG Up_Pennar Krishna Vedavathi - K9 22/09/2020 14:00 0.0
Kurnool Chippagiri Gummanur_ARG Up_Pennar Krishna Vedavathi - K9 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Devanakonda Ternekal_ARG Up_Pennar Krishna Tungabhadra - K8 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Halaharvi Virupapuram_ARG Up_Pennar Krishna Vedavathi - K9 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Holagunda Pedda Gonehal_ARG Up_Pennar Krishna Tungabhadra - K8 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Kodumur Anugonda_ARG Up_Pennar Krishna Tungabhadra - K8 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Kodumur Gorantla_ARG Up_Pennar Krishna Tungabhadra - K8 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Kolimigundla Belum_ARG Pennar Middle Pennar Part-II 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Kolimigundla Thimmanayunipeta_ARG Pennar Kunderu 22/09/2020 14:00 0.0
Kurnool Kothapalle Kokkerancha_ARG Lower Krishna Lower Krishna - K7 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Kowthalam Agasaladinne_ARG - - 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Kowthalam Kuntanahal_ARG - - 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Krishnagiri Agaveli_ARG - - 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Maddikera East Peravali_ARG - - 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Mantralayam Paramandodditanda_ARG Up_Pennar Krishna Tungabhadra - K8 22/09/2020 15:00 0.0
Kurnool Panyam Thogarchedu_ARG Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Pattikanda Dudekonda_ARG - - 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Peapally Kalachatta_ARG Pennar Middle Pennar Part-II 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Peapally Mettupalli Forest_ARG - - 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Pedda Kadalur Gavigattu_ARG - - 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Pedda Kadalur Tarapuram_ARG Up_Pennar Krishna Vedavathi - K9 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Sanjamala Nossam_ARG Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Sirvel Jeenepalle_ARG Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Tuggali Bondimadugula_ARG - - 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Uyyalawada R.Jambuladinne_ARG Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Veldurthi Sarparajapuram_ARG Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Chejerla Obulaipalem_ARG Pennar Cheyyeru 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Chillakur Thikkavaram_ARG Pennar Upputeru 22/09/2020 15:00 0.0
Nellore Chittamur Kokkupalem_ARG B/W Pen & Kav Minor Drainages between Swarnamukhi & Kalangi 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Chittamur MPEL School_Kalugurthipadu_ARG Pennar Swarnamukhi 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari T Narasapuram T Narasapuram_ARG Lower Godavari Yerrakalva 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari Lingapalem Lingapalem_ARG Lower krishna Tammileru 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Vijayawada Urban Gupta_KalyanaMandapam_BenzCircle_ARG Lower Krishna Br of Krishna Joining Sea 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Yadamari Yadamari_ARG B/W Pen & Kav Palar 22/09/2020 16:00 0.0
Krishna Vijayawada Urban Municipal_School_ARG Lower Krishna Br of Krishna Joining Sea 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Gudipala Gudipala_ARG B/W Pen & Kav Palar 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Vijayawada Urban CommunityHall_ARG Lower krishna Branches of River Krishna joining Sea 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Vijayawada Urban potti Sriramulu_Municipal School_ARG Lower Krishna Br of Krishna Joining Sea 22/09/2020 13:00 0.0
East Godavari Kunavaram Kunavaram_ARG Lower Godavari Sabari - G12 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Ibrahimpatnam Ibrahimpatnam_ARG Lower Krishna Minor Drainages Falling in to Krishna 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Jaggayyapeta Jaggayyapeta_ARG Lower Krishna Munneru - K12 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Nellipaka Yetapaka_ARG Lower Godavari Lower Godavari G10 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna A Konduru A. Konduru_ARG Lower Krishna Munneru - K12 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Reddigudem Reddigudem_ARG Lower krishna Minor Draineges falling in to krishna 22/09/2020 16:00 0.0
