Stations Not Responding from last 72hrs in East Godavari District
Clientid
Mandal
Location
20328 Rajanagaram Mukkinada
20334 Rajavommangi Jaddangi
20350 Tallarevu Chollangipet
20278 Athreyapuram Ryali
20287 Eleswaram J.Annavaram
20314 Mandapet Dwarapudi
20326 Prathipadu Lampakalova