Krishna Unguturu Unguturu_ARG Lower Krishna Minor Drainages in Krishna Delta Joining Sea in Krishna District 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Chittoor D.l.P.O_Office_ARG B/W Pen & Kav Palar 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Gudivada Gudivada_ARG Lower Krishna Minor Drainages in Krishna Delta Joining Sea in Krishna District 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Chittoor Doddipalli_Z.P.H.School_ARG B/W Pen & Kav Palar 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Chittoor Chengalrayamitta_ARG B/W Pen & Kav Palar 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Rajahmundry(Urban) RAJAHMUNDRY(U)_MRO_Office_ARG Lower Godavari Burdacalva 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Rajahmundry(Urban) SwatantraSamarayodula_Park_ARG Lower Godavari Burdacalva 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Gudur Gudur_ARG Lower Krishna Vogeru Vagu 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Chittoor C.R.C_Center_ARG B/W Pen & Kav Palar 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Chittoor Greamspet_Electrical_Sub_Station_ARG B/W Pen & Kav Palar 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Chittoor APSEB_Electric_Sub_Station_ARG B/W Pen & Kav Palar 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Thotlavalluru North Valluru_ARG Lower Krishna Br of Krishna Joining Sea 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Chittoor Collectorate_DM&HO_Office_ARG B/W Pen & Kav Palar 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Chittoor Reddigunta_SubStation_ARG B/W Pen & Kav Palar 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Penamaluru Penamaluru_ARG Lower Krishna Minor Drainages in Krishna Delta Joining Sea in Krishna District 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Kadiam Kadiam_ARG Lower Godavari Jillacalva 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Gudipala Old Panchayat Office_ARG B/W Pen & Kav Palar 22/09/2020 14:00 0.0
Chittoor Chittoor H.Q.Govt_Hospital_ARG B/W Pen & Kav Palar 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Razole Razole_ARG Lower Godavari Yerrakalva 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Mamidikuduru Mamidikuduru_ARG B/W God & Mah Suddagedda 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Chittoor New_RTC_Bus_Stand_ARG B/W Pen & Kav Palar 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Palasamudram Palasamudram_ARG B/W Pen & Kav Kushustali 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Pamarru Gangavaram_ARG Lower Godavari Lower Godavari - G10 22/09/2020 16:00 0.0
Chittoor Chittoor MeeSeva_Santhapeta_ARG B/W Pen & Kav Palar 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Chittoor Municipal_Compost_yard_ARG B/W Pen & Kav Palar 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Chittoor CRC_center_ARG B/W Pen & Kav Palar 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Vijayawada Urban M.K.Baig School_ARG Lower Krishna Minor Drainages Falling in to Krishna 22/09/2020 17:00 0.0
Krishna Vijayawada Urban VMC_Guest House_ARG Lower Krishna Minor Drainages in Krishna Delta Joining Sea in Krishna District 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Thamballapalle Thamballapalle_ARG Pennar Papagni 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Sodam Sodam_ARG Pennar Cheyyeru 22/09/2020 14:00 0.0
Prakasam Ongole Collectorate_ARG Pennar Minor Drainages b/w Musi & Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
Vizianagaram Kothavalasa Kothavalasa_ARG B/W God & Mah Gosthani 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Ongole Municipal_High School_Annavarappadu Colony_ARG Pennar Minor Drainages b/w Musi & Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Ongole Bhagya Nagar Park_ARG Pennar Minor Drainages b/w Musi & Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
Vizianagaram Srungavarapukota Srungavarapukota_ARG B/W God & Mah Gosthani 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Tirupati Urban M.R.Palli_ARG Pennar Swarnamukhi 22/09/2020 15:00 0.0
Prakasam Ongole Housing_Board(Park)_ARG Pennar Minor Drainages b/w Musi & Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Ongole NSP_Guest_House_ARG Pennar Minor Drainages b/w Musi & Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Tirupati Urban Bhupal_Housing_Layout_ARG Pennar Swarnamukhi 22/09/2020 17:00 0.0
Vizianagaram Vepada Vepada_ARG B/W God & Mah Gosthani 22/09/2020 17:00 0.0
Chittoor Ramachndrapuram Ramachndrapuram_ARG Pennar Swarnamukhi 22/09/2020 16:00 0.0
Vizianagaram Denkada Denkada_ARG B/W God & Mah Champavathi 22/09/2020 17:00 0.0
Vizianagaram Bondapalle Bondapalle_ARG B/W God & Mah Nagavali 22/09/2020 17:00 0.0
Kadapa Chitvel Chitvel_ARG Pennar Cheyyeru 22/09/2020 17:00 0.0
Vizianagaram Dattirajeru Dattirajeru_ARG B/W God & Mah Champavathi 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Ongole PVR_Boys_High School_ARG Pennar Minor Drainages between Musi and Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Ongole Chennakesava_Swamy_Layout_ARG Pennar Minor Drainages b/w Musi & Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
Vizianagaram Merakamudidam Merakamudidam_ARG B/W God & Mah Champavathi 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Ongole Garataiah Nagar_ARG Pennar Minor Drainages b/w Musi & Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Ongole MPP School_ARG Pennar Minor Drainages b/w Musi & Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
Vizianagaram Badangi Badangi_ARG B/W God & Mah Nagavali 22/09/2020 17:00 0.0
Kurnool Mahanandi Mahanandi_ARG Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Ongole Pernamitta_ARG Pennar Minor Drainages b/w Musi & Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
Vizianagaram Balajipeta Balajipeta_ARG B/W God & Mah Gosthani 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Ongole Pernamitta_School_ARG Pennar Minor draineges between Musi and Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
Vizianagaram Pachipenta Pachipenta_ARG B/W Godavari and Mahanadi Nagavali 22/09/2020 17:00 0.0
Vizianagaram Seethanagaram Seethanagaram_ARG B/W God & Mah Nagavali 22/09/2020 17:00 0.0
Vizianagaram Gummalakshmipuram Gummalakshmipuram_ARG B/W God & Mah Vamsadara 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Chirala Chirala_ARG Pennar Romperu 22/09/2020 17:00 0.0
Vizianagaram Jiyyamma Valasa Jiyyamma Valasa_ARG B/W God & Mah Nagavali 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Korisapadu Korisapadu_ARG Pennar Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
Srikakulam Burja Burja_ARG B/W God & Mah Vamsadara 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Ongole Corporation Office_ARG Pennar Minor Drainages b/w Musi & Gundlakamma 22/09/2020 15:00 0.0
Srikakulam Kanchili Kanchili_ARG B/W God & Mah Bahuda 22/09/2020 15:00 0.0
Prakasam Ongole Guthigunduvari Palem_School_ARG Pennar Minor Drainages b/w Musi & Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
Srikakulam Sompeta Sompeta_ARG B/W God & Mah Mahendratanya 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Ongole Koppolu_SC Colony School_ARG Pennar Minor Drainages b/w Musi & Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Ongole Rajiv Gruha Kalpa Colony_ARG Pennar Minor Drainages b/w Musi & Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Ongole F.C.I Godown_ARG Pennar Minor Drainages b/w Musi & Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Ongole OLD Market_ARG Pennar Minor Drainages b/w Musi & Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
Srikakulam Santhabommali Santhabommali_ARG B/W God & Mah Noupada Minor Drainages 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Ongole Dumping Yard_ARG Pennar Minor Drainages b/w Musi & Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Ongole Sujatha Nagar_ARG Pennar Minor Drainages between Musi and Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
Srikakulam Gara Gara_ARG B/W God & Mah Vamsadara 22/09/2020 17:00 0.0
Srikakulam Laxminarasampet Laxminarasampet_ARG B/W God & Mah Vamsadara 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Ongole Throvagunta_Corporation Building_ARG Pennar Minor Drainages b/w Musi & Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Ongole Mukthinuthalapadu(School)_ARG Pennar Minor Drainages b/w Musi & Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
Srikakulam Laveru laveru_ARG B/W God & Mah Peddagedda 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Ongole Gudumellapadu(School) Pennar Minor Drainages b/w Musi & Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Ongole Marketyard(Mukthinuthalapadu) Pennar Minor Drainages b/w Musi & Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
Vizianagaram Pusapatirega Pusapatirega_ARG B/W God & Mah Champavathi 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Ongole Kesava_Raju_Kunta Lower Krishna K.Basin in Guntur Dt 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Ongole Narasa Puram Agraharam_ARG Pennar Minor Drainages b/w Musi & Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Rajahmundry(Urban) Municipal Office_Rajahmundry(U)_ARG Lower Godavari Burdacalva 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Ongole Pelluru School_ARG Pennar Minor Drainages b/w Musi & Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Rajahmundry(Urban) Kantipudi Shopping_Complex_ARG Lower Godavari Burdacalva 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Ongole Pelluru old Muncipal Office_ARG Pennar Minor Drainages b/w Musi & Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Rajanagaram MRO Office_RajaNagaram_ARG Lower Krishna Minor Drainages Joining Direct to Sea in Guntur District 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Kakinada (Urban) GPT_For_Women_ARG B/W God & Mah Yeleru 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Ongole Chervu Kommu Palem_ARG Pennar Minor Drainages b/w Musi & Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Ongole Chervu Kommu Palem_ST Colony_ARG Pennar Minor Drainages b/w Musi & Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Kakinada (Urban) Jntu Sub Station B/W God & Mah Yeleru 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Ongole Vengamukka Palem_ARG Pennar Minor Drainages b/w Musi & Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Kakinada (Rural) Panduru_Pump_house_ARG Lower Godavari Kovvada Calva 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Janakavarampangulu Janakavarampangulu_ARG Pennar Romperu 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Kothapatnam Kothapatnam_ARG Pennar Minor Drainages b/w Musi & Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Ongole Srinivasa Colony_ARG Pennar Minor Drainages b/w Musi & Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Kandukur Kandukur_ARG Pennar Manneru 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Madugula Madugula_ARG B/W God & Mah Sarada 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Lingasamudram Lingasamudram_ARG Pennar Gundlakamma 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Butchayyapeta Butchayyapeta_ARG B/W God & Mah Sarada 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Podili Podili_ARG Pennar Musi (A) 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Paravada Parvada_ARG B/W God & Mah Anakapalli 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Hanumanthunipadu Hanumanthunipadu_ARG Pennar Paleru (A) 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Anakapalle Anakapalli_ARG B/W God & Mah Sarada 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Nakkapalle Nakkapalli_ARG B/W God & Mah Thandava 22/09/2020 17:00 0.0
Prakasam Santhamaguluru Santhamaguluru_ARG Lower Krishna Vogeru Vagu 22/09/2020 17:00 0.0
Visakhapatnam Payakaraopeta Payakaraopeta_ARG B/W God & Mah Thandava 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Bollapalle Bollapalle_ARG Lower Krishna Vogeru Vagu 22/09/2020 17:00 0.0
East Godavari Kotananduru Kotanaduru_ARG B/W Godavari and Mahanadi Thandava 22/09/2020 17:00 0.0
Guntur Savalyapuram Savalyapuram_ARG Pennar Gundlakamma 22/09/2020 16:00 0.0
Guntur Phirangipuram Phirangipuram_ARG Lower krishna Vogeru Vagu 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Gudur Guduru_RR Pennar Upputeru 22/09/2020 17:00 0.0
West Godavari Thallapudi Paidimetta Lower Godavari Burdacalva 22/09/2020 17:00 0.0
Nellore Ananthasagaram Somasilla_RR Pennar Lower Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Amadagur Puli_Kuntapalli_ARG Pennar Papagni 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Anantapur Alamuru_ARG Upper Krishna Vedavathi-K9 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Anantapur Kurugunta_ARG Pennar Tadakaleru 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Atmakur Muthala_ARG - - 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Bathalapalle Chennarayapatnam_ARG Pennar Tadakaleru 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Beluguppa Narasapuram_ARG Pennar Upper Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Bukkarayasamudram Rotharipuram_ARG Pennar Upper Pennar 22/09/2020 16:00 0.0
Anantapur Chenne Kothapalle Medapuram_ARG Pennar Upper Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Chilamathur Palagalapalli_ARG Pennar Chitravathi 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur D Hirchal Muradi_ARG Up_Pennar Krishna Vedavathi - K9 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur D Hirchal Somalapuram_ARG Up_Pennar Krishna Vedavathi - K9 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Dharmavaram Darsimala_ARG Pennar Chitravathi 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Dharmavaram Kunuthuru_(Rural)_ARG Pennar Upper Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Gandlapenta Kotapalli_ARG Pennar Papagni 22/09/2020 16:00 0.0
Anantapur Gandlapenta Malameedapalli_ARG Pennar Chitravathi 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Garladinne Martadu_ARG - - 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Garladinne Penkacherla_ARG Pennar Upper Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Gooty Aniganidoddi_ARG - - 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Gooty Bthapalli_ARG Up_Pennar Krishna Vedavathi - K9 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Gooty Isuralapalli_ARG Pennar Middle Pennar Part-II 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Gorantla Palasamudram_ARG Pennar Chitravathi 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Guntakal Ayyavaripalli_ARG Up_Pennar Krishna Vedavathi - K9 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Guntakal Dosaludiki_ARG Up_Pennar Krishna Vedavathi - K9 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Guntakal Obulapuram_ARG Pennar Middle Pennar Part-II 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Kadiri Yerradoddi_ARG Pennar Chitravathi 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Kalyandrug Boyalapalli_ARG Pennar Upper Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Kalyandrug Muddinayanapalle_ARG - - 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Kambadur Karthanaparthi_ARG - - 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Kanaganapalle Maddulacheruvu_ARG Pennar Upper Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Kanaganapalle Muthavakuntla_ARG Pennar Chitravathi 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Kanekal Ganigera_ARG Up_Pennar Krishna Vedavathi - K9 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Kanekal Hulikera_ARG Up_Pennar Krishna Vedavathi - K9 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Kanekal N.Hanumapuram_ARG Pennar Upper Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Kothacheruvu Kesapuram_ARG Pennar Chitravathi 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Kothacheruvu Talamarla_ARG Pennar Upper Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Kunurpi Yanamaladoddi_ARG Pennar Upper Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Lepakshi Sirivaram_ARG Pennar Upper Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Madakasira Kothalam_ARG Pennar Upper Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Mudigubba Gandlavandlapalle_ARG - - 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Mudigubba Kondagattupalle_ARG Pennar Chitravathi 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Mudigubba Mallepalli_ARG Pennar Chitravathi 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Mudigubba Mukthapuram_ARG - - 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Nallacheruvu Panthulacheruvu_ARG Pennar Chitravathi 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Nambulipulikunta Velichelimala_ARG Pennar Chitravathi 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Narpala Gugudu_ARG Pennar Upper Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Obuladevaracheruvu Gajukunta Palli_ARG Pennar Chitravathi 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Obuladevaracheruvu Thummalakuntlapalli_ARG Pennar Upputeru 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Peddapappur Devanuppalapadu_ARG Pennar Upper Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Penu Konda Vasudevapuram_ARG Pennar Chitravathi 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Bukkapatnam Gunipalli_ARG - - 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Puttaparthi Nidimamidi_ARG Pennar Upper Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Puttaparthi Pedaballe_ARG Pennar Upper Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Puttaparthi Vengalammacheruvu_ARG Pennar Upper Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Settur Mangampalli_ARG Pennar Upper Pennar 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Settur Mulakaledu_ARG Up_Pennar Krishna Vedavathi - K9 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Singanamala Peravali_ARG - - 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Singanamala Sodanapalle - - 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Tadimarri Maravapalle Agraharam_ARG Pennar Chitravathi 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Tadpatri Bramhanapalli_ARG Pennar Middle Pennar Part-II 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Tadpatri Ururi Chintala_ARG Pennar Chitravathi 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Tadpatri Veerapuram_ARG Pennar Chitravathi 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Uravakonda PeddaKowkuntla_ARG - - 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Uravakonda Shaiksanipalle_ARG - - 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Vajrakarur Gade Hothur_ARG Up_Pennar Krishna Vedavathi - K9 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Vajrakarur Konakondla_ARG Up_Pennar Krishna Vedavathi - K9 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Vidapanakal Godekal_ARG - - 22/09/2020 17:00 0.0
Anantapur Pamidi Kothapalli_School_ARG Pennar Middle Pennar Part-II 22/09/2020 17:00
Anantapur Pamidi Kondapuram_School_ARG Pennar Middle Pennar Part-II 22/09/2020 17:00
Kadapa Mylavaram Lingapuram_ARG Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00
Kadapa Proddutur Thallamapuram_ARG Pennar Chitravathi 22/09/2020 17:00
Kadapa Sambepalle Dudyala_ARG Lower Krishna Lower Krishna - K7 22/09/2020 17:00
Kurnool Bandi Atmakur Pedda Devalapuram_ARG Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00
Kurnool Halaharvi Kokkarachedu_ARG Up_Pennar Krishna Vedavathi - K9 22/09/2020 17:00
Kurnool Krishnagiri Lakkasagaram_ARG - - 22/09/2020 17:00
Kurnool Nandyal Pulimaddi_ARG Pennar Kunderu 22/09/2020 15:00
Kurnool Owk Uppalapadu_ARG Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00
Nellore Atmakur Narampeta_ARG Pennar Lower Pennar 22/09/2020 17:00
East Godavari Vararamachandrapuram Rekapalle_ARG Lower Godavari Sabari - G12 22/09/2020 17:00
Krishna Vijayawada Rural Urban_PrimaryHealthCentre_ARG Lower Krishna Minor Drainages Falling in to Krishna 22/09/2020 17:00
Chittoor Tirupati Urban Ravindra_Nagar_ARG Pennar Swarnamukhi 22/09/2020 17:00
Vizianagaram Mentada Mentada_ARG B/W God & Mah Champavathi 22/09/2020 17:00
Srikakulam Narasannapeta Narasannapeta_ARG B/W God & Mah Noupada Minor Drainages 22/09/2020 17:00
Kurnool Srisailam Sunnipenta_ARG Lower krishna Lower Krishna - K7 22/09/2020 17:00
Anantapur Beluguppa Sreerangapuram_ARG Pennar Upper Pennar 22/09/2020 17:00
Anantapur Bommanahal Kalludevanahalli_ARG Up_Pennar Krishna Vedavathi - K9 22/09/2020 17:00
Anantapur Gorantla Vanavolu_ARG Pennar Upper Pennar 22/09/2020 17:00
Anantapur Kambadur Chennampalle_ARG - - 22/09/2020 17:00
Anantapur Nambulipulikunta Pedaballikothapalli_ARG Pennar Papagni 22/09/2020 17:00
Anantapur Ramagiri Motarchintalapalle Up_Pennar Krishna Vedavathi - K9 22/09/2020 17:00
Anantapur Roddam Thurukalapatnam_ARG Pennar Chitravathi 22/09/2020 17:00
Anantapur Settur Lakshmampalli_ARG Pennar Upper Pennar 22/09/2020 17:00
Anantapur Tadpatri Bhogasamudram_ARG Pennar Chitravathi 22/09/2020 17:00
East Godavari Kirlampudi Krishnavaram B/W God & Mah Yeleru 22/09/2020 17:00
East Godavari Y Ramavaram Y Ramavaram B/W God & Mah Yeleru 22/09/2020 17:00
Krishna Thotlavalluru Thotlavalluru Lower Krishna Br of Krishna Joining Sea 22/09/2020 17:00
Krishna Challapalle Challapalle Lower Krishna Br of Krishna Joining Sea 22/09/2020 17:00
Krishna Koduru Koduru Lower Krishna Br of Krishna Joining Sea 22/09/2020 17:00
Vizianagaram Bhogapuram Bhogapuram B/W God & Mah Champavathi 22/09/2020 17:00
Nellore Udayagiri Kurrapalle Pennar Manneru 22/09/2020 17:00
Krishna Nandigama Torragudipadu Lower Krishna Munneru - K12 22/09/2020 17:00
Kadapa Chintha Kommadinne Moolavanka Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00
Chittoor Kalikiri Kalikiri Pennar Cheyyeru 22/09/2020 17:00
Kurnool Yemmiganur Yemmiganur Up_Pennar Krishna Tungabhadra - K8 22/09/2020 17:00
Kurnool Dhone Dhone Up_Pennar Krishna Tungabhadra - K8 22/09/2020 17:00
West Godavari Narasapuram Narasapuram Lower Godavari Yerrakalva 22/09/2020 17:00
Guntur Macherla Macherla Lower Krishna Lower Krishna - K7 22/09/2020 17:00
East Godavari Gokavaram Gokavaram Lower Godavari Burdacalva 22/09/2020 17:00
Guntur Medikonduru Medikonduru Lower Krishna K.Basin in Guntur Dt 22/09/2020 17:00
Guntur Pedakurapadu Pedakurapadu Lower Krishna K.Basin in Guntur Dt 22/09/2020 17:00
Guntur Savalyapuram Savalyapuram Pennar Gundlakamma 22/09/2020 17:00
Guntur Muppalla Chagantivaripallem Lower Krishna Vogeru Vagu 22/09/2020 17:00
Kadapa Atlur Atlur Pennar Sagileru 22/09/2020 17:00
Anantapur Hindupur Jhansi_Lakshmibai_M.P.U.P_School_ARG Pennar Upper Pennar 22/09/2020 17:00
Anantapur Dharmavaram B.S.R._Girls_HighSchool_ARG Pennar Chitravathi 22/09/2020 17:00
Chittoor Punganur M.U.P_School_N.S Peta_ARG B/W Pen & Kav Palar 22/09/2020 17:00
Chittoor Nagari RailwayStation_ARG B/W Pen & Kav Kushustali 22/09/2020 17:00
Chittoor Puttur MPP_School_Chowturu_ARG B/W Pen & Kav Arani 22/09/2020 17:00
East Godavari Yeleswaram MPDOffice_ARG B/W God & Mah Yeleru 22/09/2020 17:00
Kurnool Gudur SC CommunityHall_MunagalaRoad_ARG Upper Krishna Tingabhadra-K8 22/09/2020 17:00
East Godavari Mandapeta HeadWaterWorks_ARG Lower Godavari Lower Godavari - G10 22/09/2020 17:00
Kurnool Adoni MuncipalPyramidPark_SKD colony_ARG Up_Pennar Krishna Tungabhadra - K8 22/09/2020 17:00
Srikakulam Palakonda MDOffice_ARG B/W God & Mah Nagavali 22/09/2020 17:00
Srikakulam Rajam GopalapuramOHSR_ARG B/W God & Mah Nagavali 22/09/2020 17:00
Kurnool Allagadda YPPMCollege_ARG Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00
Kurnool Allagadda MPPementrySchool_ P.Nagireddypalle_ARG Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00
West Godavari Tanuku WaterTreatmentPlant_ARG Lower Godavari Yerrakalva 22/09/2020 17:00
West Godavari Jangareddigudem MandalParishadOffice_ARG Lower Godavari Yerrakalva 22/09/2020 17:00
West Godavari Tadepalligudem MagantiAnnapurnaSchool_ARG Lower Godavari Other Drainages Joining Kolleru Lake 22/09/2020 17:00
Nellore Sullurpeta 33K.V.Substaion_ARG B/W Pen & Kav Kalangi 22/09/2020 17:00
Nellore Gudur MunicipalOffice_ARG Pennar Upputeru 22/09/2020 17:00
Nellore Atmakur Municipaloffice_ARG Pennar Lower Pennar 22/09/2020 17:00
Nellore Atmakur MPPSchool_Antharaya Yeni_ARG Pennar Lower Pennar 22/09/2020 17:00
Nellore Atmakur AnganvadiSchool_T.Mustapuram_ARG Pennar Lower Pennar 22/09/2020 17:00
Kadapa Jammalamadugu DSPOffice_ARG Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00
Kadapa yerraguntla MROOffice_ARG Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00
Chittoor Thottambedu Thottambedu_ARG Pennar Swarnamukhi 22/09/2020 17:00
East Godavari Devipatnam Devipatnam_ARG Lower Godavari Minor Vagu Joining Godavari 22/09/2020 17:00
Chittoor Karvetinagar Karvetinagar_ARG B/W Pen & Kav Kushustali 22/09/2020 17:00
Nellore Ojili Inugunta_ARG Pennar Upputeru 22/09/2020 17:00
Nellore Venkatagiri K.Upparapalli_ARG Pennar Swarnamukhi 22/09/2020 17:00
Prakasam Darsi Pothavaram_ARG Pennar Gundlakamma 22/09/2020 17:00
Prakasam Hanumanthunipadu Chinna Muppalla Padu_ARG Pennar Paleru (A) 22/09/2020 17:00
Prakasam Ponnaluru Chennipadu_ARG Pennar Paleru (A) 22/09/2020 17:00
Visakhapatnam Koyyuru Mulapeta_ARG Lower Godavari Jillacalva 22/09/2020 17:00
Visakhapatnam Makavarapalem Venkannapalem_ARG B/W God & Mah Sarada 22/09/2020 17:00
Visakhapatnam Paravada Marripalem_ARG B/W God & Mah Anakapalli 22/09/2020 15:00
Visakhapatnam Ravikamatham Tattaband_ARG B/W God & Mah Yeleru 22/09/2020 17:00
Anantapur Ramagiri Kondapuram_ARG Pennar Tadakaleru 22/09/2020 10:00
Guntur Piduguralla LeninNagar_Anganwadi_school_ARG Lower Krishna K.Basin in Guntur Dt 22/09/2020 17:00
Guntur Sattenapalle AG&KM_Degree_College_ARG Lower Krishna K.Basin in Guntur Dt 22/09/2020 17:00
Guntur Mangalagiri MPP_School_Ambedker nagar_ARG Lower Krishna K.Basin in Guntur Dt 22/09/2020 17:00
Guntur Tenali MunicipalWaterWorks_Ithanagar_ARG Lower Krishna Minor Drainages Joining Direct to Sea in Guntur District 22/09/2020 17:00
Guntur Repalle Kidwai_SchoolGround_ARG Lower Krishna K.Basin in Guntur Dt 22/09/2020 17:00
Guntur Ponnur Nidubrolu_Govt.Hospital_ARG Lower krishna Vogeru Vagu 22/09/2020 17:00
Prakasam Chirala NR&PM_HighSchool_ARG Pennar Romperu 22/09/2020 17:00
Kadapa Rajampet Z.P.Girls_School_ARG Pennar Cheyyeru 22/09/2020 17:00
Srikakulam Mandasa Mandasa B/W God & Mah Mahendratanya 22/09/2020 16:46
Kadapa Kondapuram Thallaproddatur Pennar Middle Pennar Part-II 22/09/2020 17:00
Kadapa Khajipet Dumpalagattu Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00
Kadapa Lingala Murarichintala Pennar Papagni 22/09/2020 17:00
Kadapa Sambepalle Motakatla Pennar Cheyyeru 22/09/2020 17:00
Kadapa Sidhout Lingampalle Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00
Kadapa Simhadripuram Simhadripuram Pennar Papagni 22/09/2020 17:00
West Godavari Chintalapudi Raghavapuram Lower Krishna Tammileru 22/09/2020 17:00
Prakasam Pamur Vaggampalli Pennar Manneru 22/09/2020 17:00
Anantapur Kudair Marutla Up_Pennar Krishna Vedavathi - K9 22/09/2020 17:00
East Godavari Kapileswarapuram Tatapudi Lower Godavari Lower Godavari - G10 22/09/2020 17:00
Kadapa Kondapuram Gandlur Pennar Middle pennar part-II 22/09/2020 17:00
East Godavari Kunavaram Kunavaram LG Sabari - G12 22/09/2020 17:00
Srikakulam Srikakulam Balaga B/W God & Mah Nagavali 22/09/2020 17:00
Srikakulam Hiramandalam Gotta_Barrage B/W God & Mah Pundiminor Basin 22/09/2020 17:00
Kurnool Kallur Railway Station _ARG Up_Pennar Krishna Tungabhadra - K8 22/09/2020 17:00
Kurnool Nandyal Nandyal_ARG Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00
Kadapa Kadapa Nehru_park_ARG Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00
Kadapa Chennur chennur_ARG Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00
Nellore Nellore Gandhi Nagar Water Tank_ARG Pennar Lower Pennar 22/09/2020 17:00
Nellore Venkatachalam Venkatachalam_ARG Pennar Upputeru 22/09/2020 17:00
Guntur Guntur Yadava_High_School_ARG Lower Krishna Vogeru Vagu 22/09/2020 17:00
Nellore Indukurpet Indukurpet_ARG Pennar Lower Pennar 22/09/2020 17:00
Kurnool Banaganapalle Pathapadu Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00
Kurnool Halaharvi Gulyam Up_Pennar Krishna Vedavathi - K9 22/09/2020 17:00
Kurnool Koilkuntla Gulladurthi Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00
Kurnool Kowthalam Halvi Up_Pennar Krishna Tungabhadra - K8 22/09/2020 17:00
Kurnool Mahanandi Bukkapuram Pennar Kunderu 22/09/2020 17:00
Kurnool Veldurthi Govardhanagiri Up_Pennar Krishna Tungabhadra - K8 22/09/2020 17:00
Anantapur Beluguppa Kalvapalle Pennar Middle Pennar Part-I 22/09/2020 17:00
Anantapur Atmakur Vaddepalli Pennar Tadakaleru 22/09/2020 17:00
Anantapur Kalyandrug Battuvanipalli Pennar Upper Pennar 22/09/2020 17:00
Anantapur Putlur Ellutla Pennar Chitravathi 22/09/2020 17:00
Anantapur Kothacheruvu Bandlapalli Pennar Chitravathi 22/09/2020 17:00
Chittoor Bangarupalem Thumba Kuppam B/W Pen & Kav Palar 22/09/2020 17:00
Chittoor Mandapalle Vempalle@Juvupalli Road Pennar Cheyyeru 22/09/2020 17:00
Chittoor Veduru Kuppam Venugopalapuram B/W Pen & Kav Kushustali 22/09/2020 17:00
Chittoor Yarravaripalem Venkatarama Agraharam Pennar Cheyyeru 22/09/2020 13:00
Nellore Chittamur Yakasiri Pennar Swarnamukhi 22/09/2020 17:00
Nellore Nellore Padarupalle Pennar Lower Pennar 22/09/2020 17:00
Kurnool Chippagiri Chippagiri Up_Pennar Krishna Vedavathi - K9 22/09/2020 17:00
Kurnool Gonegandla Gonegandla Up_Pennar Krishna Tungabhadra - K8 22/09/2020 17:00
Kurnool Kothapalle Kothapalle Lower Krishna Lower Krishna - K7 22/09/2020 17:00
Kurnool Banaganapalle Nandavaram Up_Pennar Krishna Tungabhadra - K8 22/09/2020 17:00
Chittoor Rama Kuppam Bandarupalle B/W Pen & Kav Palar 22/09/2020 17:00
Chittoor Ramasamudram Ramasamudram B/W Pen & Kav Palar 22/09/2020 17:00
Chittoor Sodam Palamanda Pennar Cheyyeru 22/09/2020 17:00
Chittoor Thottambedu Bonupalle B/W Pen & Kav Kalangi 22/09/2020 17:00
Nellore Anumasamudrampeta Ashnapuram Pennar Lower Pennar 22/09/2020 17:00
Nellore Duttalur Duttalur Pennar Lower Pennar 22/09/2020 17:00
Prakasam Addanki Addanki Pennar Gundlakamma 22/09/2020 17:00
Prakasam Ballikuruva Kopperapadu Lower Krishna Vogeru Vagu 22/09/2020 17:00
Prakasam Bestavaripeta Bestavaripeta Pennar Gundlakamma 22/09/2020 17:00
Prakasam Darsi Darsi Pennar Gundlakamma 22/09/2020 17:00
Prakasam Kondapi Kondapi Pennar Musi (A) 22/09/2020 17:00
West Godavari Iragavaram Iragavaram Lower Godavari Other Drainages joining sea in westgodavari 22/09/2020 17:00
Anantapur Mudigubba Mudigubba Pennar Chitravathi 22/09/2020 17:00
Anantapur Amadagur Amadagur Pennar Papagni 22/09/2020 17:00
Anantapur Beluguppa Beluguppa Up_Pennar Krishna Vedavathi - K9 22/09/2020 17:00
Anantapur Garladinne Kallur Pennar Tadakaleru 22/09/2020 17:00
Anantapur Kanekal Kanekalcross Up_Pennar Krishna Vedavathi - K9 22/09/2020 17:00
Anantapur Yadiki Raayalacheruvu Pennar Middle Pennar Part-II 22/09/2020 17:00
Anantapur Ramagiri Ramagiri Pennar Tadakaleru 22/09/2020 17:00
Kurnool Alur Kammarachedu Up_Pennar Krishna Tungabhadra - K8 22/09/2020 17:00